Pirmsskolas pedagogi viesojas Baltinavā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 04 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 04 Decembris 2017 09:45

tmb201712040942282017.gada 29.novembrī Baltinavas vidusskolā notika Balvu, Baltinavas un Rugāju pirmsskolas pedagogu metodiskā apvienība par tēmu “Bērnu drošība pirmsskolas izglītības iestādē”, kopā pulcējot 28 pirmsskolas pedagogus.

Baltinavas kolēģi viesus sagaidīja Adventa laika noskaņās, sveica ar skanīgiem priekšnesumiem un viesmīlīgi izrādīja savas pirmsskolas grupu telpas. Skolas direktors Imants Slišāns un pirmsskolas metodiķe Ilze Ločmele pastāstīja par savu iestādi un vēlēja darbīgu dienu.

Izglītības speciāliste Lija Bukovska pedagogiem atgādināja, ka tēma par bērnu drošību ir ļoti svarīga un aktuāla ir bijusi vienmēr. Tēma ir sarežģīta, jo pedagogam jāprot drošības noteikumus pasniegt bērniem, tiem saprotamā veidā. Ievadā L.Bukovska pastāstīja par svarīgākajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, kuri pirmsskolas iestādēm ir saistoši un regulē iekšējos normatīvos aktus.

Ar saviem labās prakses piemēriem par bērnu drošību pirmsskolā dalījās 6 pedagogi.

Balvu PII “Pīlādzītis” metodiķe Ilona Ločmele prezentēja veselības un drošības pasākumus savā iestādē, un dalījās pētījumā par vardarbību jeb mobingu pirmsskolas izglītības iestādē.

Balvu PII “Pīlādzītis” pirmsskolas skolotāja Tatjana Magone prezentēja “Drošības nedēļu grupā”, kuras mērķis ir sekmēt bērnu zināšanas par drošību un drošības dienestiem, bet skolotāja Ilga Skalova pastāstīja par nedēļas projektu “Uzmanību – sēnes!”, ar mērķi sniegt priekšstatu par drošību sēņojot.

Balvu PII “Sienāzītis” skolotāja Aina Saidāne iepazīstināja ar savas iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, iestādē izstrādātajiem drošības noteikumiem, grupu kārtības noteikumiem un pastāstīja kā ar tiem tiek iepazīstināti izglītojamie.

Kubulu PII “Ieviņa” metodiķe, pirmsskolas skolotāja Inga Eisaka prezentēja savu redzējumu kā mums - pedagogiem būtu jāinstruē bērni pareizai rīcībai. I.Eisaka atzīmēja, ka skolotājam katra diena ir kā liela drošības instruktāža, bērnam ir jāsaka kā pareizi rīkoties, nesis ko nevajag darīt.

Baltinavas vidusskolas pirmsskolas metodiķe Ilze Ločmele prezentēja savas pirmsskolas iestādes drošības ābeci, kurā bērnu drošības noteikumu apguve notiek caur spēli un rotaļu.

Noslēgumā L.Bukovska informēja pedagogus par projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” un “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” aktualitātēm.

Lija Bukovska
PII “Ieviņa”

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei