Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR - 2019.gads

Kategorija: Iepirkumi
Trešdiena, 20 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 05 Aprīlis 2019 15:53

2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka:

  1. tiešās valsts pārvaldes iestāžu iepirkumos no 10 000 EUR precēm un pakalpojumiem, kā arī no 20 000 EUR būvdarbiem turpmāk pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana notiks tikai elektroniskā formā. Pašvaldībām un pašvaldību iestādēm šī norma tiks piemērota no 1.oktobra.
  2. turpmāk pasūtītājiem visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Iepriekš šī informācija bija pieejama pasūtītāja tīmekļvietnes sadaļā “Iepirkumi”. Šī norma ir attiecināma uz visiem iepirkumiem neatkarīgi no piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas veida (elektroniski vai papīra formātā).

Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 25.09.2018. noteikumi Nr. 611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” vairs neparedz iepirkumu informācijas ievietošanu iestāžu tīmekļvietnēs.

Lai sākumposmā būtu efektīvāka komunikācija ar komersantiem, 2019.gadā pasūtītāja tīmekļvietnē tiks ievietota saite uz EIS ar paskaidrojumu, ka visa iepirkumu informācija turpmāk ir pieejama EIS pasūtītāja profilā.

Komersantiem, kuri aktīvi piedalās mazajos iepirkumos un vēl nav sākuši izmantot EIS elektronisku piedāvājumu iesniegšanai, iesakām iepazīties ar EIS video pašapmācības materiālu komplektu (sk. http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/) un savlaicīgi reģistrēties EIS, lai turpmāk varētu iesniegt piedāvājumus elektroniski.

Lūdzam ņemt vērā, ka iepirkumos, kuros likums paredz piedāvājumu iesniegšanu elektroniski, papīra formātā sagatavotos piedāvājumus nepieņems.

Papildus informācija par pircēja profilu ir pieejama EIS skaidrojumu sadaļā (sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/AttachedFiles/LRG/Pirceja_profils_28122018.docx) un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē (sk. https://www.iub.gov.lv/lv/node/882).

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Iepirkuma priekšmets

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas vieta

BNP 2019/9

Balvu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā

Balvu novada pašvaldība,
Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads

BNP 2019/8

Malkas iegāde Balvu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Balvu novada pašvaldība,
Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads

BNP 2019/7

Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana Balvu novadā 2019.gadā

Balvu novada pašvaldība,
Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads

BNP 2019/6

Balvu ezera krasta attīrīšana un labiekārtošana

Balvu novada pašvaldība,
Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads

BNP 2019/5

Bīstamo koku zāģēšana un koku kopšana Balvu novadā

Balvu novada pašvaldība,
Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads

BNP 2019/4

Balvu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana ziemas un vasaras sezonā 2019.gadam

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17615

BNP 2019/3

Bērzpils un Bērzkalnes pagastu estrāžu atjaunošanas būvdarbu veikšana

Balvu novada pašvaldība,
Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads

BNP 2019/2

Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu izveide Balvu novada Vīksnas, Lazdulejas un Tilžas pagastos

Balvu novada pašvaldība,
Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads

BNP 2019/1

Malkas iegāde Balvu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17218

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas