Apbalvo konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” uzvarētājus

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 05 Janvāris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 05 Janvāris 2018 16:13

tmb20180105160938

Lai Balvu pilsētā un novadā veicinātu Ziemassvētku laikam atbilstošu noskaņu, kā arī rosinātu uzņēmēju, iedzīvotāju un ēku (būvju) īpašnieku aktīvu līdzdalību svētku noformējuma veidošanā, aizvadītā gada nogalē Balvu novada domes sēdē tika apstiprināts un izsludināts konkurss “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”.

Konkursam kopumā tika pieteikts 31 objekts 3 kategorijās. Atšķirībā no pagājušās reizes, kad bija izsludināts konkurss “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”, šoreiz netika vērtētas pašvaldības iestādes. Kategorijā Individuālo māju noformējums bija pieteikti 16 objekti; kategorijā Daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums – 8 objekti; kategorijā Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums – 7 objekti.

Pieteiktos objektus vērtēja komisija piecu cilvēku sastāvā, balstoties uz nolikuma kritērijiem: noformējuma atbilstība Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam; ideja un tās realizācija, pielietoto materiālu oriģinalitāte; noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un vidi; objekta vizuālā koptēla kvalitāte.

Godalgoto vietu saņēmēji:

  • Individuālo māju noformējums – I vieta – Guntis Logins, Briežuciema pagasts; II vieta – Andis Grāvītis, Balvi; III vieta – Tālis Korlašs, Kubulu pagasts.
  • Daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums – I vieta – Biedrība “Teātra 4”, Balvi; II vieta – Ilgonis Punculs, Balvi; III vieta – Andrejs Kočerovs, Balvi.
  • Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums – I vieta – SIA “Paradīzes putni”, Bērzkalnes pagasts; II vieta – Motoklubs “Spieķi vējā”, Balvi; III vieta – SIA “Nūreņas”, Krišjāņu pagasts.

Lai suminātu konkursa uzvarētājus, Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs aicināja uz kopīgu tikšanos pašvaldības telpās, lai sveiktu ar diplomu, ziedu un balvu. Viņš pateicās par lielo darbu, kas izdarīts, kā arī vēlēja, lai pietiek izdomas arī turpmāk.

Apbalvošanā piedalījās arī Domes deputāts, konkursa komisijas loceklis Jānis Zakarīts, kurš pauda savu vērtējumu par konkursu: “Mani ļoti iepriecināja trīs lietas. Pirmā lieta – kuplais dalībnieku skaits, otrā lieta – cilvēki sasparojas ne tikai pilsētā, bet arī novada pagastos. Trešā lieta, kas pārsteidza – cilvēku izdoma. Atliek novēlēt, lai nākošajā gadā dalībnieku skaits dubultojas.”

Konkursa komisijas sastāvs: komisijas priekšsēdētāja Elita Teilāne (Balvu Mākslas skolas direktore), komisijas locekļi Sandra Kindzule (Domes deputāte), Jānis Zakarīts (Domes deputāts), Daina Mediniece (Balvu Valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā, vizuālās mākslas skolotāja, florista amata meistare), Artūrs Luksts (Kubulu pagasta pārvaldes vadītājs).

Konkursa kopējais naudas balvu fonds bija 660,00 EUR.

Paldies visiem, kuri piedalījās šajā konkursā un padarīja mūsu pilsētu un novadu skaistāku, svinīgāku! Veiksmīgu 2018.gadu – lai izdodas visas ieceres, piepildās visi sapņi!

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpgimg-018.jpgimg-019.jpgimg-020.jpgimg-021.jpgimg-022.jpgimg-023.jpgimg-024.jpgimg-025.jpgimg-026.jpgimg-027.jpgimg-028.jpgimg-029.jpgimg-030.jpgimg-031.jpgimg-032.jpgimg-033.jpgimg-034.jpgimg-035.jpgimg-036.jpgimg-037.jpgimg-038.jpgimg-039.jpgimg-040.jpgimg-041.jpgimg-042.jpgimg-043.jpgimg-044.jpgimg-045.jpgimg-046.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei