Nobalso par sev tīkamāko ideju, kāds varētu izskatīties Balvu novada logo un moto!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 25 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 28 Maijs 2018 09:49

Lai veicinātu Balvu novada atpazīstamību un vienotu vizuālā tēla veidošanu, kā arī Balvu novada iedzīvotāju piederības sajūtu novadam, Balvu novada pašvaldība organizēja atklātu ideju konkursu „Par Balvu novada logo un moto izstrādi”, kurš noslēdzās 10.maijā.

Kopumā konkursam tika iesniegtas 36 idejas - gan moto, gan logo piedāvājumi, gan kopīgā, gan atsevišķā piedāvājumā. Viens no tiem tika noraidīts, jo neatbilda konkursa nolikuma prasībām, vienā aploksnē tika ievietotas vairākas idejas, līdz ar to tika iesniegti 27 logo un 23 moto piedāvājumi.

Tagad ikvienam Balvu novada iedzīvotājam, un ne tikai, ir iespēja nobalsot par sev tīkamāko ideju. Balsošana notiks pašvaldības facebook profilā, kur katram darbam tiks skaitīts, cik „like” jeb „patīk” tiek nospiests. Tiem, kuri neizmanto facebook, tiek dota iespēja nobalsot Balvu Centrālajā bibliotēkā Pieaugušo lasītavā, aizpildot anketu (šis balsošanas veids būs pieejams ar pirmdienu, 28.maiju). Balsošana ilgs līdz 10.jūnijam (ieskaitot).

Par tīkamāko logo ideju vari nobalsot šeit!

Par tīkamāko moto ideju vari nobalsot šeit!

Informācijai: Moto un logo idejai ir jāsaskan ar Balvu novada vīzijas pamatideju: “Balvu novadā ir veselīga un labvēlīga dzīves vide visu vecumu iedzīvotājiem, tajā dzīvo aktīvi cilvēki, kuri veido savu labklājību, radoši apvienojot dabas kapitāla, pierobežas, kultūras mantojuma un jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas.”

Logo risinājumam jābūt Balvu novadu raksturojošam, vienkāršam, vienlaikus uzmanību piesaistošam, vizuāli un filozofiski viegli uztveramam, pielāgojamam prezentācijas materiāliem, suvenīros, interneta vidē, savukārt moto frāzei jāizsaka Balvu novada iedzīvotāju kopīgā motivācija, mērķi un vērtības un jābūt īsai, kodolīgai, skanīgai un uzmanību piesaistošai.

Konkursā iesniegto darbu vērtēšana notiks divās kārtās. Galīgais vērtējums sastāvēs no 50% žūrijas vērtējuma un 50% sabiedrības pārstāvju balsojuma.

Konkursa naudas balvu fonds ir 300 EUR. Ja labākajam logo un labākajam sauklim būs dažādi autori, summa sadalīsies šādi: 150 EUR logo idejas autoram un 150 EUR moto idejas autoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei