Par konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā”

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Otrdiena, 06 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 06 Novembris 2018

Konkursa “Esi uzņēmējs Balvu novadā” vērtēšanas komisija (izveidota, pamatojoties uz Balvu novada Domes 2018.gada 13. septembra lēmumu, sēdes protokols Nr.11, 39.§, 2018.gada 19.septembra rīkojumu Nr.3.20/81un vērtēšanas komisijas 2018.gada 31.oktobra sēdes protokolu Nr.2) paziņo uzvarētājus - granta saņēmējus:

  1. Emīls JAUNTĒVS, konkursa pieteikums “Aitu cirpšanas un nagu griešanas pakalpojums Balvu novadā un ārpus tā”.
  2. Ingrīda SUPE, konkursa pieteikums “Kanisterapijas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā, veicinot bērnu un jauniešu attīstības un attīstošo aktivitāšu pieejamību dažādām sociālajām grupām”.
  3. Aiga KEISELE, konkursa pieteikums “Vizāžista pakalpojumi”.

Gunta Božoka
Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste


Egons Salmanis saņem Ministru kabineta Atzinības rakstu

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 02 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2018

galvena

Balvu Mūzikas skolas direktors, XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku virsvadītājs no Latgales reģiona Egons Salmanis saņēmis Ministru kabineta Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu nodrošinot mākslinieciski augstvērtīgu sniegumu Latvijas valsts simtgades XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Gada balva kultūrā un sportā „Mūsu lepnums”

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 06 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2018

14.decembrī plkst. 18:00 Balvu muižā notiks Balvu novada Gada balva kultūrā un sportā „Mūsu lepnums” pasniegšanas ceremonija.

Apbalvojuma mērķis ir pateikties kultūras un sporta darbiniekiem par īpašiem sasniegumiem kultūras un sporta jomā, par nozīmīgu ieguldījumu kultūras un sporta darbībā 2017./2018.gada laikā.

Apbalvojumu Gada balvu kultūrā „Mūsu lepnums” piešķir nominācijās par nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada kultūras darbā, kultūrvides saglabāšanā un attīstības pilnveidošanā vai īpašiem sasniegumiem kādā no mākslas, amatiermākslas, amatniecības, izdevējdarbības vai novadpētniecības jomām, izciliem sasniegumiem konkursos.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2018

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Piektdiena, 19 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Oktobris 2018

tmb20181019154420

Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā jeb uzņēmēju gada balle notiks š.g. 23. novembrī plkst. 19.00 Kubulu kultūras namā. Vakaru vadīs mūziķis un aktieris Kristaps Rasims, ballē muzicēs grupa „Vintāža”.

Dalības maksa 15 EUR/personai.

Pieteikšanās obligāta, aizpildot anketu šeit vai ierodoties personīgi Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā (Vidzemes iela 2b, iepriekš piezvanot 26461435) līdz 16. novembrim! Papildus informācija – 26461435.


10 idejas kā gaidīt un sagaidīt Latvijas valsts simtgadi

Kategorija: Latvijas simtgade
Trešdiena, 31 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 31 Oktobris 2018

tmb20181031131916


Piešķir Atzinības rakstus

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 29 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 29 Oktobris 2018

Aizvadītajā Balvu novada Domes sēdē deputāti lēma piešķirt Balvu novada Domes Atzinības rakstu:

  • Balvu Romas katoļu draudzes prāvestam Mārtiņam Klušam par nozīmīgu ieguldījumu Balvu katoļu draudzes stiprināšanā, laicīgās un garīgās varas sadarbības attīstībā un novada atpazīstamības veicināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Voldemāram Šļakotam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, patriotisma un valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Valdim Sērmūkšam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, jaunatnes pilsoniskās apziņas un patriotisma veicināšanā un stiprināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Valdim Zābelim par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, patriotisma un valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Jurim Annuškānam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, patriotisma un valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā.

Prieks kopā būt!

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 29 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2018

LV-100-logoGatavošanās mūsu valsts 100-gadei jau norit otro gadu. Nu beidzot tā būs klāt! Latvijā un pasaulē organizēti neskaitāmi pasākumi, izstādes, notikušas daudzas akcijas. Iesūtīti iedvesmas stāsti, stādīti koki, skatīti veci albumi un apkopotas interesantas fotogrāfijas. Likts akcents uz domu „Es esmu Latvija”. Arī balveniešus esam aicinājuši iesaistīties, rakstot par saviem Latvijas dārgumiem, iesūtīt fotogrāfijas, dalīties atmiņās, kā arī, gatavojoties Lāčplēša dienai, domāt, kā efektīgāk iegaismot mūsu garāko – Brīvības ielu. Tā savu cēlo vārdu ieguva pagājušā gadsimta 30-tajos gados, šogad aprit 82 gadi, tomēr ielas vēsture ir krietni senāka. Visus Brīvības ielas iedzīvotājus un strādājošos aicinām uz šo līdzdalības akciju „Iegaismo Brīvības ielu!” Tā īstenosies 11.novembrī laikā no pulksten 17.00 līdz 20.00. Veidojiet savus gaismas stāstus, izmantojiet gaismu lāpās, svecēs, ugunskuros vai māju logos. Tad visi iziesim vakarā pa Brīvības ielu, lai pakavētos atmiņās un palūkotos gaismu spēlēs.

Lasīt tālāk ...


Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu

Kategorija: Nekustamais īpašums
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2018

Vēlamies atgādināt, ka 15.novembris ir pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš.
Nomaksāt NĪN iespējams:
• pagastu pārvaldēs;
• p/a “SAN-TEX” norēķinu centrā, Partizānu ielā 14, Balvos;
• bankā;
• internetbankā;
• portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Veicot maksājumus, lūdzam maksājuma mērķī obligāti norādīt personīgā konta numurus ēkām un zemei, vai arī paziņojuma numuru, pretējā gadījumā Jūsu veiktais maksājums var netikt ieskaitīts Jūsu nodokļa maksātāja kontā. Tāpat arī aicinām būt uzmanīgiem un veikt maksājumu uz tiem konta numuriem, kas norādīti sūtītajos paziņojumos.

Lasīt tālāk ...


Sanāksme par Balvu un Pērkonu ezeru apsaimniekošanu

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2018

Jau iepriekš tika vēstīts, ka Latvijas Universitāte (LU) un Balvu novada pašvaldība, kā sadarbības projekta partneris, īsteno projektu “Antropogēnās mijiedarbības ietekmju uz Balvu un Pērkonu ezeru ekosistēmām izpēte”. Projekta ietvaros, veicot ezeru apsekošanu, tiek analizēti hidroķīmiskie un hidrobioloģiskie parametri, ihtiofauna, arī sedimentu biezums un sastāvs, gatavots ezeru ekoloģiskā stāvokļa slēdziens un ieteikumi apsaimniekošanai.
Lai pilnvērtīgi un efektīvi sagatavotu rekomendācijas Balvu un Pērkonu ezeru apsaimniekošanai uz sanāksmi tika aicināti pieguļošo zemju īpašnieki un citi interesenti, lai paustu viedokļus un ieteikumus, ko uzklausīja gan Balvu novada pašvaldības, gan LU pārstāvji. Bija ieradušies ap 20 iedzīvotājiem.
Tikšanās sākumā LU pētnieks, docents Oskars Purmalis izstāstīja par šī gada laikā paveikto darbu, ņemtajiem ūdens paraugiem, analīzēm, iegūto informāciju par dažādu vielu klātesamību ūdenī, ezeru dziļumu, zivju resursiem. Pētnieks arī runāja par peldošajām salām, ezeru krastu pieejamību un veidiem, kā mazināt piesārņojumu. Pastāstīja par piesārņojuma ierobežošanas iespējām - mākslīgo mitrāju, kas tiek radīts ar mērķi bioloģiski attīrīt notekūdeni no piesārņojuma.

Lasīt tālāk ...


Ikgadējā pensionēto skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2018

galvena

Kā ikkatru gadu, arī šogad, skaistā rudenīgā dienā, 26.oktobrī, Balvu muižā Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvs uz satikšanos aicināja pensionētos pedagogus no visām Balvu novada skolām, arī Briežuciema pagasta, lai arī skolas tur vairs nav, bet ir pulciņš skolotāju, kuri ir beiguši savas aktīvās darba gaitas.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes sēdes darba kārtība

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 22 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 22 Oktobris 2018

2018.gada 25.oktobrī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei