Izglītības iestāžu atbalsta personāla seminārs Stacijas pamatskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 28 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 28 Novembris 2017 13:12

tmb20171128130027

Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs (BIIAC), sadarbībā ar Stacijas pamatskolu, 23.novembrī organizēja semināru izglītības iestāžu atbalsta personālam. Semināru varēja apmeklēt Balvu un Baltinavas novadu speciālisti – gan pirmsskolas, gan skolu pedagogi un atbalsta personāls (psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, pedagogu palīgs). Bija ieradušies 23 dalībnieki no 13 Balvu un Baltinavas izglītības iestādēm. Semināra mērķis bija informēt mērķauditoriju par aktuāliem jautājumiem iekļaujošā izglītībā un pieredzes apmaiņa.

Stacijas pamatskolas direktore R.Bukša prezentēja izglītības iestādi, piedāvājot gan informatīva rakstura stāstījumu, gan ekskursiju pa skolu un mācību telpām, gan nelielu modes skati un muzikālu priekšnesumu no skolēniem. Direktora vietniece izglītības jomā I.Voiciša pastāstīja par iekļaujošas izglītības darba organizāciju Stacijas pamatskolā.

BIIAC vadītāja I.Daukste iepazīstināja ar VISC Speciālās nodaļas speciālistu izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem „Iespējamais sadarbības mehānisms agrīnai speciālo vajadzību noteikšanai”. Modelis paredz, lai visi iesaistītie bērna agrīnajā vecumposmā (vecāki, likumīgie pārstāvji, ģimenes ārsti, sociālie darbinieki, pedagogi u.c.) mēģinātu nodrošināt vienotu pieeju bērna attīstības veicināšanai un iespējamai speciālo vajadzību mazināšanai līdz bērna obligāto skolas gaitu sākumam.

Interesantu pieeju fonemātisko procesu attīstīšanā 5, 6 gadus veciem bērniem piedāvāja PII „Pīlādzītis” logopēde I.Mičule. Logopēde izmanto modernās tehnoloģijas un veido dažādās datorprezentācijas „Nosaki vārda pirmo skaņu!”, „Kas paslēpies attēlos?”, „Saklausi skaņu!”u.c., kas logopēdijas nodarbības padara bērniem interesantākas, aizraujošākās, kā arī palīdz attīstīt fonemātiskos procesus.

„Starptautisko konferenci autisma jomā – 2017” apmeklēja BIIAC psiholoģe A.Lindāne un Balvu pamatskolas logopēde L.Zača. Tēmas bija daudz un dažādas, tāpēc semināra ietvaros speciālistes deva tikai nelielu ieskatu no konferencē apskatītajām tēmām. A.Lindāne demonstrēja video „Dzimšanas dienas ballīte”, kurā uzskatāmi parādīja bērnu-autistu uzvedības pazīmes. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar tēmu par autisma pazīmju atpazīšanas iespējām, kā arī ar autismu saistītos traucējumus un grūtības. L.Zača pastāstīja par bērnu iekļaušanos skolas vidē, kā arī turpināja tēmu pat autisma pazīmju noteikšanas iespējām. L.Začas prezentāciju un A.Lindānes teorētisko materiālu semināra dalībnieki saņems savos e-pastos.

Paldies Stacijas pamatskolas direktorei un kolektīvam par viesmīlīgo uzņemšanu un rūpēm, lai seminārs noritētu veiksmīgi! Paldies par iespēju tikties, iepazīties, uzzināt, diskutēt, novērtēt! Paldies par semināra izvērtējumu, paldies par ieteikumiem sadarbībai ar BIIAC, noteikti ņemsim vērā tos jautājumus, kuri Jums šķiet aktuāli un svarīgi! Paldies visiem, kas dalījās savā pieredzē! Mazs stars uz gaismu šajās pelēkajās dienās – tie esam mēs, visi, kas prot ne tikai starot, bet arī sasildīt!

BIIAC vadītāja/logopēde I.Daukste

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei