Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 07 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 07 Decembris 2017 09:33

vid

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka ir izdoti Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumi Nr.676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”, kas 2017.gada 4.decembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.240(6067), stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

 1. Šie noteikumi nosaka:
 • gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanas formulu;
 • gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanas un piemērošanas kārtību par nepilnu taksācijas gadu;
 • maksimālo gada neapliekamā minimuma apmēru;
 • gada ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;
 • gada ienākuma apmēru, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu;
 • kārtību, kādā tiek aprēķināts Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais mēneša neapliekamais minimums (turpmāk – prognozētais mēneša neapliekamais minimums);
 • nodokļa atvieglojuma apmēru par apgādībā esošu personu.
 1. Ar 2018.gada 1.janvāri iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu ir 200 eiro mēnesī.
 2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja maksimālais gada neapliekamais minimums 2018.gadā ir 2400 eiro. Maksimālo gada neapliekamo minimumu piemēro gada apliekamajam ienākumam līdz 5280 eiro.
 3. Gada diferencēto neapliekamo minimumu 2018.gadā nepiemēro, ja gada apliekamā ienākuma apmērs pārsniedz 12 000 eiro.
 4. Jo lielāks ir nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu apmērs, jo mazāku diferencēto neapliekamo minimumu piemēro.
 5. Nosakot nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņem vērā visus nodokļa maksātāja gada laikā gūtos ar nodokli apliekamos ienākumus, izņemot likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantā minētos neapliekamos ienākumus un tos saimnieciskās darbības ieņēmumus, par kuriem maksā patentmaksu vai mikrouzņēmumu nodokli.
 6. Gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina un piemēro reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.
 7. Ienākuma izmaksātājs, kurš algas nodokļa grāmatiņā ir atzīmēts kā galvenā ienākuma gūšanas vieta, piemēro prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kuru aprēķina un izmaksātājam paziņo Valsts ieņēmumu dienests. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests aprēķina prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru.
 8. Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu nosaka saskaņā ar īpašu formulu un piemēro proporcionāli laika periodam, par kuru neapliekamais minimums ir piemērojams. Piemēram, neapliekamo minimumu nepiemēro periodā, kad nodokļu maksātājs ir mikrouzņēmuma darbinieks, vai nodokļu maksātājiem, kuriem piemēro pensionāra neapliekamo minimumu, vai periodā, kad nodokļu maksātājs ir citas personas apgādībā.
 9. Ja diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas periods ietver nepilnu mēnesi, diferencēto neapliekamo minimumu nepilnam gadam piemēro proporcionāli laika periodam, kas izteikts gan pilnos mēnešos, gan dienās.
 10. Noteikumu pielikumā ir vairāki piemēri par neapliekamā minimuma aprēķināšanu un piemērošanu.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei