Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR

Iepirkumi, kurus izsludina Balvu novada pašvaldība Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, ir šeit.

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapa - www.iub.gov.lv

“Būvuzraudzība Vīksnas pagasta, Krišjāņu pagasta un Bērzpils pagasta lauku ceļu posmu pārbūvei”
Atklāts konkurss “Koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Balvu novada Balvu pagastā”
Atklāts konkurss “Balvu novada Vectilžas pagasta, Vīksnas pagasta un Bērzkalnes pagasta grants ceļu pārbūve”
Atklāts konkurss “Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanas II kārta”
Atklāts konkurss “Balvu novada Krišjāņu pagasta grants ceļa pārbūve projekta “Ceļa Krišjāņi - Krampiņas - Runcene - Krišjāņi posma pārbūve”, Nr.17-07-A00702-000127, ietvaros”
“Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana 2018.gadā un 2019.gadā ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros”
“Inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piegāde Balvu pamatskolai un Balvu Valsts ģimnāzijai projekta “Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai”
“Transporta pakalpojumu sniegšana Balvu novada kolektīviem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā”
“Balvu ezera krasta līnijas un pludmales labiekārtošanas darbi”
Atklāts konkurss “Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanas II kārta”
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei