Muzikāli dzejiska pēcpusdiena Bērzpilī

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Ceturtdiena, 25 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Aprīlis 2019 16:33

tmb20190425162802

Siltais un saulainais aprīļa mēnesis ir kā radīts dzejas dienas pasākumam. 24.aprīlī Bērzpils saieta namā notika muzikāli dzejiska pēcpusdiena ar īpašo viesu, novadnieku- dzejnieces Leontīnes Apšenieces Akulas un mūziķa Ginta Ločmeļa piedalīšanos.

Dzejniecei šis gads ir īpašs- sagaidīta un nosvinēta 80.dzimšanas diena.

Leontīnei Apšeniecei ir darbīgs daiļrades mūžs - sarakstītas daudzas dzejoļu grāmatas bērniem, piemēram, „Bērnības pļava”, „Gliemeža lidojums”, „Dziesmiņas par burtiņiem”, „Diženā rotaļa”, „Puika un Niķis” un vēl un vēl... To varēja arī apskatīt pagasta bibliotēkas vadītājas Annas Griestiņas sarūpētajā izstādē.

Arī pasākumā Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis „Naktsvijole”(vadītāja Daiga Griestiņa) dziedāja bērnu dziesmas „Paslēpes” un „Bērns un sapnītis” - abu dziesmu teksta autore –Leontīne Apšeniece, mūzika- Sandra Mežore. „Viens un divi”- teksts Leontīne Apšeniece, Jāņa Strazda mūzika. Pēc dziesmām dzejniece lasīja dzejoļus bērniem, atcerējās pati savu bērnību, skolas gaitas-savus darbiņus un nedarbiņus Bērzpils vidusskolā. Nu jau vairāk nekā trīsdesmit gadus Rēzeknes bērni izpilda dziesmas ar Leontīnes Apšenieces vārdiem.

Leontīnes Apšenieces daiļradē ir dzeja arī pieaugušajiem, kas publicēta visos gadskārtējos Rēzeknes dzejas almanahu izdevumos.

Dzejniece ir sarakstījusi arī vairāk nekā 40 humoreskas par aktuālām politiskām un sadzīves tēmām, piemēram, „Ēnu kabinets”, „Kā Piļpuku Vaļuku par bābieti pārtaisīja” u.c.

Ir publikācijas latgaliešu valodā gadskārtējos LKCI izdevumos „Olūts” un „Tāvzemis kalendārs”.

Nu jau 275 dzejas teksti ir pārtapuši dziesmās un ierakstīti diskos. Sieviešu vokālais ansamblis „Nakstvijole” pasākumā nodziedāja –Jāņa Kalniņa no grupas „Roja” sakomponēto dziesmu „Vēstule dzejā” -teksts Leontīne Apšeniece un dziesmu „Princesīte” –Artūra Reinika mūzika, dzejnieces teksts.

Emocionāla bija dzejas pēcpusdienas izskaņa, jo mūziķis Gints Ločmelis nodziedāja savu dziesmu „Muorys zemei” ar Leontīnes Apšenieces vārdiem. Skatītāji negribēja tik ātri laist prom mūziķi – un visi kopā vēl nodziedāja vairākas dziesmas- „Pār Gauju” un Normunda Zuša „Veltījums Mātei”.

Pasākuma apmeklēji ar ziediem un siltiem sirsnīgiem vārdiem pateicās novadniekiem dzejniecei Leontīnei Apšeniecei Akulai un mūziķim Gintam Ločmelim par jauku muzikāli dzejisko pēcpusdienu.

Pasākumu atbalstīja Bērzpils pagasta pārvalde un sieviešu biedrība „Dzērvenīte”.

Bērzpils kultūras pasākumu organizatore
Anna Kriviša
Foto: Biruta Bogdane

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei