Tirgus izpētes par piegādēm un pakalpojumiem līdz 9 999,99 EUR

Īslaicīgās sociālās aprūpes jeb “atelpas brīdis”  pakalpojuma nodrošināšana, ID NR. BNP TI 2019/60
Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašumu “Vectilžas meži” , Vectilžas pagastā, Balvu novadā un nekustamā īpašuma “Tilžas pagastnams-1” Tilžas pagastā, Balvu novadā, meža apsaimniekošanas plānu izstrāde, dastošana un stigošana, ID. Nr. BNP TI 2019/59
TONERU PIEGĀDE BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS VAJADZĪBĀM, ID NR. BNP TI 2019/57
Transporta pakalpojumi Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektam Nr. LV-RU-010 “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” (Ne tikai grāmatas), ID Nr. BNP TI 2019/56
Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - mežaudžu dastošana un stigošana ID. NR. BNP TI 2019/55
Piezīmju blociņu dizaina izstrāde, apdruka un piegāde, ID. NR. BNP TI 2019/54
Personalizētu pledu-spilvenu apdruka un piegāde, ID. NR. BNP TI 2019/53
Personalizētu eko pildspalvu apdruka un piegāde, ID. NR. BNP TI 2019/52
Apliecinājuma kartes sagatavošana un autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana veloceliņa izbūvei maršrutā Balvi - Kubuli, ID NR. BNP TI 2019/51
“Projekta pieteikuma sagatavošana iesniegšanai elektroniskā monitoringa sistēmā (electronic monitoring system (ems)) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros” ID NR. BNP TI 2019/50
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei