Dzimuši reizē ar pilsētu

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 23 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 23 Februāris 2018 16:12

Februāris ir Balvu pilsētas jubilejas mēnesis, kas tiek atzīmēts ar dažādiem pasākumiem. Sestdien, 24.februārī, plkst. 15:00 Balvu Novada muzejā notiks tematisks pasākums "Dzimuši reizē ar pilsētu". Decembrī un janvārī notika ekspedīcija pie Balvu pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri dzimuši 1928.gadā. No sagatavotajām intervijām un iegūtajiem foto materiāliem tiek veidots pasākums "Dzimuši reizē ar pilsētu", kurā piedalās deviņdesmitgadnieki un viņu ģimenes.

Par to, kā tapa šis pasākums, stāsta Balvu Kultūras un atpūtas centra mākslinieciskā vadītāja Ilga Oplucāne:Decembra un janvāra mēnešos apciemojām Balvu pilsētas iedzīvotājus, kuriem dzimšanas gads, tāpat kā mūsu Balvu pilsētai, ir 1928. Agnesei Losevai jau nosvinēta 90.dzimšanas diena, tagad februārī tai gatavojas Aleksandrs Beļikovs un Marija Lopotova, pārējie izdzīvo vēl savus astoņdesmit deviņus. Pirms pieciem gadiem viņi vēl bija 32, kurus aicinājām uz Balvu 85-gades sarīkojumu “Balvi svin!” Kultūras un atpūtas centrā. Tagad – septiņpadsmit.

Es pati dzīvoju Balvos jau 60 gadus, esmu bijusi daudzu notikumu dalībniece, bet šo cilvēku stāsti bija aizkustinoši un ļoti interesanti. Viņi Balvos ir uzcēluši mājas, izaudzinājuši bērnus un strādājuši visdažādākajās nozarēs. Šuvēja, auklīte, šoferis, medmāsa, virpotājs, grāmatvedes, kasiere, noliktavas pārzine, audēja, skolotājas, rokdarbnieces, strādnieces. Grūti pateikt, vai mēs veicām sociālo, kultūras un vēstures izpētes darbu, bet daudzi gaidīja un patiesi priecājas par mūsu apciemojumu. Kaut kas savādāks ikdienas dzīvē, lai arī dažs seniors mūsu vizīti gaidīja ar lielu satraukumu. Kopā ar laikraksta “Vaduguns” žurnālisti Marutu, muzeja darbiniecēm Ivetu un Rutu skatījāmies albumus, jautājām un klausījāmies dzīves stāstus. Daži 90-gadnieki mūs sagaidīja kopā ar bērniem vai mazbērniem, daži dzīvo vientuļi, divas sievietes satikām Balvu pansionātā. Personīgi neiepazināmies tikai ar divām balvenietēm, kurām ir veselības problēmas. Mēs noskaidrojām, kur balvenieši dzimuši, cik lielās ģimenēs, kad sākuši dzīvot un strādāt Balvos. Patiess prieks par tiem deviņdesmitgadniekiem, kuri vēl stipri, ar labu atmiņu, var lasīt, dzirdēt, adīt, sagatavot pusdienas, apkopt māju un vasarā puķu dārzu vai siltumnīcu. Ļoti ceram, ka ar vairākiem senioriem un viņu ģimenēm, draugiem, kaimiņiem, bijušajiem darbabiedriem satiksimies Balvu Novada muzejā 24.februārī pulksten 15:00 pasākumā, kurš tā arī sauksies – “Dzimuši reizē ar pilsētu”. Balvu pilsētas 90 gadu dzimšanas dienā sveicam 17 pilsētas vienaudžus: Agnesi Losevu, Aleksandru Beļikovu, Anastasiju Sprudzāni, Annu Masu, Annu Kivkucāni, Annu Kļansku, Antoņinu Circeni, Benediktu Leitāni, Dailu Ļeskovu, Elizabeti Griestiņu, Evelīnu Kašu, Helenu Birsku, Janinu Klincāni, Mariju Lopotovu, Nikolaju Gusarovu, Ņinu Jegorovu, Stefaniju Zaikovsku! Vēlam – veselību!”

 

Daila Ļeskova, dzimusi Junga. Balvos dzīvo no 3-4 gadu vecuma. 1936.gadā uzsāka mācības 1.klasē tagadējā Balvu muižā. Visu darba mūžu sporta skolotāja, lai gan absolvējusi Daugavpilī ķīmijas-bioloģijas fakultāti. 1 dēls, 1 mazmeita, 1 mazmazmeita.

 

Anastasija Sprudzāne, dzimusi Kikuste, no 1956.gada dzīvo Balvos. Galvenā grāmatvede Balvu rajona Izpildkomitejā, Balvu rajona kinodirekcijā. 1 meita, 3 mazmeitas, 4 mazmazdēli.

 

Benedikta Leitāne, dzimusi Ločmele, dzīvo Balvos no 1957.gada, pēc atgriešanās no astoņu gadu izsūtījuma Sibīrijā. Sākumā dzīvojusi un strādājusi pie Arnolda Līviņa apmēram 21 gadu kā kārsēja vilnas sukātavā. 1 dēls, 5 mazmeitas, 7 mazmazbērni. Attēlā kopā ar Balvu Novada muzeja direktori Ivetu Supi.

 

Stefanija Zaikovska, dzimusi Supe. 1949.gadā Stefanija un brālis izsūtīti uz Magadanu, atgriezās Balvos 1957.gadā. Izaudzināts dēls un meita, ir 6 mazbērni, 7 mazmazbērni. Ilgi strādājusi Sadzīves pakalpojumu kombināta trikotāžas cehā.

 

Aleksandrs Beļikovs. Laikā no 1955.-1957.gadam, tad no 1966.gada dzīvo Balvos pastāvīgi. Virpotājs SCO un Lauktehnikā, tad strādāja specmontāžā. No 1988.gada pensijā.

 

Helena Birska, dzimusi Kudrjavceva. Balvos dzīvo kopš 1960.gada. 23 gadus, līdz aiziešanai pensijai, strādājusi dažādus darbus Balvu gaļas kombinātā. Noliktavas pārzine, lopu pieņemšanas bāzes vadītāja. Izaudzināts dēls, mazdēls un mazmeita. Bijusi Salaspils un Vācijas koncentrācijas nometnēs, piespiedu darbā fabrikā Vācijā.

 

Marija Lopotova, dzimusi Ozoliņa. Balvos dzīvo vairāk nekā 40 gadus. Dēls Ivans, 2 mazmeitas, 3 mazmazbērni. Strādājusi parkā par sētnieci, 8 gadus ēdnīcā par apkopēju. Vēlāk mājās pieskatīja mazbērnus, adīja zeķes pārdošanai - ap 30 zeķu pāriem mēnesī.

 

Nikolajs Gusarovs 1971.gadā pārcēlās uz Balviem, uzcēla māju. Ilgi strādāja SCO uz dažādām tehnikām, bet slimības dēļ bija spiests mainīt darbu. Tad strādāja milicijā apsardzē, ugunsdzēsējos iekārtoja jaunus apsardzes objektus, vienlaicīgi slimnīcā kā sētnieks. Izaudzināti 3 dēli.

 

Ņina Jegorova, dzimusi Karuzina, no 1964.gada dzīvo Balvos. Izaudzinātas 2 meitas Ludmila un Gaļina, abas dzīvo Balvos, 3 mazmeitas, 1 mazdēls, 4 mazmazdēli. Strādājusi Balvu slimnīcā par māsu-saimnieci, KUK 9 gadus par kasieri, tad atpakaļ slimnīcā līdz 1983.gadam. 1 gadu strādājusi apdrošināšanā. No 1983.gada pensijā.

 

Evelīna Kaša, dzimusi Brante, dzīvo Balvos no 1960.gada. Strādājusi “Turības” veikalā par apkopēju, telegrāfā, tad ilgu laiku bērnudārzā “Sienāzītis” virtuvē un par auklīti. Čakla rokdarbniece, audzējusi daudz puķu. Viena meita, 1 mazdēls, 3 mazmazbērni.

 

Janina Klincāne. Balvos dzīvo no 1962.gada. Līdz 90-tajiem gadiem Balvu Izglītības pārvaldē strādājusi par grāmatvedi. Mūža nogali vada sociālajā mājā “Atvasara” Liepu ielā.

 

Agnese Loseva, dzimusi Rozniece, apmēram no 1962.gada dzīvo Balvos, kad ģimene nopirka pusmāju Raiņa ielā. Tur joprojām dzīvo kopā ar vīru un meitas ģimeni. Līdz 1983.gadam strādāja Balvu šūšanas ateljē, tad devās pensijā. Viena meita, 2 mazdēli, 3 mazmazbērni. Ļoti patīk puķes.

 

Anna Kļanska, dzimusi Larka, no 1968.gada dzīvo Balvos. Visu mūžu smags darbs celtniecībā. Strādājusi 8 gadus remontkantorī, meliorācijā, PMK 13 gadus. Vecumdienas vada Balvu pansionātā. 1 dēls, 2 mazbērni, 3 mazmazbērni.

 

Antoņina Circene strādājusi Balvu pamatskolā par skolotāju no 1970.-1988.gadam. Pirmā skolotāja, piemēram, Ivetai Kacēnai, Ivetai Supei, Ilonai Melnei, Aigaram Pušpuram. Balvos dzīvo no 1970.gada.

 

Elizabeta Griestiņa, dzimusi Vītola. No 1964.gada strādājusi par meistari SPK trikotāžas cehā, tad palicis sliktāk ar veselību, mainījusi darbu. Adījusi kostīmus, cimdus, strādājusi ar jēldziju. Balvos dzīvo no 1975.gada.

 

Anna Kivkucāne, dzimusi Logina, no 2003.gada dzīvo Balvos, kur vada savus pensijas gadus. Dēls dzīvo Salaspilī, meita Ainažos, 1 mazdēls. Viņa pati saka: “Kas tik nav piedzīvots, cik valdību mainījās, nauda mainījās, priekšnieki mainījās... Piedalījos kā koriste no Baltinavas pirmajos Balvu Dziesmu svētkos pēc kara. Kādreiz jaunībā visus vīra darbus pratu, baļķi ar zirgu no meža varēju izvest”.

 

 

Foto no Balvu KAC arhīva.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei