Svecīšu vakari Balvu novadā

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 29 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 02 Oktobris 2017 09:20

Balvu pilsēta

30.septembrī plkst.18.00 Balvu kapsētā (Evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētā)
1.novembris plkst.17.00 Začu kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
2.novembris plkst.18.00 Balvu-Rožu kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)

Balvu pagasts

8.oktobrī plkst.15.30 Pilskalna kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
8.oktobrī plkst.16.00 Naudaskalna kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
28.oktobrī plkst.16.00 Salmaņu kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
28.oktobrī plkst.15.00 Dūrupes kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)

Bērzkalnes pagasts

21.oktobrī plkst.18.00 Priedaines kapsētā (Evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētā)
22.oktobrī plkst. 15.30 Mežarijas kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
22.oktobrī plkst. 16.30 Priedaines kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)

Bērzpils pagasts

7.oktobrī plkst.16.30 Bēržu kapos (Bēržu un Krišjāņu katoļu draudzes kapsētā)
14.oktobrī plkst.18.00 Saksmales kapos (Bēržu un Krišjāņu katoļu draudzes kapsētā)
4.novembrī plkst.14.00 Golvoru kapos (Bēržu un Krišjāņu katoļu draudzes kapsētā)

Briežuciema pagasts

7.oktobrī plkst.14.00 Augstasila kapos (Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudzes kapsētā)
28.oktobrī plkst.16.00 Dukuļevas kapos (Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudzes kapsētā)
4.novembrī plkst.14.00 Bēliņu kapos (Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudzes kapsētā)

Krišjāņu pagasts

7.oktobrī plkst.16.30 Runciņu kapos (Tilžas draudzes kapsētā)
14.oktobrī plkst.16.00 Putrānu kapos (Bēržu un Krišjāņu katoļu draudzes kapsētā)
15.oktobrī plkst.16.00 Krišjāņu kapsētā (Evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētā)

Kubulu pagasts

7.oktobrī plkst.15.00 Tutinavas kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
7.oktobrī plkst.16.00 Andrakalna kapsētā (Evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētā)
14.oktobrī plkst.15.30 Pērkonu kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
21.oktobrī plkst.15.30 Pansionāta kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
21.oktobrī plkst.16.00 Silaciema-Kurnas kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)

Lazdulejas pagasts

4.novembrī plkst.16.00 Ploskīnes kapos (Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudzes kapsētā)

Tilžas pagasts

7.oktobrī plkst.15.00 Pūriņu kapos (Tilžas draudzes kapsētā)
14.oktobrī plkst.15.00 Lutinānu kapos (Tilžas draudzes kapsētā)
15.oktobrī plkst.18.00 Kāpessila kapsētā (Evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētā)
21.oktobrī plkst.16.30 Ūdrenes kapos (Tilžas draudzes kapsētā)
21.oktobrī plkst.15.00 Kāpessila kapos (Tilžas draudzes kapsētā)
28.oktobrī plkst.16.00 Tilžas kapos (Tilžas draudzes kapsētā)

Vectilžas pagasts

1.oktobrī plkst.16.00 Vectilžas kapsētā (Evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētā)
14.oktobrī plkst.16.30 Ranguču kapos (Tilžas draudzes kapsētā)

Vīksnas pagasts

1.oktobrī plkst.15.30 Miezāju kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
1.oktobrī plkst.16.00 Čāgu kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
7.oktobrī plkst.16.00 Derdziņu kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
14.oktobrī plkst.16.00 Egļukalna kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
15.oktobrī plkst.15.00 Dampadruvas kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
15.oktobrī plkst.15.30 Kačupes kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
21.oktobrī plkst.16.00 Miezāju kapos (Evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētā)
5.novembrī plkst.12.00 Sv.Mise Kupravas katoļu baznīcā, 14.00 svecīšu vakars Kupravas kapos (Viļakas un Liepnas katoļu draudzes kapsētā)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei