Aglonas svētku programma 2015

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 10 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 11 Augusts 2015

9.augusts, svētdiena

BĪSKAPA KANONISKĀ VIZITĀCIJA

12.00  Dienas sv.Mise        b. J.Bulis
10.augusts, pirmdiena
12.00  Dienas sv.Mise         pr. H.Broks

11.augusts, otrdiena

SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA

7.00  sv.Mise                bazilikas priesteri
11.00  Rožukronis         tauta
12.00  Dienas sv.Mise, svētība slimniekiem      b. J.Bulis
15.00  Žēlsirdības kronītis         tauta
19.00  Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija   pr. M.Klušs

Lasīt tālāk ...


Aicinām pieteikties mentorus!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 06 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 06 Augusts 2015

Balvu novada Dome ir pieņēmusi lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”  projektā „Proti un dari”.

Projekta “Proti un dari” ietvaros, 2016.gadā tiks iesaistīti dažādās aktivitātēs 18 jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki. Jauniešiem tiks izstrādāta individuāla pasākumu programma, kas var ietvert sekojošas aktivitātes:

Lasīt tālāk ...


Dienvidlatgales NVO atbalsta centrsš.g. 4.augustā izsludina "Latgales NVO projektu programmu 2015"

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 05 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 05 Augusts 2015

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrsš.g. 4.augustā izsludina "Latgales NVO projektu programmu 2015", kuras mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu.

Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trijās atbalsta jomās:
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projektiem (8 000 EUR)

  • informatīvi un izglītojoši pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot sadarbības partnerus no NVO, pašvaldībām, izglītības iestādēm u.c.;
  • organizēt pasākumus, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un iespējas;
  • organizēt pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā;

    Lasīt tālāk ...


Dabas draugiem, kuri ar makšķerēšanu ir uz "TU"

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 05 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 05 Augusts 2015

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA" kopā ar "Vides risinājumu institūtu" lūdz makšķerniekus būt atsaucīgiem un aizpildīt aptaujas anketu saistībā ar makšķerēšanu Alūksnes ezerā.

Aptaujas anketa online versijā www.visidati.lv/aptauja/1099528077/

Papīra formātā anketa pieejama Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā "ALJA" Pilssalas ielā 10, Alūksnē.


SIA Orange Group Baltic aicina darbā medicīnas māsas!

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 04 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 04 Augusts 2015

Darbs Skandināvijā - dzīvošana Latvijā!
Darba atalgojums ir no 11,70 Eiro (pēc nodokļu atvilkšanas) stundā
Darba grafiks: 4 darba nedēļas Norvēģijā vai Zviedrijā/ 2 atpūtas nedēļas Latvijā

BEZMAKSAS SEMINĀRS VALMIERĀ: 25.augustā

Pievienojies Norvēģu valodas kursiem Decembrī Valmierā!
Tālr.: 27828585


Starptautiskā jaunatnes diena Balvos

Kategorija: Jauniešiem
Piektdiena, 31 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 31 Jūlijs 2015


Pabeigti Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 31 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 31 Jūlijs 2015

Pabeigti darbi Balvu novada pašvaldība projekta „Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” ”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/084, ietvaros. Sakarā ar to 30. jūlijā uz īsu brīdi Bērzpilī vienkop pulcējās pasūtītāji, projektētāji un darbu veicēji. kā arī Bērzpils pagasta pārvaldes vadība.

Lasīt tālāk ...


Pašvaldības un uzņēmēju apspriedes par uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu pārbūvi vai būvniecību

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 24 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 24 Jūlijs 2015

Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. pasākuma „ Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Balvu novada pašvaldība rīko pašvaldības un uzņēmēju apspriedes par uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu pārbūvi vai būvniecību.

Pašvaldības un uzņēmēju apspriežu grafiks

Lasīt tālāk ...


Dodamies velobraucienā

Kategorija: Balvu Bērnu un Jauniešu centrs
Ceturtdiena, 23 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 23 Jūlijs 2015


Jaunas iespējas novada bibliotēkās!

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 23 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 23 Jūlijs 2015

Bibliotēka mūsdienās ir kļuvusi par vietu, kur ne tikai ir iespējams lasīt un abonēt grāmatas, žurnālus un citus izdevumus, bet saņemt daudz un dažādus citus pakalpojumus. Piedāvāto pakalpojumu klāsts ir ievērojami paplašinājies, kļuvis pieejamāks iedzīvotājiem arī pagastos. Šī gada pirmajā pusē bibliotēkās tika iegādāts jauns datoraprīkojums un biroja aprīkojums. Centrālajā bibliotēkā un visu pagastu bibliotēkās tagad ir iespēja printēt un kopēt, skenēt un digitalizēt A3 un A4 formāta krāsainus dokumentus. Dokumentu kopēšana, drukāšana un skenēšana ir maksas pakalpojums (skatīt zemāk cenrādi). Interneta lietošana ir bez maksas. Iegādātais datoraprīkojums nodrošina lietotājam daudz lielāku datu apstrādes ātrumu un augstu kvalitāti. Interneta lietošana ir kļuvusi daudz ērtāka. Visi novada iedzīvotāji ir laipni aicināti izmantot jaunās iespējas!

Lasīt tālāk ...


Uzsākta Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāta renovācija

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 22 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 22 Jūlijs 2015

Piemērota, funkcionāla un mājīga apkārtējā vide skolēniem ir viens no priekšnosacījumiem, kas veicina ne tikai personīgo izaugsmi, bet arī sekmes un sasniegumus mācībās. Mācību iestādēs apgūtais ir pamats turpmākajai karjerai. Viena no lielākajām skolām mūsu novadā ir Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola. Audzēkņiem ir iespēja šajā skolā apgūt ne tikai vispārējās izglītības programmas, bet arī profesionālās izglītības programmas.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei