Vasaras periodā Balvu novada jauniešiem būs iespēja strādāt

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 09 Maijs 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 09 Maijs 2019 14:15

Arī šogad vasaras brīvlaikā Balvu novada jauniešiem būs iespēja strādāt, un, tāpat kā pērn, Balvu novada pašvaldības sadarbības partneris, organizējot skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, būs Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA). Finansējums 50% no pašvaldības budžeta un 50% no NVA.

Nodarbinātības pasākumā varēs piedalīties Balvu novada teritorijā deklarētie skolēni, vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot). Pasākumā iesaistāmo personu skaits tiek sadalīts ņemot vērā skolu un skolēnu skaitu pašvaldības administratīvajās teritorijās. Balvu pilsētā un Bērzpils, Tilžas, Kubulu, Bērzkalnes, Briežuciema, Vīksnas, Lazdulejas, Vectilžas, Krišjāņu, Balvu pagastos, sadarbībā ar NVA, kopumā plānots nodarbināt apmēram 100 skolēnus.

Skolēni, Balvu pilsētā un pagastos, izņemot Tilžas un Bērzpils pagastu, nodarbinātības pasākumam skolēnu vasaras brīvlaikā varēs pieteikties tikai elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā - Elektroniskie pakalpojumi, Pieteikums pasākumam. Pieteikties varēs no 2019. gada 13. maija no plkst.16.00. Darba devējs piedāvās darbu skolēniem NVA reģistrētās rindas kārtībā līdz 24.maijam.

Balvu novada Bērzpils un Tilžas pagastu jaunieši pieteiksies varēs, kā katru gadu, savās pagastu pārvaldēs, pie lietvedes aizpildot pieteikuma anketu (Pielikums Nr.1) un iesniedzot ārsta izziņu (forma 027).

Nodarbinātības pasākumā skolēnu vasaras brīvlaikā visi iesaistītie skolēni strādās divas nedēļas. Skolēni vecumā no 15-18 gadiem - 3,5 stundas dienā, vecumā no 18-20 gadiem - 4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.

Dokumenti pagastu pārvaldēs jāiesniedz laikā no 2019.gada 13.maija līdz 27.maijam. Pēc iesniegumu saņemšanas, darba grupa, iesaistot iestāžu un pagastu pārvalžu vadītājus , izvērtēs un līdz 31.maijam informēs par rezultātiem.

Neskaidrības gadījumos droši zvanīt un jautāt:

  • NVA Balvu filiāles nodarbinātības organizatorei Lilitai Mežalei, mob. 28399763;
  • Balvu Bērnu un jauniešu centra direktorei Olitai Losevai, mob.20278819.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei