AS „Sadales tīkls” turpina uzlabot elektroapgādes kvalitāti un drošumu Balvu, Rugāju un Viļakas novadā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 21 Maijs 2015
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 21 Maijs 2015 15:00

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” šogad Balvu, Rugāju un Viļakas novadā plāno realizēt 12 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 768 tūkst. eiro.

Lai paaugstinātu piegādātās elektroenerģijas kvalitāti un drošumu Balvu novada iedzīvotājiem, apjomīgi elektrotīkla rekonstrukcijas darbi šogad tiks veikti Vīksnas pagastā, kur kopumā AS „Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas 10,7 km garumā, izbūvēs jaunu vidējā sprieguma kabeļu līniju 1 km garumā un zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnijas 4,4 km garumā. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā tiks veikta 3 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve, ievērojami paaugstinot elektroapgādes drošumu 115 Vīksnas pagasta iedzīvotājiem.

Lai uzlabotu piegādātās elektroenerģijas kvalitāti 27 Kubulu pagasta apdzīvotu vietu „Paulāni” un „Krasnogorka” iedzīvotājiem, AS „Sadales tīkls” šogad Kubulu pagastā realizēs 2 investīciju projektus, veicot jaunas vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas izbūvi 1,5 km garumā, zemsprieguma kabeļu līnijas izbūvi 0,1 km garumā un izbūvējot jaunu transformatoru apakšstaciju.

Balvu pagasta iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai AS „Sadales tīkls” realizēs divus investīciju projektus, kuru ietvaros tiks veikta jaunas vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas izbūve 7,8 km garumā, 0,4 km zemsprieguma kabeļu līnijas un piecu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas darbiem elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies 22 lietotājiem apdzīvotās vietās „Silmala”, „Reči”, „Naudaskalns” un 337 lietotājiem Balvu, Rugāju un Lazdukalna pagastā.

Šogad Lazdulejas pagastā AS „Sadales tīkls” realizēs vidējā sprieguma 20kV elektrotīkla automatizācijas projektu, kura ietvaros elektrotīklā tiks izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas ļaus AS „Sadales tīkls” ātrāk reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu, palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā, veikt pārslēgumus, maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos. Jaudas slēdža izbūve vidējā sprieguma elektrotīklā paaugstinās elektroapgādes drošumu 439 Lazdulejas pagasta iedzīvotājiem.

Nozīmīgi darbi iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai šogad tiks veikti Rugāju novadā. Rugāju pagastā AS „Sadales tīkls” veiks vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 5,8 km garumā, savukārt Lazdukalna pagastā tiks veikta zemsprieguma elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 3,9 km garumā un darbu laikā tiks izbūvētas divas jaunas transformatoru apakšstacijas. Pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas elektroapgādes drošums ievērojami paaugstināsies 77 AS „Sadales tīkls” klientiem.

Šogad Viļakas novadā AS „Sadales tīkls” realizēs divus investīciju projektus. Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu lietotājiem Vecumu pagastā, tiks realizēts vidējā sprieguma 20kV elektrotīkla automatizācijas projekts, kura ietvaros elektrotīklā tiks izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, bet Susāju pagastā un Šķilbēnu pagastā tiks veikta elektrotīkla rekonstrukcija, izbūvējot divas jaunas transformatora apakšstacijas, jaunu vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju 0,3 km garumā un zemsprieguma kabeļu līniju 0,4 km garumā. Pēc automatizācijas projekta un elektrotīkla rekonstrukcijas darbu pabeigšanas, elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies 40 Viļakas novada lietotājiem.

Šogad kopumā visā Latvijā AS „Sadales tīkls” plāno atjaunot 877 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūve zemē ieraktās kabeļu līnijās plānota 209 km garumā, 823 km zemsprieguma elektrolīnijas, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 554 transformatoru apakšstacijas, bet elektrolīniju trases visā Latvijā plānots attīrīt 4 444 km garumā.

Lai sniegtu informāciju par šā gada lielākajiem AS „Sadales tīkls” investīciju projektiem, uzņēmuma mājas lapā www.sadalestikls.lv ir publicēta karte, kura attēlo informāciju par lielākajiem elektrotīkla attīstības projektiem 2015.gadā. Investīciju karte ilustrē lielākos projektus Latvijas reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, Rīgas reģionā un Rīgā.

Saite uz AS „Sadales tīkls” investīciju karti: http://sadalestikls.lv/lat/aktualitates/investicijas/investiciju_karte_presei/
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei