XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku vēstneši - dejotāji

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 09 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 10 Aprīlis 2018 16:21

tmb20180409173628

7.aprīlī Kubulu kultūras nams bija pārpildīts ar dejotājiem, jo notika XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” Balvu deju apriņķa kolektīvu repertuāra apguves un Svētku dalībnieku atlases skate, kurā piedalījās 16 deju kolektīvi no Balvu, Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadiem.

Kolektīvi skatē dejoja divas dejas no svētku repertuāra. Žūrija vērtēja dejas horeogrāfijas precizitāti, izpildījumu, vizuālo noformējumu, izpildījuma muzikalitāti, kopskatu. Žūrijas komisijas pienākumus veica Zanda Mūrniece – horeogrāfe, Dejas nozares konsultatīvās padomes vadītāja, Dziesmu svētku mākslinieciskās padomes locekle, deju svētku virsvadītāja. Žūrijas locekļi: Jānis Purviņš – horeogrāfs, deju lieluzveduma “Māras zeme” mākslinieciskais vadītājs, deju svētku virsvadītājs, Liepājas deju apriņķu virsvadītājs; Jānis Ērglis – horeogrāfs, deju lieluzveduma “Māras zeme” mākslinieciskais, deju svētku virsvadītājs; Maruta Alpa – Latvijas Nacionālā kultūras centra skatuviskās tautas dejas eksperte, deju lieluzveduma “Māras zeme” projekta vadītāja; Ilze Mažāne – horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja; Agris Daņiļevičs – horeogrāfs, deju svētku virsvadītājs; Gunta Skuja - horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja, koncerta "Vēl simts gadi dejai" mākslinieciskā vadītāja.

Žūrijas galvenais teikums – “Visi Jūsu kolektīvi ir pilntiesīgi svētku dalībnieki”, priecēja visus - gan dejotājus, gan vadītājus, gan līdzjutējus.

Balvu novadā augstāko pakāpi ieguva Balvu Kultūras un atpūtas centra Bērnu deju kolektīvs “Balvu vilciņš” (vadītāja Z.Meiere). Pirmo pakāpi ieguva Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kolektīvs “Luste” (vadītāja I.Sleža), deju kopas “Nebēda” un “Rika” (vadītājs A.Veismanis), Kubulu pagasta jauniešu deju kolektīvs “Cielaviņa” (vadītāja Z.Kravale), Vectilžas pagasta jauniešu deju kolektīvs (vadītāja K.Jermacāne), Balvu Valsts ģimnāzijas un Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopa “Rika” (vadītājs A.Veismanis), Kubulu pagasta deju kopa “Kubuliņš” (vadītāja Z.Kravale).

Otro pakāpi ieguva Vīksnas pagasta vidējās paaudzes deju kopa “Piesitiens” (vadītāja G.Grāmatiņa) un Bērzpils pagasta jauniešu deju kolektīvs “Jauda”, (vadītāja I.Tiltiņa).

Trešo pakāpi ieguva Briežuciema pagasta vidējās paaudzes deju kopa “Pāris” (vadītāja S.Pakalnīte).

Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopa "Rika" (B grupa, vadītājs A.Veismanis) savu sniegumu rādīja 6.aprīlī Alūksnē, kur ieguva I pakāpi.
Paldies kolektīvu vadītājiem, dalībniekiem, pašvaldībām par atbalstu. Lai augstie rezultāti ir motivācija turpmākam darbam.

SKATES PROTOKOLS

Iveta Tiltiņa
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītājas vietniece kultūras jautājumos

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpgimg-018.jpgimg-019.jpgimg-020.jpgimg-021.jpgimg-022.jpgimg-023.jpgimg-024.jpgimg-025.jpgimg-026.jpgimg-027.jpgimg-028.jpgimg-029.jpgimg-030.jpgimg-031.jpgimg-032.jpgimg-033.jpgimg-034.jpgimg-035.jpgimg-036.jpgimg-037.jpgimg-038.jpgimg-039.jpgimg-040.jpgimg-041.jpgimg-042.jpgimg-043.jpgimg-044.jpgimg-045.jpgimg-046.jpgimg-047.jpgimg-048.jpgimg-049.jpgimg-050.jpgimg-051.jpgimg-052.jpgimg-053.jpgimg-054.jpgimg-055.jpgimg-056.jpgimg-057.jpgimg-058.jpgimg-059.jpgimg-060.jpgimg-061.jpgimg-062.jpgimg-063.jpgimg-064.jpgimg-065.jpgimg-066.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei