Tirgus izpētes par piegādēm un pakalpojumiem - 2019.gads

Kategorija: Iepirkumi
Trešdiena, 02 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Maijs 2019 10:43

Līguma priekšmets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - mežaudžu dastošana un stigošana Nr. BNP TI 2019/46

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 27.maija plkst.12:00

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE VELOSIPĒDU CEĻA IZBŪVEI MARŠRUTĀ BALVI - KUBULI UN AUTORUZRAUDZĪBA, ID NR. BNP TI 2019/45

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 24.maijam plkst.10.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA, NEPIECIEŠAMI LABOJUMI PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMĀ

Rindu vadības sistēmas piegāde un uzstādīšana Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā., ID NR. BNP TI 2019/44

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 20.maijam plkst.15.00

Tehniskās shēmas “Ielu apgaismojuma izbūve Celtnieku, Ķiršu un Rrūpniecības ielās, Balvos” izveide, ID Nr. BNP TI 2019/43

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 17.maijam plkst.10.00

Āra trenažieru uzstādīšana, ID Nr. BNP TI 2019/41

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 16.maijam plkst.9.00

Datu aizsardzības speciālista pienākumu veikšana Balvu novada pašvaldībā un visās Balvu novada pašvaldības iestādēs,
ID Nr. BNP TI 2019/39

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 8.maijam plkst.15.00

Balvu novada pašvaldības administrācijas transportlīdzekļu apdrošināšana, ID Nr. BNP TI 2019/38

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 2.maijam plkst.15.00

Malkas piegāde Tilžas pagasta pārvaldei, ID Nr. TPP TI 2019/2

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 26.aprīlim plkst.16.00

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA (NEPIETIEKAMS FINANSĒJUMS)

Vasaras riepu piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas transportam, ID Nr. BNP TI 2019/35

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 18.aprīlim plkst.9.00

Malkas piegāde Balvu novada pašvaldības Kubulu pirmsskolas izglītības iestādei “Ieviņa”, ID Nr.KPII TI 2019/10

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 8.aprīlim plkst.16.00

Malkas piegāde Stacijas pamatskolai, ID Nr.STP TI 2019/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 10.aprīlim plkst.15.00

“Malkas piegāde Balvu novada Bērzkalnes pagasta pārvaldei” ID Nr. BPP TI 1/2019

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 9.aprīlim plkst.15.00

Daudzfunkciju drukas iekārtas piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2019/32

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 5.aprīlim plkst.15.00

Malkas piegāde Kubulu pagasta pārvaldei, ID Nr. KPP TI 2019/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 5.aprīlim plkst.16.00

Daudzfunkciju drukas iekārtas piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2019/26

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 26.martam plkst.15.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMI LABOJUMI TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ)

Balvu novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde, ID Nr. BNP TI 2019/25

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 25.martam plkst.17.00

Būvprojekta “Balvu Kultūras un atpūtas centra skatuves tehnoloģiju izbūve”, ID Nr. BNP TI 2019/23

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 19.martam plkst.12:00

Apliecinājuma kartes izstrāde par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu un tehniskā apsekojuma izstrāde ēkai, Brīvības iela 47, Balvi, Balvu novads

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 15.martam plkst.12:00

Daudzfunkciju drukas iekārtas piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2019/21

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 13.martam plkst.15.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMI LABOJUMI TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ).

Balvu novada pašvaldības administratīvās ēkas logu mazgāšana, ID Nr. BNP TI 2019/20

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 13.martam plkst.13.00

Balvu novada pašvaldības administrācijas transportlīdzekļa Octa apdrošināšana, ID Nr. BNP TI 2019/19

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 5.martam plkst.10.00

Skaņas, gaismas, skatuves un video tehnikas nomu ar piegādi un apkalpošnu Balvu Kultūras un atpūtas centra rīkotajos pasākumos 2019.gadā, ID Nr. KAC TI 2019/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 5.martam plkst.10:00

Transporta pakalpojuma nodrošināšana braucienam uz Erasmus + projekta Nr. 2018-1-PL01-KA229-050793_2 sanāksmi Leszno Polijā ID Nr. BVTI 1/4.14

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.03.2019. plkst.17:00

Biroja preču piegāde Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām 2019.gadā, ID Nr. BNP SD 2019/02

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 26.februārim plkst.12:00

Tautas tērpa aksesuāru iegāde Balvu novada pašdarbniekiem, ID.Nr. BNP TI 2019/17

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 22.februārim plkst.13:00

Pasākuma “Nodarbību cikls jaunajiem futbolistiem” Balvu Valsts Ģimnāzijā organizēšana 2019.gada 11.-15.martā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2019/15

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 20.februārim plkst.12:30

Zandartu vienvasaras mazuļu piegāde ID Nr. BNP TI 2019/13

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 19.februārim plkst.12:00

Novērošanas kameru iegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām ID. Nr. BNP TI 2019/12

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 18.februāra plkst.12:00

Pasākuma “Izzinošā darbnīca 7.-9.klašu ģimnāzistiem” organizēšanai Balvu Valsts ģimnāzijā 2019.gada 11.-15.martā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts nr. 8.3.2.2/16/i/001) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2019/11

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 13.februāra plkst.12:00

Pasākuma “Nodarbību cikls jaunajiem futbolistiem” Balvu valsts ģimnāzijā organizēšana 2019.gada 11.-15.martā Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/i/001) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2019/10

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 12.februāra plkst.12:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Sauso niedru nogriešana Balvu ezerā un utilizēšana, ID Nr. BNP TI 2019/9

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 31.janvārim plkst.14:00

Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana 2019.gadā, ID Nr. BNP TI 2019/8

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 31.janvārim plkst.15:00

Ēdināšanas pakalpojumi Balvu novada pašvaldības vajadzībām 2019.gadā, ID Nr. BNP TI 2019/7

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 23.janvārim plkst.16.30

Balvu novada pašvaldības administrācijas transportlīdzekļa Toyota Verso apdrošināšana, ID Nr. BNP TI 2019/6

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 15.janvārim plkst.15.00​

Interneta pakalpojuma nodrošināšana Balvu novada pašvaldības videokamerām 2019.gadā, ID Nr. BNP TI 2019/5

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 18.janvārim plkst.15.00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 23.01.2018. plkst.15.00

Kārtridžu un toneru piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām 2019.gadā, ID Nr. BNP TI 2019/4

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 18.janvārim plkst.15.00

Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2019.gadam izdruka, aplokšņošana un nosūtīšana, ID Nr. BNP TI 2019/3

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 15.janvārim plkst.15.00

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu novada ziņas” iespiešana un piegāde 2019.gadā, ID Nr. BNP TI 2019/2

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 14.janvārim plkst.15.00

Balvu novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana 2019.gadā, ID Nr. BNP TI 2019/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 9.janvārim plkst.15:00

Tirgus izpēte pārtraukta, jo nepieciešami labojumi tehniskajā specifikācijā.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas