Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle

Drukāt
Kategorija: Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle
Otrdiena, 30 Marts 2010
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Septembris 2015 08:47

Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle

Balvu novads Vectilžas pagasts, Vectilža LV-4571,

tālrunis/fakss 64546340, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Filiāles vadītāja Elita ČIRKA

Īstenojamās izglītības programmas:
• Vispārējās pamatizglītības programma 1.-6.kl..
• Pirmsskolas izglītības programma

Skolas pirmssākumi meklējami no 1913. gada. Tagadējā Vectilžas pamatskola dibināta 1931. gadā. No 1991. gada 1. septembra skola izvietota bijušā bērnudārza ēkā. Pēdējos gados skolēnu skaits strauji samazinās. Ar 2009. gada 1. septembri skolu reorganizēta kā Tilžas vidusskolas filiāle, Skolas direktore Gunta Rižā; filiāles vadītāja Elita Čirka. Pamatdarbā strādā 5 skolotāji un 4 tehniskie darbinieki. Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi – vokālais ansamblis, folkloras pulciņš un patriotiskās auzdināšanas kopa.
Skolā turpina dzīvot gadu gaitā izveidojušās tradīcijas- Zinību diena, Miķeļdienas dārzeņu izstāde, pasākums "50 dienas 5. klasē”, Lavijas dzimšanas dienai veltīts pasākums, adventes vainagu gatavošana kopā ar skolas padomes vecāku pārstāvjiem, Ziemassvētku pasākums, Meteņdienas aktivitātes, Mātes- ģimenes diena, skolas ekskursijas un kopīgi pāgājieni.
 

 

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei