Balvu novada “Gada balva izglītībā 2017”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 09 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 13 Oktobris 2017 09:57

img 058

Ik rudeni kopā sanāk Balvu novada skolotāji un ar izglītības sistēmu saistītie cilvēki, lai suminātu labākos pedagogus dažādās nominācijās. Un tā, nu jau 14. gadu notika Gada balva izglītībā. Pasākumu vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Egliens, kurš lieliski iekustināja publiku un vakaru darīja lustīgāku.

Svinīgās ceremonijas sākumā uzrunu teica Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva: “Vēlos jūs sveikt Skolotāju dienā. Šorīt, braucot uz darbu, Stacijas pamatskolas bērni uz skolu gāja ar ziediem. Tad es domāju, ka laikam gan 1.septembrī, gan Skolotāju dienā īpašas sajūtas ir visiem skolotājiem, arī tiem, kuri vairs nestāv klases priekšā. Mēs vienmēr gribam sniegt atbildes uz daudzu zinātkāru prātu jautājumiem un likt stingru pamatu bērnu dzīvēs. Tā ir liela atbildība un iespēja rast patiesu gandarījumu, jo vēlāk redzam kas ir sanācis un kas nav. Un visa mūža garumā mēs atceramies savus mīļos skolotājus, bet ne tikai tos, kuri mūs tā vieglāk palaida, bet arī sarāja. Es pateicos visiem, kuru sirdsdarbs ir mūsu jaunās paaudzes izglītošana. Lai mums visiem izdodas jēgpilns mācību process, bet šodien jauka atpūta. Gribētu vēlēt, lai liktenis neskopojas ar priecīgām ziņām un laimes mirkļiem mājās, darbā, ģimenē. Novēlu jums visiem izturību, sirdsmieru, mīlestību, prieku bērnu acīs un sirdīs, sapratni un atbalstu no vecākiem”.

I.Kaļva nolasīja skaistos sveicienus, kurus Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvam sūtīja Marija un Augusts Voikas, kā arī Nora Apīne.

Pasākumā piedalījās arī Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs. Uzrunājot klātesošos, viņš teica: “Šodien, pārdomājot savas skolas gaitas, sapratu, ka tās ir kā kāpnes, bet skolotāji ir katra pakāpiena būvētāji, kā gaišais gariņš viņi vienmēr ir klāt katrā pakāpienā. Milzīgs jums, skolotāji, paldies par to ieguldīto darbu, ko jūs sniedzat mūsu bērniem, mūsu nākamajai paaudzei, mūsu novadam kopā. Lai jums pietiek spēka to turpināt ilgus, ilgus gadus, jo tā būs mūsu nākotne. Lai jauks vakars, priecīgs prāts un gaišas domas, turpinot šo jauko un patiešām atbildīgo darbu”.

Pēc domes priekšsēdētāja uzrunas tika pasniegtas balvas nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”. Šai nominācijai tika izvirzīti 7 pretendenti. Tie bija Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājs Zigfrīds Lielbārdis, Tilžas vidusskolas skolotāja Ingrīda Ozoliņa, Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāles skolotāja Iveta Socka-Puisāne, PIKC RVT Balvu teritoriālās struktūrvienības skolotāja Biruta Šāvele, Balvu pamatskolas skolotāja Ārija Mičule, Balvu Mākslas skolas skolotāja Līga Podkovirina, kā arī balvas saņēmēja - Balvu Mūzikas skolas skolotāja Linda Vītola. Balvu pasniedza 12.Saeimas deputāte Līga Kozlovska, kura atzina, ka viņai ir liels gods un lepnums būt kopā ar skolotājiem. “Saku jums lielu paldies par savu bērnu un mazbērnu audzināšanu, par dziedāšanas prasmju mācīšanu. Gribu pateikt paldies par ieguldītajām vakara un nakts stundām mācot bērnus, lai viņi sasniegtu to, ko viņi ir sasnieguši un mūsu Balvu novada vārdu nes ne tikai Latvijā, bet arī tālāk Eiropā un pasaulē.

Nominācijā “Par inovācijām izglītības iestādes darbībā” arī tika izvirzīti 7 pretendenti - Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Irēna Šaicāne, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājs Ēriks Kanaviņš, Tilžas internātpamatskolas skolotāja Līga Guste, Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” skolotāja Melita Masa, Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotājas Vineta Bule un Irēna Viļčuka, Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” skolotāja Inga Eisaka, kā arī balvas saņēmējas - Balvu pamatskolas skolotājas Irēna Biseniece un Iveta Kacēna. Balvu pasniedza Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs.

Nominācijā “Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību” tika izvirzīti vien divi pretendenti - Balvu Sporta skolas direktora vietniece Sarmīte Keisele un Bērzpils vidusskolas direktore Ilona Stepāne, kura arī ieguva šo balvu. Balvu I.Stepānei pasniedza 12.Saeimas deputāts Andris Morozovs, kurš pateicās par skolotāju ieguldījumu un pauda lielu prieku būt šeit un pasniegt balvu, jo, kā 3 bērnu tēvs, apzinās, ka skolotāja darbs nemaz nav vienkāršs.

Nominācijā “Par veiksmīgāko pedagoga debiju” tika izvirzīts tikai viens pretendents - Balvu Bērnu un jauniešu centra skolotāja Alīna Saveļjeva. Balvu pasniedza un apsveikuma vārdus viņai, kā arī citiem skolotājiem veltīja 12.Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks: “Kad tuvojas gan 1.septembris, gan Skolotāju diena, mēs katrs pāršķiram savas atmiņu lappuses un atceramies savus skolotājus. Tie bija tie cilvēki, kuri mums ikdienā palīdzēja būt stiprākiem, gudrākiem, varošākiem. Man prātā ir kādas jaunas skolotājas vārdi, kura tika teikusi, ka pedagoga uzdevums ir likt bērniem noticēt sev un tas patiešām ir svarīgi, lai mēs katrs ticam tam, ko darām.”

Konkursam “Gada balva izglītībā 2017” tika pieteiktas trīs izglītības iestādes divās nominācijās. Nominācijā “Par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā” balvu saņēma Balvu Valsts ģimnāzija.

Nominācijā “Par pilsonisko līdzdalību novada un valsts kultūrvides veidošanā” tika izvirzīti 2 pretendenti - Balvu Mākslas skola un Stacijas pamatskola. Balvu saņēma Stacijas pamatskola, tās direktore Ruta Bukša. Apsveikuma vārdus šajā nominācijā teica Balvu novada domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Aija Mežale, kura visiem vēlēja jauku vakaru, saticību ģimenēs, veselību, mīlestību, finansiālo labklājību, kā arī labu saskarsmi un labas attiecības kolektīvā.

Saskaņā ar konkursa nolikumu organizatori var piešķirt vienu papildu nomināciju, tāpēc balvu nominācijā “Par drošas, labiekārtotas un bērniem draudzīgas vides radīšanu un uzturēšanu” saņēma Tilžas pirmsskolas izglītības iestāde, tās vadītāja Vita Belindževa. Balvu novada Domes deputāts Jānis Zakarīts, pasniegdams balvu, teica, ka pavisam nesen Eiropas Sporta nedēļas ietvaros vadījis sporta nodarbību pirmsskolas izglītības iestādē un secināja, ka darbs ar tik maziem bērniem nemaz nav viegls. Viņš arī pauda prieku par to, ka netiek aizmirsti paši mazākie.

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpgimg-018.jpgimg-019.jpgimg-020.jpgimg-021.jpgimg-022.jpgimg-023.jpgimg-024.jpgimg-025.jpgimg-026.jpgimg-027.jpgimg-028.jpgimg-029.jpgimg-030.jpgimg-031.jpgimg-032.jpgimg-033.jpgimg-034.jpgimg-035.jpgimg-036.jpgimg-037.jpgimg-038.jpgimg-039.jpgimg-040.jpgimg-041.jpgimg-042.jpgimg-043.jpgimg-044.jpgimg-045.jpgimg-046.jpgimg-047.jpgimg-048.jpgimg-049.jpgimg-050.jpgimg-051.jpgimg-052.jpgimg-053.jpgimg-054.jpgimg-055.jpgimg-056.jpgimg-057.jpgimg-058.jpgimg-059.jpgimg-060.jpgimg-061.jpgimg-062.jpgimg-063.jpgimg-064.jpgimg-065.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei