Paziņojums

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 08 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 08 Novembris 2018

Balvu novada pašvaldība 2018.gada 25.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Bērzpils ielā 30, Balvos, Balvu novadā” apstiprināšanu”, kā arī izdevusi 2018.gada 25.oktobra saistošos noteikumus Nr.17/2018 “Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Bērzpils ielā 30, Balvos, Balvu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa “Teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas” (protokols Nr.13, 4.§).
Vairāk informāciju var skatīt:
- Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv sadaļā Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti / Balvu novada Domes lēmumi / Lēmumi 2018 / 25.10.2018., Protokols Nr.13, 4.§).
- VARAM Tapis sistēmā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#


Ziemeļlatgales jaunieši dzer kafiju ar politiķiem

Kategorija: Jauniešiem
Ceturtdiena, 08 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 08 Novembris 2018

tmb20181108091623

6.novembrī Balvu Novada muzeja pagrabiņā neformālā gaisotnē tikās Ziemeļlatgales jaunieši, jaunatnes lietu speciālisti un lēmumu pieņēmēji – deputāti - no Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadiem, lai spriestu, kā panākt, lai jaunieši līdzdarbojas lēmumu pieņemšanā un kā pašvaldības var palīdzēt.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2018

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Trešdiena, 07 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 07 Novembris 2018

Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā jeb uzņēmēju gada balle notiks š.g. 23.novembrī plkst.19:00 Kubulu kultūras namā. Vakaru vadīs mūziķis un aktieris Kristaps Rasims, ballē muzicēs grupa “Vintāža”.

Atgādinām, ka pieteikšanās ir obligāta, aizpildot anketu šeit vai ierodoties personīgi Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā (Vidzemes iela 2b, iepriekš piezvanot pa tālruni 26461435) līdz 16. novembrim! Papildus informācija – 26461435. Dalības maksa 15 EUR/personai.

Pasākuma laikā tiks godināti Balvu novada uzņēmēji šādās nominācijās:

Lasīt tālāk ...


Par konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā”

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Otrdiena, 06 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 06 Novembris 2018

Konkursa “Esi uzņēmējs Balvu novadā” vērtēšanas komisija (izveidota, pamatojoties uz Balvu novada Domes 2018.gada 13. septembra lēmumu, sēdes protokols Nr.11, 39.§, 2018.gada 19.septembra rīkojumu Nr.3.20/81un vērtēšanas komisijas 2018.gada 31.oktobra sēdes protokolu Nr.2) paziņo uzvarētājus - granta saņēmējus:

  1. Emīls JAUNTĒVS, konkursa pieteikums “Aitu cirpšanas un nagu griešanas pakalpojums Balvu novadā un ārpus tā”.
  2. Ingrīda SUPE, konkursa pieteikums “Kanisterapijas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā, veicinot bērnu un jauniešu attīstības un attīstošo aktivitāšu pieejamību dažādām sociālajām grupām”.
  3. Aiga KEISELE, konkursa pieteikums “Vizāžista pakalpojumi”.

Gunta Božoka
Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste


Egons Salmanis saņem Ministru kabineta Atzinības rakstu

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 02 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2018

galvena

Balvu Mūzikas skolas direktors, XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku virsvadītājs no Latgales reģiona Egons Salmanis saņēmis Ministru kabineta Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu nodrošinot mākslinieciski augstvērtīgu sniegumu Latvijas valsts simtgades XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Gada balva kultūrā un sportā „Mūsu lepnums”

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 06 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2018

14.decembrī plkst. 18:00 Balvu muižā notiks Balvu novada Gada balva kultūrā un sportā „Mūsu lepnums” pasniegšanas ceremonija.

Apbalvojuma mērķis ir pateikties kultūras un sporta darbiniekiem par īpašiem sasniegumiem kultūras un sporta jomā, par nozīmīgu ieguldījumu kultūras un sporta darbībā 2017./2018.gada laikā.

Apbalvojumu Gada balvu kultūrā „Mūsu lepnums” piešķir nominācijās par nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada kultūras darbā, kultūrvides saglabāšanā un attīstības pilnveidošanā vai īpašiem sasniegumiem kādā no mākslas, amatiermākslas, amatniecības, izdevējdarbības vai novadpētniecības jomām, izciliem sasniegumiem konkursos.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2018

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Piektdiena, 19 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Oktobris 2018

tmb20181019154420

Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā jeb uzņēmēju gada balle notiks š.g. 23. novembrī plkst. 19.00 Kubulu kultūras namā. Vakaru vadīs mūziķis un aktieris Kristaps Rasims, ballē muzicēs grupa „Vintāža”.

Dalības maksa 15 EUR/personai.

Pieteikšanās obligāta, aizpildot anketu šeit vai ierodoties personīgi Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā (Vidzemes iela 2b, iepriekš piezvanot 26461435) līdz 16. novembrim! Papildus informācija – 26461435.


10 idejas kā gaidīt un sagaidīt Latvijas valsts simtgadi

Kategorija: Latvijas simtgade
Trešdiena, 31 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 31 Oktobris 2018

tmb20181031131916


Piešķir Atzinības rakstus

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 29 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 29 Oktobris 2018

Aizvadītajā Balvu novada Domes sēdē deputāti lēma piešķirt Balvu novada Domes Atzinības rakstu:

  • Balvu Romas katoļu draudzes prāvestam Mārtiņam Klušam par nozīmīgu ieguldījumu Balvu katoļu draudzes stiprināšanā, laicīgās un garīgās varas sadarbības attīstībā un novada atpazīstamības veicināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Voldemāram Šļakotam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, patriotisma un valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Valdim Sērmūkšam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, jaunatnes pilsoniskās apziņas un patriotisma veicināšanā un stiprināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Valdim Zābelim par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, patriotisma un valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Jurim Annuškānam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, patriotisma un valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā.

Prieks kopā būt!

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 29 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2018

LV-100-logoGatavošanās mūsu valsts 100-gadei jau norit otro gadu. Nu beidzot tā būs klāt! Latvijā un pasaulē organizēti neskaitāmi pasākumi, izstādes, notikušas daudzas akcijas. Iesūtīti iedvesmas stāsti, stādīti koki, skatīti veci albumi un apkopotas interesantas fotogrāfijas. Likts akcents uz domu „Es esmu Latvija”. Arī balveniešus esam aicinājuši iesaistīties, rakstot par saviem Latvijas dārgumiem, iesūtīt fotogrāfijas, dalīties atmiņās, kā arī, gatavojoties Lāčplēša dienai, domāt, kā efektīgāk iegaismot mūsu garāko – Brīvības ielu. Tā savu cēlo vārdu ieguva pagājušā gadsimta 30-tajos gados, šogad aprit 82 gadi, tomēr ielas vēsture ir krietni senāka. Visus Brīvības ielas iedzīvotājus un strādājošos aicinām uz šo līdzdalības akciju „Iegaismo Brīvības ielu!” Tā īstenosies 11.novembrī laikā no pulksten 17.00 līdz 20.00. Veidojiet savus gaismas stāstus, izmantojiet gaismu lāpās, svecēs, ugunskuros vai māju logos. Tad visi iziesim vakarā pa Brīvības ielu, lai pakavētos atmiņās un palūkotos gaismu spēlēs.

Lasīt tālāk ...


Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu

Kategorija: Nekustamais īpašums
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2018

Vēlamies atgādināt, ka 15.novembris ir pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš.
Nomaksāt NĪN iespējams:
• pagastu pārvaldēs;
• p/a “SAN-TEX” norēķinu centrā, Partizānu ielā 14, Balvos;
• bankā;
• internetbankā;
• portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Veicot maksājumus, lūdzam maksājuma mērķī obligāti norādīt personīgā konta numurus ēkām un zemei, vai arī paziņojuma numuru, pretējā gadījumā Jūsu veiktais maksājums var netikt ieskaitīts Jūsu nodokļa maksātāja kontā. Tāpat arī aicinām būt uzmanīgiem un veikt maksājumu uz tiem konta numuriem, kas norādīti sūtītajos paziņojumos.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei