Balvu novada pašvaldības policija atzīmē 25 gadu jubileju

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 10 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 10 Novembris 2017 15:42

img 012

Tieši pirms valsts svētkiem Balvu novada pašvaldības policija atzīmēja savu 25 gadu jubileju, uz pasākumu aicinot šīs struktūras darbiniekus, bijušos pašvaldības policijas priekšniekus, Valsts policijas pārstāvjus, Balvu novada Domes vadību un deputātus, kā arī tos, ar kuriem ikdienā ir visciešākā sadarbība, lai ne tikai atskatītos uz 25 gados paveikto, bet arī lai parādītu, kā viņi strādā šodien.

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs pateicās pašvaldības policijas darbiniekiem par to darbu, ko viņi veic ikdienā, kas ir gan redzamais, gan neredzamais darbs. Pateicās par izturību, spēku, kuru nākas pielietot gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, kā arī pateicās par to darbu, to pienesumu, ko sniedz visiem novada iedzīvotājiem, kā arī tiem, kuri atbrauc ciemos un redz, ka pilsēta ir sakopta, ka kārtība un drošība šeit ir pirmajā vietā, bet pašvaldības policijas priekšniecei Ritai Kravalei novēlēja, lai izdodas saturēt kolektīvu jau tajās iestrādnēs, kas ir jau līdz šim!

Īstā pašvaldības policijas dzimšanas diena ir 9.septembrī, kad 1992.gadā tā laika pilsētas padomes priekšsēdētājs Juris Annuškāns, pieņēma lēmumu izveidot Balvu pilsētas municipālās policijas dienestu. Šo 25 gadu laikā Balvu novada pašvaldības policiju ir vadījuši - Andrejs Namsons, Juris Ragovskis, Vilis Cibulis, Ilvars Ūzuliņš un Ēriks Ločmelis.

Balvu novada pašvaldības policijas galvenie darba pienākumi ir sabiedriskās kārtības sargāšana, kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu. Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā.

Bet galvenie uzdevumi ir plānveidīgs, radošs darbs, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību Balvu novadā. Sistemātisks darbs pie nekustamo īpašumu sakopšanas kontroles, darbs ar īpašniekiem, būvvaldi un savlaicīga priekšlikumu sagatavošana administratīvo lietvedību ietvaros. Sadarbības turpināšana ar valsts policiju kopējo uzdevumu izpildē, kā arī aktīvi iesaistīties paredzēto sadarbības formu apspriešanā, lai nonāktu pie maksimāli efektīvāka un racionālāka risinājuma. Organizēt pasākumus, iesaistot izglītības iestāžu darbiniekus ar mērķi konstatēt un novērst smēķēšanas, alkohola lietošanas gadījumus, kā arī reidus ar mērķi konstatēt gadījumus, kad nepilngadīgajiem tiek tirgots alkohols vai cigaretes. Veikt pašvaldības policijas darbinieku apmācības dažādos jautājumos, kas nepieciešami sekmīgai darba pienākumu veikšanai. Iegādāties nepieciešamo bruņojumu un speclīdzekļus vadoties pēc vispārējās situācijas.

Lai veselība un izturība Balvu novada pašvaldības policijas darbiniekiem, rūpējoties par sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību Balvu novadā!

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei