Latvijas 99.proklamēšanas diena Bērzpilī

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 24 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 24 Novembris 2017 13:19

tmb20171124125053

Pienācis rudens. Laiks, kad novākta raža, laiks, kad sarūk dienas gaisma un laiks, kad 18.novembrī arī Bērzpils pagasta iedzīvotāji atzīmē Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienu.

Latvijas īpašo mēnesi – novembri – mēs suminām ar sarkanbaltsarkanām lentītēm un skaistiem vārdiem Latvijai. Šajā laika posmā domās mēs esam kopā ar visiem Latvijas iedzīvotājiem un uzdodam galveno jautājumu: „Kāds ir mans devums Tev, Latvija?”.

Katrs iedzīvotājs ir svarīgs Latvijai, jo viņš ir daļiņa no tās. Ikkatrs no mums dod savu noskaņu, raksturu un nākotni mūsu valstij, novadam un pagastam. Lielākā daļa iedzīvotāju varbūt nedod neko, tomēr cita daļa veido mūsu pagastu tādu, kāds tas ir tagad.

Novembra sākumā tika izsludināts konkurss ''Gada cilvēks 2017''. Gan iestādes, gan arī iedzīvotāji izvirzīja cilvēkus, kuri ar savu darbu ir veicinājuši Bērzpils pagasta attīstību un popularizējuši Bērzpils pagasta un Balvu novada vārdu.

Svinīgajā sarīkojumā 'Mans devums Latvijai''' Bērzpils pagasta pārvalde pasniedza Atzinības rakstus:

Irīdai Maderniecei (izvirzīja Bērzpils vidusskola)
pamatojums: par profesionālu, radošu un apzinīgu darbu izglītības jomā Bērzpils pagastā

Daigai Griestiņai (izvirzīja Bērzpils vidusskola un Bērzpils saieta nams)
pamatojums: par nozīmīgu ieguldījumu vokālās mākslas un tradicionālas dziedāšanas saglabāšanu un uzturēšanu Bērzpils pagastā

Stefānijai Kindzulei (izvirzīja Bērzpils vidusskola)
pamatojums: par mūža ieguldījumu izglītības jomā un sabiedriski aktīvu darbību Bērzpils pagastā

Jolantas un Valda Dundenieku ģimenei (izvirzīja Bērzpils vidusskola un Bērzpils saieta nams)
pamatojums: par Ziemeļlatgales podniecības tradīciju saglabāšanu un par sabiedriski aktīvas ģimenes vērtību popularizēšanu

Marijai Švekerei (izvirzīja Vita Reine -Rižā un Iveta Raciborska)
pamatojums: par brīvprātīgo darbu un labdarību Bērzpils pagastā

Ivetai Tiltiņai (izvirzīja DK ''Asjate'' un JDK ''Jauda'')
pamatojums: par nozīmīgu ieguldījumu dejas mākslas attīstībā Bērzpils pagastā

Vilhelmam Loginam (izvirzīja Bērzpils pagasta pārvalde)
pamatojums: par apzinīgu un godprātīgu darbu Bērzpils pagasta komunālajā saimniecībā

Jāņa un Velgas Žeikaru ģimenei (izvirzīja Bērzpils pagasta pārvalde)
pamatojums: par vizuāli pievilcīgas Bērzpils pagasta kopainas veidošanu

Māra un Ilgas Lazdiņu ģimenei (izvirzīja Bērzpils pagasta pārvalde)
pamatojums: par sabiedriski aktīvu darbu tūrisma nozares attīstībā un brīvprātīgo darbu Bēržu draudzē un pagastā

Broņislavai Spalviņai (izvirzīja Bērzpils saieta nams)
pamatojums: par mūža ieguldījumu tradicionālās dziedāšanas un garīgo dziedājumu saglabāšanā Bērzpils pagastā

Dāvim Circenim (izvirzīja Bērzpils pagasta sporta pasākumu organizators Jānis Rakstiņš)
pamatojums: par aktīvu dalību un labiem rezultātiem sporta jomā Bērzpils pagastā

Lai tēvzeme kļūtu skaistāka un labāka, nevajag darīt nemaz tik daudz – jāsāk ar mazajiem ikdienas darbiem. Jārūpējas par sevi, savu ģimeni un dzimto vietu, un tad Latvija būs tāda, kādu mēs to veidosim. Ikviens mūsu labais darbs ir veltījums Latvijai, ikviens no mums ir Latvija.

Pasākumu vadīja Aivita un Dāvis Rakstiņi. Ar saviem priekšnesumiem laureātus un pasākuma apmeklētājus sveica Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis ''Naktsvijole'', folkloras kopa ''Saivenis'', deju kopa ''Asjate'' , Līga un Gints Čivči.

FOTO: Liene Circene

Anna Kriviša
Bērzpils pagasta kultūras darba organizatore

Paldies par jūsu devumu Latvijai!

img-001.jpgimg-002.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei