Skatieties sižetu par Balvu novadu

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 13 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 13 Augusts 2015

15.augustā plkst.8.00 LNT kanālā raidījumā „Attīstības kods” skatieties sižetu par Balvu novadu, kurā Balvu novada Domes priekšsēdētājs pauž viedokli par reģionu attīstību.

Raidījuma atkārtojums 17.augustā pusnakts raidījumu blokā, sižets būs pieejamas arī ziņu portālā www.zinastv.lv.


Balvu Evaņģēliski luteriskajai baznīcai – 100!

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 12 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 12 Augusts 2015


Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 11 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 11 Augusts 2015

2015.gada 13.augustā, plkst.10.00. notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Aglonas svētku programma 2015

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 10 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 11 Augusts 2015

9.augusts, svētdiena

BĪSKAPA KANONISKĀ VIZITĀCIJA

12.00  Dienas sv.Mise        b. J.Bulis
10.augusts, pirmdiena
12.00  Dienas sv.Mise         pr. H.Broks

11.augusts, otrdiena

SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA

7.00  sv.Mise                bazilikas priesteri
11.00  Rožukronis         tauta
12.00  Dienas sv.Mise, svētība slimniekiem      b. J.Bulis
15.00  Žēlsirdības kronītis         tauta
19.00  Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija   pr. M.Klušs

Lasīt tālāk ...


Aicinām pieteikties mentorus!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 06 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 06 Augusts 2015

Balvu novada Dome ir pieņēmusi lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”  projektā „Proti un dari”.

Projekta “Proti un dari” ietvaros, 2016.gadā tiks iesaistīti dažādās aktivitātēs 18 jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki. Jauniešiem tiks izstrādāta individuāla pasākumu programma, kas var ietvert sekojošas aktivitātes:

Lasīt tālāk ...


Dienvidlatgales NVO atbalsta centrsš.g. 4.augustā izsludina "Latgales NVO projektu programmu 2015"

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 05 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 05 Augusts 2015

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrsš.g. 4.augustā izsludina "Latgales NVO projektu programmu 2015", kuras mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu.

Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trijās atbalsta jomās:
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projektiem (8 000 EUR)

  • informatīvi un izglītojoši pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot sadarbības partnerus no NVO, pašvaldībām, izglītības iestādēm u.c.;
  • organizēt pasākumus, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un iespējas;
  • organizēt pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā;

    Lasīt tālāk ...


Dabas draugiem, kuri ar makšķerēšanu ir uz "TU"

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 05 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 05 Augusts 2015

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA" kopā ar "Vides risinājumu institūtu" lūdz makšķerniekus būt atsaucīgiem un aizpildīt aptaujas anketu saistībā ar makšķerēšanu Alūksnes ezerā.

Aptaujas anketa online versijā www.visidati.lv/aptauja/1099528077/

Papīra formātā anketa pieejama Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā "ALJA" Pilssalas ielā 10, Alūksnē.


SIA Orange Group Baltic aicina darbā medicīnas māsas!

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 04 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 04 Augusts 2015

Darbs Skandināvijā - dzīvošana Latvijā!
Darba atalgojums ir no 11,70 Eiro (pēc nodokļu atvilkšanas) stundā
Darba grafiks: 4 darba nedēļas Norvēģijā vai Zviedrijā/ 2 atpūtas nedēļas Latvijā

BEZMAKSAS SEMINĀRS VALMIERĀ: 25.augustā

Pievienojies Norvēģu valodas kursiem Decembrī Valmierā!
Tālr.: 27828585


Starptautiskā jaunatnes diena Balvos

Kategorija: Jauniešiem
Piektdiena, 31 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 31 Jūlijs 2015


Pabeigti Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 31 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 31 Jūlijs 2015

Pabeigti darbi Balvu novada pašvaldība projekta „Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” ”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/084, ietvaros. Sakarā ar to 30. jūlijā uz īsu brīdi Bērzpilī vienkop pulcējās pasūtītāji, projektētāji un darbu veicēji. kā arī Bērzpils pagasta pārvaldes vadība.

Lasīt tālāk ...


Izsoles

Kategorija: Izsoles
Pirmdiena, 27 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 27 Jūlijs 2015

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Balvu novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.11, Brīvības ielā 59A, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 1500, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 46.9 m2 platībā un kopīpašuma 469/5248 domājamajām daļām no daudzdzīvokļa mājas un palīgēkas. Izsoles sākumcena – EUR 4066.00 (četri tūkstoši sešdesmit seši euro, 00 centi).

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei