Aicinām piedalīties fotoakcijā un fotoizstādes„Latvijas dabas spēks un skaistums” veidošanā

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 26 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

Balvu novada pašvaldība, projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!”, Nr.1-08/236/2016 ietvaros aicina ikvienu foto entuziastu un profesionāli piedalīties foto akcijā “Latvijas dabas spēks un skaistums”.

Lasīt tālāk ...


Balvos, Līvānos un Daugavpilī notiks semināri par atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 26 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

Šā gada 2. un 3. novembrī trijās Latgales pilsētās – Balvos, Līvānos un Daugavpilī - notiks semināri par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu. Seminārus organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros.

Lasīt tālāk ...


Tiks ieslēgtas trauksmes sirēnas

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 24 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka šī gada 25.oktobrī no plkst.15.00 līdz plkst.15.10 uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas ar mērķi pārbaudīt civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārtību un tās darbību, kā arī konstatēt bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā.


Iespēja pieteikt pretendentus Balvu novada Gada balvai kultūrā un sportā “Mūsu lepnums”

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 24 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 11 Novembris 2016

Balvu novada Domes sēdē 13.oktobrī tika apstiprināts Balvu novada Gada balvas kultūrā un sportā „Mūsu lepnums” nolikums.

Apbalvojuma mērķis ir pateikties kultūras un sporta darbiniekiem par īpašiem sasniegumiem kultūras un sporta jomā, par nozīmīgu ieguldījumu kultūras un sporta darbībā Balvu novadā.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod transportlīdzekļus

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 19 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

Balvu novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod vieglo automašīnu Audi 80, valsts reģistrācijas numurs EA 5867, izlaiduma gads – 1988.
Vieglās automašīnas cena EUR 125 (viens simts divdesmit pieci euro).
Vieglās automašīnas atrašanās vieta: Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads. Apskate iespējama līdz 2016.gada 28.oktobrim darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības Tilžas vidusskolas direktori Guntu Rižo (tālr.: +371 29320794).
Personām, kuras vēlas iegādāties minēto vieglo automašīnu, līdz 2016.gada 28.oktobra plkst.16.00 jāiesniedz pieteikums Balvu novada pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā.
Ja uz vieglās automašīnas iegādi pieteiksies vairāk kā viena persona, tiks rīkota izsole starp šīm personām.

Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod traktoru MTZ -52L, valsts reģistrācijas numurs T5104LD.
Traktora cena EUR 500 (pieci simti euro) apmērā.
Traktora atrašanās vieta: Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads. Apskate iespējama līdz 2016.gada 28.oktobrim darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības Tilžas vidusskolas direktori Guntu Rižo (tālr.: +371 29320794).
Personām, kuras vēlas iegādāties minēto traktoru, līdz 2016.gada 28.oktobra plkst.16.00 jāiesniedz pieteikums Balvu novada pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā.
Ja uz traktora iegādi pieteiksies vairāk kā viena persona, tiks rīkota izsole starp šīm personām.

Izsoles noteikumi


Uzsākts darbs pie Balvu novada jaunās attīstības programmas izstrādes

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Piektdiena, 21 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 21 Oktobris 2016

2016.gada 20.oktobrī Balvu novada pašvaldībā parakstīts līgums par Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam izstrādi. Līgumu parakstīja pašvaldības izpilddirektore Imanta Serdāne un personu apvienības SIA “Konsorts” un SIA “Reģionālie projekti” pārstāvis Kaspars Timofejevs.

Attīstības programmas izstrādātāji informēja programmas izstrādes vadības grupu par plānotajiem darbiem tuvākajā laikā – iedzīvotāju aptauju, kā arī pasākumiem, kas saistīti ar aktivitātēm nozaru darba grupās. Savukārt, vadības grupas pārstāvji sniedza informāciju par aktualitātēm, kā arī izaicinājumiem un sasniegumiem pašvaldībā un novadā.

Publiskajam iepirkumam par Balvu novada attīstības programmas izstrādi bija atsaukušies pieci pretendenti, to piedāvājumi izskatīti un par uzvarētāju atzīta personu apvienība SIA “Konsorts” un SIA “Reģionālie projekti”. Saskaņā ar līgumu attīstības programmas izstrādes pilnīgas izpildes termiņš ir 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.


Balvu Kultūras un atpūtas centra pulciņi 2016./2017.gada sezonā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 21 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 11 Novembris 2016


VIII atklātais starptautiskais Givi Abdušelišvili piemiņas turnīrs grieķu-romiešu cīņā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 13 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016


Dzīvās mūzikas festivāls „Savējie 2016”

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 19 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 11 Novembris 2016

Šī gada 5.novembrī plkst.21.00 jau 4.gadu Balvu novada Kubulu kultūras namā notiks Dzīvās mūzikas festivāls „Savējie”.

Lasīt tālāk ...


Izsole

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 19 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 19 Oktobris 2016

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

Augošus kokus un krūmus nekustamajos īpašumos Partizānu ielā 5B, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 001 0480, zemes vienībā ar kopējo platību 27259 m2 un Krasta iela 8, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 001 0294, zemes vienībā ar kopējo platību 4686 m2, izcērtamās koksnes apjoms 148.55 m3. Izsolāmo augošo koku un krūmu nosacītā cena EUR 910 (deviņi simti desmit euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00. Šajā pat laikā var veikt izsolāmā objekta apskati.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos ne vēlāk kā līdz 2016.gada 7.novembra plkst. 16.30.

Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 7.novembra plkst. 16.30 jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās augošo koku un krūmu nosacītās cenas, t.i. EUR 91 (deviņdesmit viens euro) un dalības maksa - EUR 5 (pieci euro) Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, AS Citadele Banka norēķinu kontā LV05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.gada 8.novembrī plkst. 15.00.

Izsoles noteikumi


Noslēgusies jauniešu centra renovācija

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 17 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

Īstenojot Balvu novada pašvaldības projektu „Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Balvu novadā”, Brīvības ielā 48, Balvos, 14.oktobrī tika atklāts izveidotais Jaunatnes iniciatīvu centrs „Dinamīts”.

Lasīt tālāk ...


Tikšanās ar grāmatu autoriem Balvu Grāmatu svētkos

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 14 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

Nu jau sesto gadu Balvos norisinājās Grāmatu svētki, ko viennozīmīgi var dēvēt par iesakņojušos tradīciju. Sadarbībā ar apgādu “Zvaigzne ABC ” pasākuma atklāšana notika t/c “Planēta”, blakus grāmatu veikalam.

Lasīt tālāk ...


Vēstule par „Uzmundrinājuma balvu 2016” pasniegšanu

Kategorija: Balvu Sporta skola
Piektdiena, 14 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 14 Oktobris 2016


Seminārs „Dinamiskā anatomija”

Kategorija: Balvu Sporta skola
Otrdiena, 11 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 11 Oktobris 2016


Izstādes „Saules simfonija” atklāšana

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 14 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 11 Novembris 2016


Saņems valsts apbalvojumu

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 14 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

Sakarā ar bāriņtiesu izveidošanas 20.gadadienu šodien, 14.oktobrī, svinīgajā pasākumā kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Rīgā, ar Ministru prezidenta Pateicības rakstu par ilggadīgu profesionālu darbu un nozīmīgu ieguldījumu bāriņtiesas darbības attīstībā un ģimenes vērtību stiprināšanā tiks apbalvotas 9 pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētājas, tai skaitā arī Balvu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa!


Uzklāts asfaltsegums Sporta ielai Balvos

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 14 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

Šī gada 22.septembrī tika uzsākti Sporta ielas atjaunošanas darbi Balvos, un vakar ielai tika uzklāts asfaltsegums.

Ielas atjaunošanas darbus, nobrauktuvju izbūvi un ūdens novades sistēmas sakārtošanu veic SIA „JVM būve” no Rēzeknes. Būvuzraudzību veic SIA „Liepas Z”.

Sporta ielas renovācijai posmā no Dārza līdz Skolas ielai tika piešķirti līdzekļi 41 079,50 eiro apmērā no valsts dotācijas autoceļu (ielu) uzturēšanai.


Grāmatu svētki 2016

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 20 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016


Sudrabkāzas

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 11 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

2016.gada 12.novembrī plkst.19.00 Kubulu kultūras namā notiks Sudrabkāzu balle „Mana debess Tavas klātbūtnes pilna”.

Aicinām pārus, kuri laulību noslēguši 1991.gadā. Pieteikties personīgi Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā - Balvos, Sporta ielā 1, vai pa tālruņiem: 64507147; 29397765; 29411518 līdz 4.novembrim.


Apbalvoti labākie Balvu novada pedagogi

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 10 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

Ik rudeni Balvu novadā tiek rīkota “Gada balva izglītībā”. Arī šogad, 7. oktobrī, Balvu pamatskolā pulcējās novada pedagogi, lai svinētu svētkus un godinātu labākos savā jomā. Šoreiz 6 nominācijām tika pieteikti 23 pretendenti.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 10 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

2016.gada 13.oktobrī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas jauno ērģeļu ieskandināšana

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 07 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei