Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 29 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 29 Decembris 2017 09:53

Balvu novada dome 2017.gada 14.decembrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.16, 47.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā”, kadastra apzīmējums 3848 003 0093.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis nekustamajam īpašumam “Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā ir veikt apbūvi, kura saistīta ar uzņēmējdarbības veikšanu, lai dažādotu novada ekonomiku.

Lēmums pieņemts saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 9.punktu, teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.pantu un 2014.gada 14.oktobra Ministra kabineta noteikumiem Nr.628.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja Anita Avotiņa.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei