Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR - 2018.gads

Category: Iepirkumi
Wednesday, 03 January 2018
Last Updated: Saturday, 21 April 2018 15:27

Iepirkumi, kurus izsludina Balvu novada pašvaldība Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā www.iub.gov.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Līguma priekšmets

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

BNP 2018/18/ELFLA

Atklāts konkurss “Koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Balvu novada pagastos”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.05.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

BNP 2018/17/ELFLA

Atklāts konkurss “Balvu novada Bērzpils pagasta grants ceļa posma Golvari - Zosuļi un Balvu pagasta grants ceļa posma Naudaskalns - Ozolsala pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.04.2018. plkst.10:30

BNP 2018/16/ELFLA

Atklāts konkurss “Balvu novada Tilžas pagasta grants ceļa Krasta iela – Spirģu ceļš no 0 km līdz 2.31 km pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.04.2018. plkst.10:00

BNP 2018/15

Atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība industriālās teritorijas attīstībai, revitalizējot īpašumu Balvos Brīvības ielā 1K, projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā”, Nr. 5.6.2.0/17/I/020 ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.04.2018. plkst.10:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 27.04.2018. plkst.10:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 11.05.2018. plkst.10:00

BNP 2018/14

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu veikšana Balvu novada pašvaldībā un tās iestādēs

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.03.2018. plkst.10:00

BNP 2018/13

Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvuzraudzība

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.03.2018. plkst.10:30

BNP 2018/12

Atklāts konkurss “Balvu stadiona ģērbtuvju ēkas pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.03.2018. plkst.10:00

BNP 2018/11

Ielu un teritoriju apgaismojuma uzturēšana Balvu novadā no 2018.gada līdz 2020.gadam

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.02.2018. plkst.10:00

BNP 2018/10/ELFLA

„Balvu novada Bērzpils pagasta grants ceļa Dārza iela – Vecpils – Mūramuiža 1.061 km posmā pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.02.2018. plkst.10:30

BNP 2018/9

Atklāts konkurss “Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana Balvu novadā 2018.gadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.03.2018. plkst.10:00

ATKLĀTS KONKURSS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 3.DAĻĀ, 6.DAĻĀ, 7.DAĻĀ, 11.DAĻĀ, JO ŠAJĀS DAĻĀS NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS.

BNP 2018/8

Atklāts konkurss “Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.03.2018. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 11.04.2018. plkst.10:00

BNP 2018/7

Ielu ikdienas uzturēšana Balvu pilsētā 2018.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.02.2018. plkst.10:30

BNP 2018/6/ELFLA

Balvu novada Bērzkalnes pagasta grants ceļa Elkšņeva – Mūrova posma pārbūve

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.02.2018. plkst.10:00

BNP 2018/5/ELFLA

Atklāts konkurss “Balvu novada Kubulu pagasta grants ceļa posma – Bankas ceļa posms no 0 km līdz 1.9 km pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.02.2018. plkst.10:00

BNP 2018/4

Atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība industriālās teritorijas attīstībai, revitalizējot īpašumu Balvos, Brīvības ielā 1K, projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā”, Nr. 5.6.2.0/17/I/020 ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.02.2018. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS BEZ REZULTĀTA (nav neviena iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša piedāvājuma)

BNP 2018/3

Atklāts konkurss “Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.02.2018. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepareizi aizpildīts paziņojums par līgumu Iepirkumu uzraudzība biroja Publikāciju vadības sistēmā)

BNP 2018/2

Atklāts konkurss ““Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecība”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.01.2018. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 07.02.2018. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 16.02.2018. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 26.03.2018. plkst.10:00

BNP 2018/1

Ielu un teritoriju apgaismojuma uzturēšana Balvu novadā 2018.gadā

 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.01.2018. plkst.10:00

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA (vienīgais pretendents izslēgts no dalības iepirkumā)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei