Konkurss „Dziesma Bērzpilj” nosvinējis 20 gadus

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 02 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 25 Augusts 2017 12:34

img 003

Pirms divdesmit gadiem 1997. gada 27. jūlija vakarā Bērzpils vecais klubs, kas toreiz atradās Domopolē, bija ļaužu pārpilns, jo kā nu nenāksi uz tādu pasākumu, kur vari dziedāt pats un paskatīties, paklausīties, kā dzied tavs kaimiņš. Dziedāšanas konkursā toreiz piedalījās 22 dalībnieki vecumā no 4 līdz 60 gadiem. Repertuārs visdažādākais - no tautasdziesmām līdz estrādes mūzikai.

''Ideja rīkot šādu pasākumu dzima brīdī, kad Tilžas centrā pulksten 5.00 no rīta, no ballēm braucot, sastapās trīs ansambļi, kuri nolēma, ka vajag uzrīkot tādu lielu pasākumu, kurā dzied un spēlē ne tikai jau labi pazīstami ansambļi, bet arī citi cilvēki, jo latvieši ir dziedātāju tauta: kur vairāki sanāk kopā, tur uzreiz atskan arī dziesma''.

Pirmo pasākumu, kas toreiz saucās ''Dziesma manai paaudzei'' rīkoja toreizējā kluba vadītāja Sarma Niedrupe (Rakstiņa) un vadīja Fredis, nē, nē ne tas no Rīgas, bet no Balviem. Balvu Fredis jeb Māris Lāpāns.

Šogad pasākumam divdesmit gadi, tāpēc šajā koncertā tika aicināti visi tie dalībnieki, kuri divdesmit gadu laikā ieguvuši godalgotās vietas, skatītāju simpātijas, sponsoru balvas, žūrijas specbalvas.

Jau astoņus gadus tradīcijas paliek nemainīgas. Koncertu vienmēr ir atklājis Andris Kazinovskis, tagad Balvu novada domes deputāts.

Arī Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Bogdane kopā ar pārvaldes darbinieku ansambli visus sveica pasākuma 20. dzimšanas dienā ar muzikālu priekšnesumu!

Pavisam izskanēja 17 priekšnesumi.

Apsveikuma dziesmas dziedāja Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis ''Naktsvijole'', Krišjāņu pagasta sieviešu vokālais ansamblis ''Elija'', Pušas pagasta sieviešu vokālais ansamblis "Voluodzeite". Koncerta dalībnieki, kas piedalījās konkursā par skatītāju simpātijām-Gints Čivčs, Līga Čivča, Mārcis Poševs, Elīza Zelča, Laima Blomniece, Ieva Jurjāne, Viktorija Agnese Vancāne, Gunta Circene, Aivita Rakstiņa, Anita Žīgure, Sintija Velme, Normunds Velme, Andris Odumiņš, Ilmārs Vizulis, grupa ''Rock Muzīk Orchestra''.

Koncerta izskaņā visi nodziedāja Zigmara Liepiņa un Kaspara Dimitera dziesmu ''Vēl ir laiks'' un debesīs tika palaistas brīnumlaternas. Pasākuma 20.dzimšanas dienai par godu tieši pusnaktī tika izšauts svētku salūts.

Pasākums ''Dziesma Bērzpilij-20'' nominācijas:

Skatītāju Simpātijas

1.vieta-Mārcis Poševs
Sintija un Normunds Velmes
2.vieta Andris Odumiņš
Ilmārs Vizulis
3.vieta Aivita Rakstiņa
Gunta Circene

Sponsoru balvas:

Bērzpils pagasta pārvaldes vadītājas Birutas Bogdanes balva – Aivitai Rakstiņai, Balvu novada domes deputāta Andra Kazinovska balva- Gintam Čivčam, SIA ''Rūtas LB'' balva- grupai ''Rock Muzīk Orchestra'', zemnieku saimniecības ''Dziļaunītes'' balvas -atpūta Ičas upes krastos, pirtiņā - Bērzpils pagasta sieviešu vokālajam ansamblim ''Naktsvijole'' un Guntai Circenei, tautas daiļamata meistaru- keramiķu- Jolantas un Valda Dundenieku balva- Mārcim Poševam, SIA ''Lazdas koks'' balva- Aivitai Rakstiņai, pagasta audēju pulciņa balvas- Anitai Žīgurei un Līgai Čivčai, no zemnieku saimniecības ''Dziļaunītes'' šampanieši dziedošajiem ansambļiem- Bērzpils pagasta pārvaldes darbinieku ansamblim, sieviešu vokālajam ansamblim ''Naktsvijole'', Krišjāņu pagasta sieviešu vokālajam ansamblim'' Elija'', Pušas pagasta sieviešu vokālajam ansamblim"Voluodzeite", grupai ''Rock Muzīk Orchestra''. Par piedalīšanos katram dalībniekam pasniegti blociņi un pildspalvas.

Paldies par balvām SIA ''Rūtas LB'', tautas daiļamata meistariem- keramiķiem Jolantai un Valdim Dundeniekiem, Balvu novada domes deputātam Andrim Kazinovskim, pagasta pārvaldes vadītājai Birutai Bogdanei, pagasta audēju pulciņam, SIA ''Lazdas koks'', zemnieku saimniecībai ''Dziļaunītes''. Liels paldies arī Andrejam Tūmiņam, Uldim Kindzulim, zemnieku saimniecībai ''Podi'' un Vinetai Škaparei par finansiālu atbalstu pasākuma organizēšanā.

Pasākuma laikā bērni varēja vizināties ar poniju, pļaviņā blakus estrādei, par to rūpējās Agrita Prole. Liels paldies viņai!

Paldies arī Bērzpils pārvaldes darbiniekiem, stipendiātiem par skaisti sakopto estrādi. Venerandai Seņkai, Laimonim Krivišam, Daigai Griestiņai, Karīnai Zušai, Dāvim Rakstiņam, Zigrīdai Kubakai, Velgai Žeikarei par palīdzību pasākuma organizēšanā.

Par kārtību un drošību pasākuma laikā rūpējās trīs braši Zemessardzes 31.Aizsardzības pret masveida iznīcināšanas ieročiem bataljona zemessargi- Jānis Žeikars, Jānis Zvejnieks, Pēteris Deksnis. Paldies viņiem!

Anna Kriviša
Bērzpils pagasta kultūras dzīves organizatore

Māris Lāpāns jeb Balvu Fredis, pirmais šī pasākuma vadītājs. Kopš 1997. gada vairākkārt vadījis pasākumu Jau astoņus gadus pasākumu atklāj Andris Kazinovskis, tagad Balvu novada domes deputātsBērzpils pagasta pārvaldes darbinieku ansamblis - Dziesma Rēzeknes novada Pušas pagasta sieviešu vokālais ansamblis Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis Līga un Gints Čivči. Dziesma Mārcis Poševs. Dziesma Elīza Zelča, Laima Blomniece, Ieva Jurjāne. Dziesma Gunta Circene. Dziesma Gints Čivčs. Dziesma Aivita Rakstiņa. Dziesma Ilmārs Vizulis. Dziesma Krišjāņu pagasta sieviešu vokālais ansamblis Anita Žīgure. Dziesma Viktorija Agnese Vancāne. Dziesma Līga Čivča. Dziesma Sintija un Normunds Velmes. Dziesma no grupas Andris Odumiņš. Dziesma Grupa

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei