Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas novadu sākumskolas skolotāju metodiskā sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 10 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 10 Janvāris 2019 09:26

galvenais-attels

3.janvārī Balvu pamatskolā metodiskajā sanāksmē tikās Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas novadu sākumskolas posma 23 skolotāji.

G.Pugeja iepazīstināja ar VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” materiāliem - standarta, programmu un tematiskā piedāvājuma paraugiem matemātikas jomā, dizaina un tehnoloģiju jomā. Īpašas pārdomas rosina 1.-3. klasēs paredzētā datorikas elementu integrēšana, materiālās bāzes papildināšana un skolotāju sagatavošana profesionālās pilnveides kursos.

Skolotājiem tika piedāvāts analizēt Skola2030 piedāvātos videomateriālus – stundu aktivitāšu piemērus, nelielu spēļu paraugus 1.-3.klašu skolēniem, pārrunājot efektīvas stundas pazīmes un atgriezeniskās saites piemērus. Skolotāji arī praktiski veica dinamiskās pauzes piemēru pāru sadarbības / koncentrēšanās prasmju nostiprināšanā.

Rugāju novada vidusskolas skolotāja A. Kukurāne dalījās pieredzē par skolēnu motivācijas un personiskās līdzdalības par saviem sasniegumiem veicināšanu, uzsverot skolēnu pašvērtējuma un kriteriālās vērtēšanas nozīmi.

Šogad starpnovadu olimpiāžu uzdevumu satura izveidē tiek iesaistīti visu dalībskolu skolotāji, tika precizēti uzdevumu iesūtīšanas datumi. 26.aprīlī paredzēts arī 3.-6.klašu skolēnu pētniecisko darbu konkurss “Gribu visu zināt!”. Savukārt skolēnu pavasara brīvdienās tiek plānota skolotāju metodiskā konference “Mācāmies sadarbojoties!”.

MA vadītāja Gunita Pugeja

20190103_111643.jpg20190103_112909.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei