Balvu Sporta skolas peldbaseins atsāk darbu

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 06 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

Pēc vasaras pārtraukuma sestdien,10.septembrī, darbu atsāk Balvu Sporta skolas peldbaseins Dārza ielā 2, Balvos.

Darba laiks: 09:00-22:00. Sezonas atklāšanas dienā peldbaseina apmeklējumam 10% atlaide.


Izstādes Balvu Novada muzejā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 24 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 24 Augusts 2016


1. septembris Balvu pilsētas skolās

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 01 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

Jau agrā rītā Balvu pilsētas ielās šodien bija manāmi melnbaltā apģērbā tērpti bērni un jaunieši ar garām gladiolām, asteru pušķiem vai kādiem citiem rudens ziediem rokās. 1.septembris ir prieka un satraukuma diena ne tikai skolēniem, bet arī bērnu vecākiem un pedagogiem, jo sākas jauns gads – jauns mācību gads.

Lasīt tālāk ...


1.septembra - Zinību dienas, pasākumi Balvu novada skolās

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 31 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016
 • Balvu Valsts ģimnāzijā plkst.11.00 svinīgā līnija skolas priekšpagalmā;
 • Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā un PIKC RVT plkst. 10.00 pasākums skolas aktu zālē;
 • Balvu pamatskolā plkst. 9.00 pasākums skolas priekšpagalmā;
 • Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiālē pasākums plkst. 9.00;
 • Bērzpils vidusskolā pasākums plkst.10.30;
 • Briežuciema pamatskolā pasākums plkst.9.00 skolas zālē;
 • Stacijas pamatskolā pasākums plkst.9.00 skolas sporta zālē;
 • Vīksnas filiālē plkst.9.00 skolas sporta zālē;
 • Tilžas vidusskolā plkst.9.00 aizlūgums; 9.40 pasākums skolas zālē;
 • Tilžas internātpamatskolā plkst. 11.30 skolas zālē svinīgs pasākums „TV TIPS studija”;
 • Pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” plkst.9.00 svinīgais pasākums, Mikipeles un piepūšamās atrakcijas;
 • Pirmsskolas izglītības iestādē „Sienāzītis” plkst.10.45 pasākums iestādes pagalmā;
 • Pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa” bērnus pie vārtiem sagaida pasaku tēli. Plkst.10.00 svinīgs pasākums aktu zālē.
 • Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē plkst.9.00 Zinību dienas aktivitātes grupiņās;
 • Tilžas pirmsskolas izglītības iestādē plkst.10.00 svinīgais pasākums rotaļu laukumā.

Izglītības darbinieki tiekas skolu konferencē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 31 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2016

Atkal nemanot ir aizritējusi kārtējā vasara, klāt rudens un jaunais mācību gads, kurš nes līdzi gan prieku un līksmību, gan satraukumu un neziņu par nākotni. Šajās noskaņās 30.augustā Balvu Kultūras un atpūtas centrā, kā ierasts, tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības darbinieki, lai pārrunātu aktualitātes izglītības jomā, paraudzītos uz aizvadīto gadu, sveiktu tos skolotājus, kuri sasnieguši pensijas vecumu un dodas pelnītā atpūtā, kā arī tos pedagogus, kuri uzsāk savas darba gaitas kādā no novadu izglītības iestādēm.

Lasīt tālāk ...


Izglītības iestādes jaunajam mācību gadam gatavas!

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 30 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

23. un 25. augustā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Nora Apīne kopā ar darbiniecēm Terēzu Čudarkinu un Ilonu Naļivaiko apmeklēja divdesmit divas Balvu novada izglītības iestādes, lai pārliecinātos, ka tās ir gatavas jaunajam mācību gadam.

Lasīt tālāk ...


Balvos aizvadīti septītie novada svētki

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 29 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016


Valsts asinsdonoru centra izbraukums uz Balviem

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 26 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016


17. Balvu kamermūzikas festivāls

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 15 Jūlijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Jūlijs 2016

Balvu muižas koncertzālē

27.augustā plkst. 16.00
“Smalkums un elegance”

Dalībnieki:
Inga Šļubovska-Kancēviča, soprāns
Dita Krenberga, flauta
Agnese Egliņa, klavieres

Lasīt tālāk ...


Aizritējuši jau 7. Balvu novada svētki!

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 22 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

Ar saulainu dienu, ar smaidiem cilvēku sejās, plašām aktivitātēm, skanīgiem un jautriem koncertiem, krāšņām gaismām un uguns šovu atzīmēti jau 7. Balvu novada svētki!

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina cenu aptauju Telpu kosmētiskā remonta darbiem Bērzpils ielā 1A, Balvu pilsētā

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 17 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

Pretendentiem lūdzam iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novads, LV-4501 vai nosūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2016.gada 22.augustam plkst. 12:00, ar norādi: tirgus izpēte Telpu kosmētiskajam remontam Bērzpils ielā 1A, Balvos.

Tehniskā specifikācija


Izsole

Kategorija: Izsoles
Otrdiena, 16 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 16 Augusts 2016

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

Augošus kokus un krūmus nekustamajos īpašumos Partizānu ielā 5B, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 001 0480, zemes vienībā ar kopējo platību 27259 m2 un Krasta iela 8, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 001 0294, zemes vienībā ar kopējo platību 4686 m2, izcērtamās koksnes apjoms 148.55 m3. Izsolāmo augošo koku un krūmu nosacītā cena EUR 1136 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit seši euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 29.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00. Šajā pat laikā var veikt izsolāmā objekta apskati.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos ne vēlāk kā līdz 2016.gada 12.septembra plkst. 16.30.

Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 12.septembra plkst. 16.30 jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās augošo koku un krūmu nosacītās cenas, t.i. EUR 113.60 (viens simts trīspadsmit euro, 60 centi) un dalības maksa - EUR 5 (pieci euro) Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, AS Citadele Banka norēķinu kontā LV05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.gada 13.septembrī plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi


Izsoles

Kategorija: Izsoles
Otrdiena, 16 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 16 Augusts 2016

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 57 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu novads, kadastra Nr. 3801 900 1691 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 057), kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 33.60 m2 platībā un kopīpašuma 336/31075 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001) un zemes (kadastra apzīmējums 3801 003 0390). Izsoles sākumcena – EUR 1870 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” un laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2016.gada 10.oktobra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 10.oktobra plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 187 (viens simts astoņdesmit septiņi euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.gada 11.oktobrī plkst. 13.40.

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Balvu novada svētki 20. augustā!

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 25 Jūlijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 04 Augusts 2016


Balvu Mākslas skolas pasākumi novada svētkos

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 18 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016


Aicinājums gatavoties Balvu novada svētkiem 20. augustā!

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 29 Jūlijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 10 Augusts 2016

Balvu Kultūras un atpūtas centrs šī gada 20. augustā rīko septītos Balvu novada svētkus - "Soli pa solim ar kino!" Novada svētki ir krāšņākais vasaras notikums, kuru apmeklē vairāki tūkstoši skatītāju gan no Balvu novada, gan kaimiņu novadiem. Šie svētki stiprina novadu un apmeklētājos rada kopības sajūtu.

Aicinām un lūdzam piedalīties izstādē pl.13.30 Balvu pilsētas parkā ar vienu ziedu kompozīciju/pušķi (informācija pa tel. 26309760 - Ilga). Pēc tam – pl.18.00 šis izveidotais brīnums tiks izsolīts. Var reklamēt savu uzņēmumu, sevi kā individuālu autoru, var stāstīt ziedu stāstu. Par saziedoto naudu rudenī stādīsim koku Balvu pilsētas parkā. Kādu? Tas būs saprotams no kompozīciju daudzuma un izsoles rezultātiem.

Atsaucieties!

Tāpat arī ikviens tiek aicināts piedalīties:

Plkst. 12.30 IZROTĀTU, PAŠGATAVOTU PELDLĪDZEKĻU PARĀDĒ Balvu ezerā (pieteikties pa tel. 26623864 - Aiga);
Plkst. 18.30 NETRADICIONĀLU BRAUCAMRĪKU PARĀDĒ (pieteikties pa tel. 29101873 - Iveta);
Plkst. 19.00 SVĒTKU GĀJIENĀ "MĒS NO KINO" (pieteikties pa tel. 26309760 un uz e pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. sūtīt īsu aprakstu).

Dalībniekus sagaida pārsteiguma balvas!

Priecīgus svētkus! Prieks vairojas piedaloties!


Osvalda Mūzikas Nakts

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 05 Jūlijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 05 Jūlijs 2016

13. augusts, plkst. 20.00 - 04.00, Baltinava.

Jau 20 gadus Baltinavas novada vārds ir nesaraujami saistīts ar mūzikas festivāla „Osvalds” vārdu. Sākotnēji tas bija neliels muzikantu saiets, bet ar laiku kļuvis par pamanāmu mūzikas notikumu Latgalē.

Šis būs pirmais Osvalda sarīkojums, ieejot trešajā desmitgadē. Protams, katrs laiks ienes savas korekcijas, bet galvenās Osvalda pamatvērtības - enerģiskums un dzīvesprieks, paliek nemainīgas. Šogad tās palīdzēs nodrošināt arī tikpat pozitīvi mākslinieki, kas ļaus padarīt Osvalda nakti Baltinavā par neaizmirstamu emociju pilnu notikumu.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada svētkos pasniegs Atzinības rakstus

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 12 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

Par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem Balvu novada labā 20.augustānovada svētkos tiks pasniegti Balvu novada domes Atzinības raksti. Apbalvojumi tiks pasniegti:

- Briežuciema pagasta bibliotēkas vadītājai SILVIJAI APAREI par ilggadēju un godprātīgu darba pienākumu veikšanu, pagasta kultūrvēstures popularizēšanu un aktīvu dalību pagasta sabiedriskajā dzīvē;

- Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājai GUNTAI BLAUMAI par profesionālu, radošu un atbildīgu darbu izglītības jomā un sakarā ar nozīmīgo dzīves jubileju;

-Balvu Romas katoļu draudzes ērģelniekam, Balvu Mūzikas skolas skolotājam JĀNIM BUDEVIČAM par aktīvu darbību Balvu Romas katoļu draudzē un nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada kultūrvides veidošanā;

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 08 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

2016.gada 11.augustā, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par Balvu novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu. (ziņo I.Ņikuļina)
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0634. (ziņo A.Kindzuls)
3. Par zemes nomu J.N. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)

Lasīt tālāk ...


Izskanējusi jau 19. „Dziesma Bērzpilij!”

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 03 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 03 Augusts 2016

Pēc Annas dienas, 29.jūlijā, deviņpadsmito reizi Bērzpils estrādē notika pasākums „Dziesma Bērzpilij”. Pasākumu vadīja Ilze Kraukle no Lubānas. Koncertā izskanēja 17 dziesmas.

Lasīt tālāk ...


Brīvdabas kino vakars Tilžā

Kategorija: Jauniešiem
Trešdiena, 03 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 03 Augusts 2016


Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola - izglītība tavai izaugsmei

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 02 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 02 Augusts 2016


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas