Īsi pirms Ziemassvētkiem tiek godināti Zelta kāzu pāri

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 22 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Decembris 2017 11:31

tmb20171222112648

Balvu novadā jau trīspadsmito gadu pēc kārtas, pašvaldības vadītāji uz Dzimtsarakstu nodaļu aicina ierasties pārus, kuri attiecīgajā gadā svin Zelta kāzu jubileju. Arī šogad nebija izņēmums, un Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs aicināja 22 pārus - Veru un Pēteri Sergejevus, Maiju un Jāni Laicānus, Tatjanu un Zintaru Kraukļus, Ņinu un Vasiliju Antonovus, Marinu un Nikolaju Šnigirovus, Zināru un Arvīdu Baltos, Valentīnu un Imantu Činguļus, Silviju un Voldemāru Džigurus, Annu un Pēteri Zlidņus, Taisiju un Aloizu Majorus, Valdu un Andreju Karlsonus, Elizabetu un Jāzepu Pundurus, Ilgu un Rolandu Kaufmaņus, Janīnu un Jāni Keišus, Ināru un Gunāru Pugejus, Ritu un Antonu Kikustus, Laumu un Ādolfu Mačus, Ainu un Verneru Kopānus, Agnesi un Ēvaldu Mičuļus, Valentīnu un Pāvelu Nagļus, Elitu un Aivaru Liepiņus, Valentīnu un Vitoldu Mediniekus, lai pasniegtu balvu un Balvu novada Domes Atzinības rakstu par augstu morāli - ētisko un tikumisko vērtību uzturēšanu ģimenē un sadzīvē, par dzīves gudrības un pieredzes nodošanu Balvu novada jaunajām iedzīvotāju paaudzēm un sakarā ar 50 gadu kopdzīves jubileju.

Jāatzīmē, ka šoreiz parakstīties īpašajā Goda grāmatā un vēlreiz saņemt Laulību apliecību bija ieradušies deviņi pāri. Uzrunājot Zelta kāzu pārus, Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Svetlana Romanovska teica: „Jūs esat mūsu novada zelts. Jūs esat tie cilvēki, ar kuriem mēs lepojamies vairāk par visu, jo esat mācējuši nodzīvot kopā 50 gadus. Varbūt pasaulē nav nemaz tik daudz cilvēku, tik daudz bērnu, kuri var lepoties ar saviem vecākiem, kuriem ir tāds paraugs, kāds ir jūsējais. Jūs, esot kopā, esat atminējuši pašu galveno pasaules mīklu - kas ir mīlestība. Ja kādam pajautā, kas tā ir, katrs sniedz citu atbildi, bet jūs esat atraduši savu atbildi, tāpēc esat mācējuši nodzīvot kopā. Mīlestībai ir tūkstoš, miljons, neskaitāmi daudz izpausmes, bet jūs savās ģimenēs esat atraduši to vienīgo, to īsto, kas der tikai Jums.”

„Ikdienā mēs iegādājamies dažādas zeltas lietiņas, kādos pasākumos iegūstam zelta medaļas, bet patiesais zelts esat jūs, kuri ar savu mīlestību, sapratni, kopā dzīvojot, rādāt mums piemēru, kādām ir jābūt attiecībām ikdienā daudzu gadu garumā,” tā, uzrunājot Zelta kāzu pārus, teica Aigars Pušpurs un Balvu novada pašvaldības vārdā novēlēja šo sapratni, mīlestību, kopā būšanu nodot savām ģimenēm, arī apkārtējiem iedzīvotājiem, jo mēs ar jums lepojamies un mēs no mums mācāmies. Lai jums veselība, izturība un vēl ilgu, ilgu kopā dzīvošanu!

Viena no pāriem- Zināras un Arvīda Baltos - iepazīšanās stāsts saistās tieši ar Ziemassvētkiem, jo viņi šajā laikā viens otru ieraudzīja, pēc dēliņa piedzimšanas slepus apprecējās, un šogad svētkus jau var svinēt kopā ar saviem 6 bērniem, 10 mazbērniem un 3 mazmazbērniem.

Arī Maijas un Jāņa Laicānu kāzas saistās ar ziemu, sniegu un puteni. Pirms 50 gadiem februārī viņi laulājās katoļu baznīcā, un priesteris, kurš viņus salaulāja, teica: „Ievērojiet vienu, varat būt dusmīgi, varat nerunāt, bet neatstājiet uz otru dienu nekādas naida paliekas, lai otrajā dienā, kad ceļaties, iepriekšējās dienas pārpratumi netiek cilāti.” Un Laicānu ģimene pie šīs atziņas arī ir turējušies.

Lai Zelta kāzu jubilāriem veselība un izturība!

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei