Izstādes-konkursa „Manai Latvijai” atklāšana un apbalvošana

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 21 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Novembris 2017 16:35

img 008

16.novembrī Balvu Bērnu un jauniešu centrā bija sapulcējušies daudzi mākslas cienītāji, lai noskaidrotu veiksmīgākos un skaistākos strapnovadu konkursa – izstādes „Manai Latvijai” darbu autorus. Pirms rezultātu paziņošanas ar mīļiem priekšnesumiem par Latviju visus iepriecināja PII “Sienāzītis” audzēknes Enija Saide un Marija Maslovska. Izstādē eksponēti 14 izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu radošie darbi. Šogad jauno mākslinieku veikumu vērtēja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības metodiķe Ilona Naļivaiko, kultūras pasākumu menedžere Diāna Poševa un BBJC interešu izglītības pulciņu skolotāja Līga Ikstena.

Lai gan visi mākslas darbi bija tik daudzveidīgi un radoši, tomēr 4-6 gadu vecuma grupā 1.vieta tika piešķirta Balvu PII „Pīlādzītis” kolektīvajam darbam „Simtgadi gaidot” (skolotājas I.Puka un I.Zelča), 2.vieta Tilžas PII darbam „Manai Latvijai- Zelta teātris” (skolotāja I.Kūkoja) un 3.vieta Balvu PII „Sienāzītis” 5gadīgo bērnu kolektīvajam darbam „Latvija gadalaikos” (skolotāja” M.Masa), savukārt 7-10 gadu vecuma grupā 1.vieta - Bērzpils vidusskolas skolniecei Sanijai Pugačei par darbu „Mana ģimene svētkos” (skolotāja J.Dundeniece), 2.vieta- Baltinavas vidusskolas 3.klases kopdarbam „Tautumeitas” (skolotāja I.Keiša), 3.vieta - Bērzpils vidusskolas skolniecei Rēzijai Ziemelei par darbu „Mana Latvija” (skolotāja J.Dundeniece). Toties 11-18 gadu vecuma grupā 1.vieta - Balvu Valsts ģimnāzijas skolniecei Laurai Bernei par darbu „Dižkoks” (skolotāja I.Keiša), 2.vieta - Bērzpils vidusskolas skolēnam Jānim Dundeniekam par darbu „Latvijai 100” (skolotāja J.Dundeniece), 3.vieta - Balvu mākslas skolas audzēknei Kitijai Ertmanei par darbu “Ietērpies! Taututērps! Latvijai!” (skolotāja Liene Šaicāne).

Vēl līdz novembra beigām Balvu Bērnu un jauniešu centrs aicina ikvienu apskatīt šo burvīgo izstādi „Manai Latvijai”.

BBJC interešu izglītības metodiķe Dita Nipere

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei