Advokatūras dienas

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 12 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 12 Marts 2015

Laikā no 2015. gada 16. līdz 20. martam notiks gadskārtējā Advokatūras nedēļa, kuras ietvaros zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas dažādās tiesību nozarēs visā Latvijā.

2015.gada 17.martā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes telpās, Rīgā, Elizabetes ielā 63-1, būs īpaša konsultāciju diena par maksātnespējas jautājumiem.

Lasīt tālāk ...


Modes skate Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Trešdiena, 11 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 11 Marts 2015

Aizvadītajā nedēļā, 6.martā, Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika 8. starpnovadu bērnu modes skate „Tādi raksti pūriņā”, kurā kopumā piedalījās 200 bērni no Balvu, Alūksnes, Baltinavas novadu skolām un pirmskolas izglītības iestādēm.

Lasīt tālāk ...


Lauku labumu tirdziņš 14.martā

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 10 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 10 Marts 2015

Aicinām apmeklēt ikmēneša lauku labumu tirdziņu 14. martā tirdzniecības centrā “Planēta” Brīvības ielā 57 (“Supernetto”) Balvos, lai iegādātos dažādus lauku labumus un amatniecības izstrādājumus no vietējiem mājražotājiem un amatu meistariem!

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 09 Marts 2015

2015.gada 12.martā plkst.10.00. Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501, 3.stāvā, Sēžu zālē notiks Balvu novada Domes sēde.

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 09 Marts 2015

5.martā Balvu muižas koncertzālē notika vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, kurā piedalījās Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas vokālie ansambļi.
Viens no šī konkursa mērķiem ir izvērtēt skolu vokālo ansambļu sniegumu, tādēļ konkursantu sniegumu vērtēja žūrija: Balvu Mūzikas skolas pedagogi – Viktors Bormanis un Liene Akmeņkalne, Jamaxa Mūzikas skolas vadītāja Iluta Tihomirova.

Lasīt tālāk ...


Notiks finanšu grūtībās nonākušo fizisko un juridisko personu bezmaksas konsultācijas

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 09 Marts 2015

10.martā no plkst.11.00-13.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, 3.stāva sēžu zālē konsultācijas sniegs sertificēts maksātnespējas procesa administrators Oskars Leons un Latvijas galvotāju asociācijas jurists Edgars Traumanis.

Lasīt tālāk ...


Balvu Centrālajā bibliotēkā izstāde "Sievietes fotomirklis"

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 06 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 28 Augusts 2015

Marts – tas ir Aspazijas mēnesis! Marts – sieviešu mēnesis! Tāpēc, sagaidot 8.martu, Starptautisko sieviešu dienu, Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāma LNB veidotā izstāde „Sievietes fotomirklis”.

Lasīt tālāk ...


Deju kolektīvam „Rika” – 10!

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 02 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 03 Marts 2015

Februāra pēdējā sestdienā tautu deju cienītāji pulcējās Balvu Kultūras un atpūtas centrā, kur ar lielisku koncertu tika svinēta jauniešu deju kolektīva „Rika”, vadītājs Agris Veismanis,10 gadu jubileja.

Lasīt tālāk ...


Tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 02 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 02 Marts 2015

Sākot ar 2015.gada 12.martu uz šķīdoņa laiku tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t.
Transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi noteikti uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem:

Balvu pagastā:
Naudaskalns – Ozolsala;
Reči – Balvi;
Naudaskalns – Silamala;
Silamala – Dūrupe;
Naudaskalns – Lemešava;
Lācupe – Dzeņulauza.

Lasīt tālāk ...


Tikšanās ar jaunajiem uzņēmumiem Biznesa centrā!

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Ceturtdiena, 19 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 02 Marts 2015

2015. gada 4. martā, Balvu novada pašvaldības aģentūra „ Ziemeļlatgales Biznesa centrs” sadarbībā ar Biznesa inkubatoru Ideju Viesnīcu , Latvijas Attīstības finanšu institūciju ALTUM , Nodarbinātības valsts aģentūru organizē tikšanos, kuras laikā informēs jaunos uzņēmumus par aktuālajām valsts atbalsta programmām.

Programma


Informatīvs seminārs „Bioloģiskā saimniekošana”

Kategorija: Lauksaimniecība
Piektdiena, 27 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 27 Februāris 2015

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Balvu nodaļa aicina uz informatīvo semināru„Bioloģiskā saimniekošana”

Norises vieta: Balvu novads, Balvi, Brīvības ielā 46a, 2.stāvā zālē

Norises laiks: 2015.gada 12.marts plkst. 11:00 – 14:15

Dalība seminārā bez maksas

Lasīt tālāk ...


Deju kopa „Rika” ielūdz uz 10 gadu jubilejas pasākumu

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 25 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 25 Februāris 2015


Notiks finanšu grūtībās nonākušo fizisko un juridisko personu bezmaksas konsultācijas

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 25 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 25 Februāris 2015

10.martā no plkst.11.00-13.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, 3.stāvā sēžu zālē konsultācijas sniegs sertificēts maksātnespējas procesa administrators Oskars Leons un Latvijas galvotāju asociācijas jurists Edgars Traumanis.
Juridiskās konsultācijas tiem, kam radies pienākums izpildīt saistības, ir uzsākta tiesvedība un parādu piedziņa u.c.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 25 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 25 Februāris 2015

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu: 

“Lapas”, Vectilžas pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 1.58 ha platībā (kadastra Nr. 3890 006 0250). Izsoles sākumcena – EUR 1400.00(viens tūkstotis četri euro, 00 centi).

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 25 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 27 Februāris 2015

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

cirsmas nekustamajā īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3858 003 0110, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 003 0110, 1.kvartāla 39., 45., 46., 59., 73., 6., 7., 12., 26., 30., 31., 37., 38., 42. nogabalos, izcērtamās koksnes apjoms 4449.66 m3. Izsoles sākumcena – EUR 79 900.00 (septiņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi).

Lasīt tālāk ...


Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – iespējas vai izaicinājumi? Aicinām uz diskusiju!

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Otrdiena, 24 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 24 Februāris 2015

27. februārī aicinām uz diskusiju „Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – iespējas un izaicinājumi”, kas notiks plkst. 13:00 – 16:00 Krāslavas Kultūras nama ēkā (Rīgas iela 26, Krāslava).
Diskusijā tiks apspriestas šādas tēmas:
- sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju nodarbinātība,
- kā Labklājības ministrijas izstrādātā koncepcija „Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā” veicinās sociālās uzņēmējdarbības atpazīstamību un attīstību Latgalē;
- sociālo uzņēmumu veidošana un to attīstības perspektīvas Latgalē.

Lasīt tālāk ...


VID amatpersonas tiekas ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 24 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 24 Februāris 2015

Lai veicinātu abpusēju dialogu ar vietējo pašvaldību amatpersonām un uzņēmumu pārstāvjiem Latvijas reģionos par aktuālo situāciju nodokļu administrēšanas un tās pilnveidošanas jomā, 23.februārī Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektores vietniece nodokļu jomā Arta Segliņa un citas VID vadošas amatpersonas ieradās darba vizītē Balvos.

Lasīt tālāk ...


VID aicina valsts iestāžu amatpersonas un darbiniekus izmantot VID EDS priekšrocības!

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 23 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 23 Februāris 2015

Valsts amatpersonām, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS), ir jāiesniedz kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2014.gadu laika posmā no 2015.gada 15.februāra līdz 2015.gada 1.aprīlim (ieskaitot).

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes ārkārtas sēde

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 19 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 19 Februāris 2015

2015.gada 20.februārī plkst.10.00. Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501, 3.stāvā, Sēžu zālē notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” un Balvu novada muzeja reorganizāciju. (ziņo I.Serdāne)
2. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” nolikumā. (ziņo I.Serdāne, J.Annuškāns)
3. Par grozījumiem Balvu novada muzeja nolikumā. (ziņo I.Serdāne, J.Annuškāns)
4. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas, papildatvaļinājuma piešķiršanu un atvaļinājuma pabalsta izmaksu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai. (ziņo I.Ločmele)
 


Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 18 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 18 Februāris 2015

“Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpām Brīvības iela 46, Balvi, Balvu novads kā vienu objektu ar kopējo platību 170,3 m2, kurš sastāv no:
Telpa Nr.1 – 23,4 m2;
Telpa Nr.2 – 33,1 m2;
Telpa Nr.3 – 100,5 m2;
Telpa Nr.4 – 5,5 m2;
Telpa Nr.5– 4,1 m2;
Telpa Nr.6 – 3,7 m2.

Lasīt tālāk ...


Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas Pērkonu ezerā slēgtu izsoli

Kategorija: Izsoles
Otrdiena, 17 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 17 Februāris 2015

Balvu novada pašvaldība informē, ka tiks rīkota rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Pērkonu ezerā slēgta izsole. Izsole notiks 2015.gada 18.martā plkst. 13.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē.
Izsolē var piedalīties fiziskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Balvu novada pašvaldībā pie juriskonsultes Ivetas Kokorevičas, Bērzpils ielā 1A, Balvos, no sludinājuma publicēšanas mājas lapā www.balvi.lv, Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un beidzas 2015.gada 17.martā plkst.16.00.

Lasīt tālāk ...


Lauku labumu tirdziņš 7.martā Sieviešu dienas noskaņās

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 17 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 17 Februāris 2015

Sakarā ar lielo interesi gan no pircēju, gan no tirgotāju puses, rīkojam tirdziņu Sieviešu dienas noskaņās 7. martā tirdzniecības centrā “Planēta” Brīvības ielā 57 (“Supernetto”) Balvos, lai ikviens varētu iegādāties pavasara ziedus no vietējiem auzdētājiem, dažādus lauku labumus, amatniecības izstrādājumus, dāvanas svētkiem!

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei