Joprojām spēkā noteiktie transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 28 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 28 Februāris 2017 15:39

Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ, noteikti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi (transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t.) no 2016.gada 27.decembra uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem. Transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi joprojām ir spēkā un tie noteikti uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem:

Balvu pagastā

Naudaskalns – Ozolsala;
Reči – Balvi;
Naudaskalns – Silamala;
Silamala – Dūrupe;
Naudaskalns – Lemešava;
Lācupe – Dzeņulauza.

Bērzkalnes pagastā

Aizpurve – Moziņķi;
Bērzkalne – Ploskena;
Bērzkalne – Taureskalns;
Silakrogs – Lazdukalns;
Vējava – Brieževa;
Silakrogs – Auzāji;
Elkšņeva – Mūrova;
Elkšņeva – Brieževa.

Bērzpils pagastā

Mūramuiža – Sola;
Stacijas iela- Patmalnieki;
Līdumnieki – Zosuļi;
Golvari – Zosuļi;
Golvari – Kononi;
Viškuļi- Baka;
Beļauski- Viškuļi;
Līdumnieki- Liepnīte;
Golvari-Keiba;
Zosuļi-Auziņi;
Saksmale-Atkritumu izgāztuve;
Viškuļi -Vecais Ičas tilts.

Briežuciema pagastā

Dambergi- Ploskene- Augstasils;
Dukuļeva – Cērpene;
Dambergi- Kļavusala;
Dukuļeva – Ostrolīdumi.

Kubulu pagastā

Sita – Briedīši;
Sita – Kozlova;
Stirnusala – Sita;
Stacija – Celmene;
Steķentava – Pērkoni;
Gobusala – Guznava;
Vladimirova – Sita;
Salmaņu kapi – Romūksti;
Bankas ceļš;
Celmenes kaltes ceļš;
Druvenieki – Zači;
Slūžu ceļš.

Krišjāņu pagastā

Krišjāņi-Krampiņas-Runcene-Krišjāņi;
Runcene-Mežupe;
Mežupe-Purviņas.

Lazdulejas pagastā

Ķīļi- Orlovas vārti;
Egļuciems- Petrovka;
Šumkova- Priedes;
Nobrauktuve uz Ozolzīlēm;
Nobrauktuve uz Mežalaukiem;
Nobrauktuve uz Liepām;
Nobrauktuve uz Zirgadobi;
Nobrauktuve uz Brinkeni-1;
Nobrauktuve uz Ošsalām;
Nobrauktuve uz Brinkeni-2;
Petrovka- Lipukovka;
Petrovka_ Marjevka;
Petrovka- Zaļčupe;
Nobrauktuve uz Vārpām;
Brinkene1-Akmeņkalni;
Egļuciems- Zaķusala;
Nobrauktuve uz Avikšiem.

Tilžas pagastā

Miza- Pakalnieši;
Pakalnieši- Baldonis;
Plēsums- Keiba;
Pakalnieši -Sīviņš;
Ločmelis- Kāpessila kapi;
Graudumnieks- Denisovs;
Zelčs I.-. Komplekss;
Miza -Stalīdzāns P.;
Krasts iela –Spirģu ceļš;
Kapi –Gabrāns;
Stangas- Zelčs E.;
Indriks- Celmiņš;
Tilžas kapi- Meteņi;
Plēsums- Toki- Keiba –Tilža;
Pakalnieši- Barbāns;
Pauļinš – Barbāns;
Ūdrenes- ceļš;
Brakovska- Ločmelis.

Vectilžas pagastā

Sudarbe - Orlovas vārti;
Sudarbe – Grūznis;
Pulksteņi – Sāvani;
Vectilža – Medņusala;
Tilts - Tilžas pagasts;
Krutova - Lutenānu kapi.

Vīksnas pagastā

Vīksna – Zaļmežnieki;
Sprogas – Oknupe;
Smiltene – Oknupe;
Derdziņi – Derdziņu kapi;
Makšinava – Ašusila;
Ukraina – Kačupe.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei