Svinēsim Latvijas simtgadi kopā!

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 24 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 16 Novembris 2018 12:54

lv 100

16.novembrī plkst. 19:00

Briežuciema pagasta Tautas namā
Valsts svētku pasākums "Rakstu rakstos ierakstīti". Deju vakars. Adītu cimdu izstāde. Anitas Pundures ģimenes apkopoto seno laikrakstu izstāde.

17.novembrī

Plkst. 18:00 Bērzkalnes pagasta bērnudārza zālē
Latvijai 100- valsts svētku pasākums
Plkst. 19:00 Krišjāņu tautas namā
Latvijas simtgadi sagaidot, ar skanīgām dziesmām uz svētku koncertu "Sirds mana dzied", ielūdz "Dricānu dominante". Ieeja bez maksas
Plkst. 19:00 Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē
Populārzinātniska dokumentālā filma "Baltu ciltis". Ieeja bez maksas
Plkst. 19:00 Balvu pagasta Tautas namā
Latvijas valsts simtgadei veltīts svinīgs pasākums "Teic – kur zeme skaistākā"
Plkst.21:00 Balvu pagasta Tautas namā Valsts svētku balle kopā ar grupām "Pie letes" un "Alise". Ieeja bez maksas
Plkst. 19:00 Bērzpils vidusskolas sporta zālē
Valsts svētku koncerts un Bērzpils pagasta "Gada cilvēks 2018" godināšana. Deju vakars kopā ar grupu "Kamēr jauni". Deju vakaram var rezervēt galdiņus pa tel. 27872031 līdz 15.novembrim

18.novembrī

Plkst. 14:00Kubulu kultūras namā
Balvu novada svinīgs sarīkojums "Mūsu kopā gūtais prieks". Muzicē latviešu ekoloģiskās mūzikas grupa "Ducele", Balvu un Kubulu tautas mākslas kolektīvi.
Plkst. 20:00 Balle, muzicē grupa "Bruģis" Ieejas maksa EUR 3,00. Iespēja rezervēt galdiņu iepriekš, tel.26367693

Plkst.21:00 Laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra

Kopīga valsts himnas dziedāšana Latvijā un pasaulē; lepošanās ar saviem rakstainajiem cimdiem; latviešu dziesmu dziedāšana, gaismu spēles.
Plkst. 19:00 Tilžas kultūras namā
Svētku koncerts "Tēvzemes sirdspuksti"
Plkst. 21:30 Svētku balle. Spēlēs grupa "Draugi"

19.novembrī

       Plkst. 18:00 Balvu Sakrālās kultūras centrā Filma "Homo Novus". Ieejas maksa - ziedojums

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei