Biedrība “Radošās Idejas” realizē starpkultūru dialoga projektu “Dzīvojam kopā”

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 27 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 27 Novembris 2017 14:51

km k lv d nvo ab ri

Valsts valoda un kultūra ir Latvijas valsts pamats, tādēļ mūsu valsts interesēs ir saglabāt un paplašināt latvisko identitāti, iekļaujot mazākumtautības. Nepietiekama mazākumtautību iesaiste neformālās aktivitātēs, tai skaitā līdzdarbojoties arī nevalstiskā sektora aktivitātēs, mudināja sadarboties biedrībām "Radošās Idejas" un Balvu krievu kultūras biedrībai "Razdoļje". Dažādība, tolerance un iekļaujoša sabiedrība rada priekšnosacījumus jaunu, inovatīvu ideju īstenošanai.

"Latvija ir maza valsts, tādēļ tās sabiedrībai jāspēj būt pozitīvi atvērtai pārmaiņām un ārējām ietekmēm, kā arī jāprot tās izmantot savā labā". Būtiski, lai mazākumtautību cilvēki saglabā savu identitāti un sadarbojas arī ar citu etnisko grupu pārstāvjiem kopīgu mērķu sasniegšanai. Tāpēc projekta idejas pamatā - krievu un latviešu kultūras pasākumu un meistarklašu kopums starpkultūru dialoga interaktīvā veidā, kas vērsts uz savstarpējās izpratnes veidošanu, stereotipu mazināšanu, dažādu tautību pārstāvju iesaisti aktivitātēs, veidojot saliedētu un iekļaujošu pilsonisko līdzdalību.

Projekta laikā tika piedāvāti interaktīvi kultūras pasākumi un radošas meistarklases, sekmējot starpkultūru dialogu, nodrošinot etnisko kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumu pieejamību visu vecumu pārstāvjiem.

Sadarbībā ar Balvu novada muzeju, Balvu pamatskolu un Balvu Valsts ģimnāziju notika vairāki kultūras pasākumi, interaktīvas izglītojošas radošās meistarklases un tematiskās sarunas, iekļaujot galda kultūru, mantoto kultūras vērtību radīšanai, saglabāšanai un pieejamībai.

Projekta ietvaros notika:

  • Kultūras pasākumi ar koncertu "Laiks skaistumam" un radošo meistarklasi "Laiks prasmēm", kur ikvienam – lielam un mazam, latvietim un citādi runājošam bija radīta iespēja veidot kopīgu Lupatu pinumu, uzzināt lupatu deķu vēsturi un vakara krēslā nobaudīt grupas "Samia" eksotisko deju ritmus 2017. gada 2. maijā.
  • Izzinoša meistarklase "Laiks prasmēm", iepazīstot tradicionālās krievu un latviešu tautu rakstu zīmes un to nozīmi, ornamentu, raksta kompozīciju un kolorītu, veidojot ornamentālus zīmējumus uz koka karotēm ar krāsu un iededzināšanu kokā 2017.gada 20. jūlijā. Meistarklases aktivitāšu laikā noritēja nepārtraukta iespēja salīdzināt vecāku, vecvecāku un bērnu – paaudžu - dzīvesveidu un vērtību priekšstatus. Izmantojot svešvalodas, mākslas tēlos kā statusa simbolos radās jaunas vērtības – uz koka karotēm krievu, latviešu ornamenta rotājošie elementi krāsu kompozīcijās.
  • Kultūras pasākums "Laiks padziedāt", kur Balvu Valsts ģimnāzijā pulcējās vairāk nekā 90 vēsturnieki no visas Latvijas Vēstures skolotāju biedrības (VSB) Vasaras dienu Balvos ietvaros. Pasākumā klātesošos priecēja dažādu tautību – latviešu, krievu un čigānu priekšnesumi - Tautas deju kopa "Rika" ar baltajiem tautas tērpiem un latviešu deju ritmu (vadītājs Agris Veismanis), ansamblis "Razdoļje" izdziedāja krievu tautas dziesmas (vadītāja Zoja Zaharova), Balvu eksotisko deju studija "Samia" izdejoja čigānu deju soļus (vadītāja Ilze Leišavniece). 2017. gada 1. augusts.
  • Pasākums "Laiks spēlēm" - intelektuāla spēle "Latviešu un krievu tautas tradīcijas un ticības" – aptverot kultūru dialogu, savstarpējo izpratni, kultūras mantojuma saglabāšanu un komunikācijas prasmes, galda kultūru. 2017. gada 28. septembrī.
  • kultūras pasākums "Laiks kopā" ar radošo meistarklasi "Laiks prasmēm" – atklātnes "Saules gada kalendārs" veidošana. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja izzināt un iepazīt tradicionālos svētkus latviešu un krievu kultūrās, salīdzināt kopīgo un atšķirīgo, diskutēt par zināmām un ne tik ierastām lietām kultūru tradicionālajos svētkos. 2017.gada 23.novembrī projekta noslēguma pasākumā dalībnieki izdejoja latviskās rotaļas un baudīja svētku mielastu.
  • Izveidota digitāla grāmata - projekta aktivitāšu fotogrāfijas, starpkultūru dialoga meistarklases, programmas, rezultāts, tā parādot projekta rezultāta ilgtspējību starpkultūru sadarbības veicināšanai. To iespējams aplūkot biedrības "Radošās Idejas" mājas lapā www.creativeideas.lv!

Starpkultūru dialogs motivē mūs apzināties robežas, kuras izmantojam sevis un citu definēšanai, reizēm pārvarēt šīs robežas un pat apšaubīt vienu otru no tām.

Paldies Balvu krievu kultūras biedrībai "Razdoļje", "Radošās Idejas" biedriem un aktīvajiem dalībniekiem. Paldies visiem projekta realizācijas laikā iesaistītajiem radošajiem aktīvistiem.

Biedrības "Radošās Idejas" īstenotais projekts "Dzīvojam kopā" (Nr.06) notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" īstenotās "Latgales NVO projektu programmas 2017" ietvaros.

Biedrības "Radošās Idejas"
teritoriālā struktūrvienība Balvos
valdes locekle, projekta vadītāja Anita Kairiša

Lupatu pinuma veidošana Balvu novada muzejā. Foto Dzintars Putniņš.Radošā meistarklase Kultūras pasākums – koncerts Kultūras pasākums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei