Sacenšas konkursā par Eiropas Savienību

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 21 Maijs 2015
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Maijs 2015 13:49

14.maijā Rugāju novada Eglaines pamatskolā notika ikgadējais Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu pamatskolu konkurss ģeogrāfijā. Šogad konkursā piedalījās 8.klašu komandas triju cilvēku sastāvā. Tēma - Eiropas Savienības valstu ģeogrāfija. Lielā tēma par Eiropas Savienību aptvēra dažādus apakštematus – valstu zīmoli, tautastērpi, atpazīt valsti pēc apraksta, nacionālā virtuve, valsts galvaspilsēta, valsts iekārta, vadītājs, naudas vienība un karogs, kā arī daudz kas cits.

Kopā uz konkursu bija ieradušās 9 skolu komandas – Baltinavas vidusskolas, Bērzpils vidusskolas, Briežuciema pamatskolas, Bērzpils vidusskolas Krišjānu filiāles, Tilžas vidusskolas, Tilžas internātpamatskolas, Rekavas vidusskolas, Rugāju vidusskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas komanda. Kamēr skolēniem noritēja ģeogrāfijas konkurss, Eglaines pamatskolas direktors Eduards Stalidzāns un mācību pārzine Ilze Burka skolotājus iepazīstināja ar savas skolas skolēnu un skolotāju paveikto. Skolotājiem bija arī iespēja iepazīt skolas darba telpas un skolas vadība informēja par izglītības programmu specifiku Eglaines pamatskolā. Konkursam noslēdzoties tika paziņoti rezultāti un 1.vietu ieguva Briežuciema pamatskolas komanda – Ralfs Boldāns, Kristina – Anna Koniševa un Kristiāna Logina.
2.vietu ar vienādu punktu skaitu dalīja Viļakas valsts ģimnāzijas komanda Edgars Zeļenovskis, Megija Bordāne, Anastasija Sediha un Tilžas vidusskolas komanda – Alīna Korkla, Laura Šapale un Rebeka Ločmele.
3. vietu ieguva Baltinavas vidusskolas komanda – Egija Ločmele, Elija Logina un Māra Laganovska.
Konkursa tapšanā un norisē šogad liels paldies Eglaines pamatskolai, skolas vadībai un galvenokārt ģeogrāfijas skolotājai Anitai Leonei, kura rūpējās, lai konkurss noritētu un skolēni varētu parādīt savas zināšanas starpnovadu līmenī.

pedejais zvans 134.jpgIMG_1909.jpgpedejais zvans 152.jpg

 


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.