Balvi, daudz laimes dzimšanas dienā!

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 12 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 13 Februāris 2018 12:01

tmb20180212175952

10.februārī Balvu muižā notika Balvu pilsētas dzimšanas dienas svinības. Ieejot ēkā, balveniešus un pilsētas viesus sagaidīja un sveica Balvu KAC direktore Anita Strapcāne, kā arī Balvu vilks. Turpat arī muzicēja Salvis Mass, Nora Kalniņa, Arnis Graps un Ināra Ņikuļina. Muižas zālē bija radīta patiesi svinīga noskaņa – balti klāti galdi, ziedi, baloni. Pasākumam sākoties, ar pirmajām mūzikas skaņām varēja noprast, ka svētkus svin Balvi, jo skanēja katram balvenietim zināmā Leijerkastnieku dziesma “Manai pilsētai”.

Pasākuma ievadā uzrunu teica Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs: “Balvi - pilsēta Bolupes un skaisto ezeru krastos, Balvi - Latvijas austrumu puses skaistākā vieta, Balvi - mūsu dzimšanas, mūsu mācību, mūsu darba vieta. Mēs visi kopjam, veidojam un mainām savu pilsētu. No kaut kā mēs ik pa laikam atsakāmies, lai ieviestu ko jaunu, mūsdienīgu. Gādājam par to, lai mēs paši justos labi, un, lai vēl pēc gadiem arī nākamās paaudzes te justos kā mājās, vietā, kur atgriezties un palikt. Mainoties pilsētai un mums pašiem, jāspēj saglabāt paliekošas vērtības, kas, gadiem skrienot, vienmēr atgādinās, par to, ka Balvos cilvēks ir pratis dzīvot saimnieciski.

Dzīvojot un strādājot Balvos, es katru dienu satieku cilvēkus, kas strādā savas pilsētas, sava uzņēmuma, sava kolektīva labā. Pateicoties jūsu darbam, talantiem un sasniegumiem mūsu pilsēta mainās, veidojas, un attīstās. Daudz laimes dzimšanas dienā!”

Ar savu klātbūtni dzimšanas dienas svinības pagodināja bīskaps Einārs Alpe, kurš atzina, ka priecājas un lepojas ar pilsētas iedzīvotājiem, kā arī vēlēja, lai visās sirdīs ienāk prieks.

Par Balviem šajos 90 gados ir rūpējušies 22 pilsētas vadītāji – daži no viņiem pāris nedēļas, citi pat gadu desmitus. Diemžēl ne visi varēja ierasties uz pasākumu. Sirsnīgus apsveikuma vārdus no Liepājas atsūtīja Zelma Šulce, kura pilsētu vadīja no 1957.-1960.gadam. Viņa rakstīja: “Kavējoties atmiņās par Balvos nodzīvotājiem gadiem, vēlos īsumā pateikt, ko man tie nozīmē, jo turpat 20 gadus esmu strādājusi pie Balvu teritoriālās sistēmas izveides. 1945.gada 1.aprīlī Abrenes apriņķī uz bijušo pagastu bāzes tika izveidotas ciema padomes. Neilgu laiku līdzās pastāvēja gan pagasti, gan ciema padomes. Pagastu uzdevums bija nostiprināt jaunizveidoto ciema padomju darbību, bet 1950.gada 1.janvārī pagastus likvidēja un Abrenes apriņķi sadalīja divās daļās – Balvu un Viļakas rajonos. Saprotams, ka Balvi kļuva par sava rajona centru. Bet kāda izskatījās pilsēta, kad 1950.gada 10.janvārī ar zirga pajūgu no Tilžas ierados tajā, lai strādātu rajona izpildu komitejā? Balvi mani sagaidīja, baltas sniega segas pārklāti. Pilsētas centrs bija gandrīz pilnībā nopostīts, visur rēgojās koka māju pamati un mūra māju izdegušie tumšie logi. Nedaudzās saglabājušās dzīvojamās mājas atradās pilsētas nomalē. Uz centra postažas fona lepni slējās trīs baznīcu – katoļu, luturu un pareizticīgo – torņi. Uz to brīdi atjaunotas un darboties spējīgas bija tikai divas mājas. Tagadējā Partizānu ielā 14 tika iekārtota rajona izpildu komiteja, bet Teātra ielā 2 izvietojās rajona partijas komiteja. Katrai no šīm iestādēm piederēja viena automašīna – gaziks.

Savu dzīves gadu un veselības dēļ Balvos vairs nedzīvoju, tomēr deklarētās dzīves vietas adresi neesmu mainījusi. Ar savu savdabīgo skaistumu, iedzīvotājiem, viņu nesavtīgo ieguldījumu savas pilsētas izaugsmē Balvi manā sirdī ir palikusi uz mūžu. Arī prombūtnē, lai zinātu, kas notiek Balvos un novadā, ik gadus abonēju laikrakstu “Vaduguns”. Tā ir visdzīvākā saikne ar aizvadīto dzīvi šajā pilsētā.

No sirds novēlu savai pilsētai augt, attīstīties un ierindoties Latvijas skaistāko pilsēta sarakstā. Dzimšanas dienas gaisotnē sveicu ikvienu tās iedzīvotāju un novēlu arī turpmāk palīdzēt augt tai arvien skaistākai, krāšņākai un dzīvotspējīgākai daudzus, daudzus turpmākos gadus! Lai Laimes māte pavada katru no tās iedzīvotājiem! Lai valda prieks, mīlestība, veselība un darba rosme.”

Valters Kamiševs pilsētu vadīja 30 gadus. Viņš atceras, ka sākumā pilsētas vadības struktūrvienība bija pavisam neliela - tikai trīs darbinieki. Vēlāk, kad pilsētas izpildkomitejas finansiālā pakļautībā tika noformētas visas izglītības iestādes, štati paplašinājās. Taču rūpju bija ne mazums - sākot ar pilngadības svētkiem un citiem pašvaldības organizētiem pasākumiem, līdz visām saimnieciskām rūpēm par ielām un namiem.

Uz dzimšanas dienas svinībām bija ieradies Dzintars Putniņš, kurš pilsētas vadītāja amatā bija divus gadus. Viņš atzina, ka viņam vismīļākā ir viņa ģimene – pieci bērni un astoņi mazbērni. Pilsētai vēlēja, lai viss iet uz labo pusi – lai top!

Juris Annuškāns pilsētu vadīja 10 gadus – laikā, kad no padomju republikas tika veidota Latvijas valsts. Viņš atzina, ka visgrūtākais lēmums tai laikā bija piekrist kļūt par Balvu pilsētas Tautas deputātu padomes priekšsēdētāju, jo to negribēja, tomēr Dievs tā vēlējās un tā notika.

Jānis Trupovnieks bijis gan pilsētas, gan arī novada vadītājs, taču šobrīd strādā Saeimā. Atbildot uz jautājumu, kas ir vieglāk – vadīt Balvus vai darboties Saeimā, viņš atzina, ka gan pilsētas vadīšana, gan darbs Saeimā ir vienlīdz smags un atbildīgs darbs, tomēr pašvaldībā darbi ir realizējami ātrāk.

Ināra Ņikuļina savā darbības laikā aiz sevis atstāja pabeigtus un iesāktus milzīgus objektus. Atbildot uz jautājumu, kāda būs pilsēta, kad svinēs 100, I.Ņikuļina teica: “Svarīgi strādāt pie tā, lai Balvos dzimtu bērni, veidotos jaunas ģimenes, lai šeit gribētu būvēt mājas un pēc 10 gadiem es pilnīgi noteikti zinu, ka tā nebūs senioru pilsēta- tā būs plaukstoša, skaista pilsēta.”

Andris Kazinovskis bija priekšsēdētājs jau pēc administratīvi teritoriālās reformas, kad jau bija izveidoti novadi un Balvu pilsēta ietilpa Balvu novadā. Viņš bija priekšsēdētājs no 2011.gada līdz 2017.gadam.

Pirms pieciem gadiem, kad Balviem tika svinēta 85 gadu jubileja, par Balvu Goda pilsoni kļuva apzaļumošanas meistare Velta Pulkstene, viņa tika godināta arī šajos svētkos. Tomēr šī gada janvāra Domes sēdē tika lemts par vēl viena Balvu Goda pilsoņa izvirzīšanu šim apbalvojumam. Sirsnīgs un mīļš bija mirklis, kad Vairai Resnei tika pasniegta Balvu Goda pilsoņa apliecība – viņu sveica gan novada vadība, gan kolēģi, gan teātra mīļotāji, kā arī visi pārējie, kuri viņu ciena un mīl. Balvu Goda pilsone saņēma ziedu klēpjus, kas ir kā apliecinājums tam, ka viņa šo jauniegūto statusu patiešām ir pelnījusi.

Pasākuma pirmajā daļā dziedāja Ingus Pētersons, bet otrajā daļā Ainars Bumbieris. Noslēgumā, kopīgi dziedot dziesmu “Daudz baltu dieniņu”, muižas zālē tika ienesta svētu torte un šampanietis – kā jau svētkos klājas!

Fotogrāfiju autore Tatjana Vinogradova.

FOTOGALERIJA TIKS PAPILDINĀTA

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpgimg-018.jpgimg-019.jpgimg-020.jpgimg-021.jpgimg-022.jpgimg-023.jpgimg-024.jpgimg-025.jpgimg-026.jpgimg-027.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei