Grāmatu svētki 2017 Balvos

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 20 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 13 Oktobris 2017 10:56

Grāmatu svētki 2017rudens lapas 2017

13.oktobrī plkst.11:00 Grāmatu svētku atklāšana Balvu muižā

Šajā dienā Balvu Centrālā bibliotēka lasītājus neapkalpos, bet aicina visus piedalīties svētkos. 

Tikšanās ar autoriem:

Vilis Seleckis (grāmatu "Sārta asins balstā sniegā" un "Ardievas mežam" autors)
Plkst.12:00 Balvu novada muzejā
Plkst.14:00 Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Jānis Brikmanis (grāmatas "Mazākie klasē. Latvijas mazie zvēri un putni" autors)
Plkst.12:00 Stacijas pamatskolā
Plkst.14:00 Balvu pamatskolā

Dace Meiere (daudzu ārzemju literatūras darbu tulkotāja)
Plkst.12:00 Balvu Valsts ģimnāzijā
Plkst.14:00 Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Dace Vīgante (grāmatas "Ledus apelsīns" autore)
Plkst.12:00 Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā
Plkst.14:00 Balvu Valsts ģimnāzijā

Lelde Stumbre (latviešu dramaturģe, apmēram 50 lugu autore)
Plkst.12:00 Balvu pamatskola
Plkst.14:00 Tilžas vidusskola

Gabriela Cīrule (grāmatas "Kritiens uz augšu" autore)
Plkst.12:30 Rugāju Tautas namā
Plkst.14:30 Vīksnas pagasta bibliotēkā

Ilga Raščevska (grāmatas "Norakstītie" autore)
12:30 Tilžas internātpamatskolā
14:30 Sociālajā dienestā

Linda Nemiera (grāmatu "Kaķa koncerts", "Sofijas noslēpumi", "Kaķis maisā", "Lidojums", "Kaķa lāsts", "Septiņi" un "Vilcenes stāsts" autore)
Plkst.12:00 PII Sienāzītis
Plkst.14:00 PII Pīlādzītis

Vija Eniņa (grāmatas "Veselība pie mājas sliekšņa. 100 populārākie ārstniecības augi Latvijā" autore)
Plkst.12:00 Sociālajā dienestā
Plkst. 14:00 Kubulu kultūras namā

Zane Raičenoka-Raišonoka (grāmatu "Hennas zīmējumi. Radošā meditācija" un "Lauku sētā diena gara. Lasi! Krāso! Līmē! " autore)
Plkst.14:00 Balvu Mākslas skolā

Aktivitātes Zvaigznes grāmatnīcā no plkst.12:00 – 16:00
Orientēšanās sacensības. Starts no plkst.12:00 – 15:00 pie Balvu muižas
No plkst.10:00 – 16:00 Balvu muižā Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (A programma) „Kompetenču pieejā balstīts mācību process pirmskolā”.

“BALVU RUDENS LAPAS 2017” NOLIKUMS

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei