Apbalvoti konkursa “Stūru stūriem tēvu zeme” uzvarētāji

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 13 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 13 Marts 2017 15:38

Nu jau trešo gadu Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm organizēja konkursu, kura mērķis ir sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, rosinot bērnos un jauniešos piederības sajūtu savai valstij. Pasākuma dalībnieki bija Balvu, Rugāju un Baltinavas novadu pirmsskolas, vispārizglītojošo, profesionālo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie.

Konkursa tēma bija “Mana novada vērtības – vietas, lietas, cilvēki” un savu pieteikumu konkursam varēja iesniegt izveidojot video sižetu vai prezentāciju, zīmējumu vai arī uzrakstot literāru darbu. Iesniegtie darbi tika vērtēti 5 vecuma grupās – pirmsskola, 1.-4.klase, 5.-6.klase, 7.-9.klase un 10.-12.klase. Pavisam tika iesniegti 188 darbi. Pirmsskolas vecuma grupā – 42, 1.-4.klašu grupā – 37, 5.-6.klašu grupā-33, 7.-9.klašu grupā 50, 10.-12.klašu grupā 26.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska par dalību konkursā katrai izglītības iestādei pasniedza Balvu novada domes Pateicības rakstu – kopumā 21. Viņa savā uzrunā šo konkursu sasaistīja ar Latvijas simtgadi, kuru sagaidot tiek uzsvērta piederība savam novadam, savai valstij. “Es jums vēlu katram izdarīt simts labus darbus sagaidot Latvijas simtgadi. Vajag atcerēties, ka pats galvenais un nozīmīgais darbs ir mācīties - darīt to sev, savai nākotnei, lai jūs dzīvē būtu konkurētspējīgi un pierādītu, cik talantīgi cilvēki nāk no Latgales. Sirsnīgi sveicu! Lai ir patiess prieks par padarīto darbiņu, lai ir vēlme uz priekšu darboties vēl aktīvāk,” vēlēja Sarmīte Cunska.

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Nora Apīne pirms diplomu pasniegšanas klātesošos iepazīstināja ar novitāti – šajā reizē balvas pasniedza Balvu novadā ievērojami cilvēki. Tie bija pedagogs, mākslinieks Nikolajs Gorkins, konkursa “Osvalds” organizators, dzejnieks Māris Lāpāns un kultūras darbinieks, pasākumu producents Ivars Saide. Tāpat arī N.Apīne visiem 12.klases skolēniem vēlēja veiksmi jau pirmajā centralizētajā eksāmenā.

Pasākuma vadītāja, interešu izglītības speciāliste Ilona Naļivaiko izteica gandarījumu par to, cik skaisti ir iesniegtie darbi – kāds ir izpaudies uzsverot savas mājas, ģimeni, cits dabas vērtības – upes, pļavas, mežus.

Pirmsskolas vecuma grupas galvenokārt izpaudās vizuālās mākslas kategorijā un 1.vietu ieguva PII “Ieviņa” grupas “Bitītes” audzēkņi, 2.vietu Evelīna Dārta Usina (Bērzkalnes PII), 3.vietu Andris Kivlāns, Deivids Zaharāns, Jānis Trušinskis (Krišjāņu PII). Atzinību saņēma Martijs Krakops (Tilžas PII) un Mārcis Poševs (PII “Pīlādzītis”.) Jāuzsver, ka Tilžas PII iesniedza video sižetu par ko arī saņēma Atzinību.

1.-4.klašu grupā vizuālās mākslas kategorijā 1.vietu ieguva Anna Miethke (Baltinavas Mūzikas un mākslas skola), 2.vietu Evita Prole (Bērzpils vsk.), 3.vietu Sindija Raibekaze (Balvu psk.), bet Atzinības saņēma Beāte Ančāne (Rugāju vsk.) un Annija Antonova (Baltinavas vsk.). Literārās jaunrades sadaļā 1.vietu ieguva Elizabete Lucenko (Balvu psk.), 2.vietu Elīna Evelīna Maculeviča (Stacijas psk.), 3.vietu Aivita Bauere (Stacijas psk.). Video sižetu veidošanā 1.vieta Briežuciema pamatskolas 2.klasei, 2.vieta Haraldam Ķerģim (Balvu psk.), bet Atzinība Bērzpils vidusskolas 4.klasei un Kristeram Pipcānam (Balvu pamatskola).

5.-6.klašu grupā vizuālās mākslas kategorijā 1.vieta Līgai Čirkai (Tilžas vsk, Balvu Mākslas skola), 2.vieta Jānim Dundeniekam (Bērzpils vsk.), 3.vieta Sintijai Vīksniņai (Balvu Mākslas skola), bet Atzinības Signijai Voicišai (Stacijas psk.) un Aivai Melnei (Balvu psk.). Literārās jaunrades sadaļā 1.vieta Deinam Polim (Balvu psk.), 2.vieta Linetai Kopānei (Balvu psk.), 3.vieta Evelīnai Stepanovai (Balvu psk.), bet Atzinības Laurai Jeromānei (Balvu psk.) un Agnesei Zelčai (Tilžas vsk.).

Video sižetu veidošanā 1.vietu izcīnīja Haralds Ambarovs (Balvu psk.), 2.vietu Sintija Vīksniņa (Rugāju novada vsk.), 3.vietu Juris Luksts (Balvu psk.).

7.-9.klašu grupā vizuālās mākslas kategorijā 1.vietu ieguva Elīza Cipruse (Tilžas vsk.), 2.vietu Līna Pundure (Briežuciema psk.), 3.vietu Linda Andrejeva (Stacijas psk. Vīksnas fil.), bet Atzinību Gunta Logina (Baltinavas vsk.). Literārās jaunrades kategorijā 1.vieta tika Ditai Kuzņecovai (BVĢ), 2.vieta Marī Deņisovai (BPVV), 3.vieta Robertam Ķirsonam (BVĢ) un Madarai Avotai (Tilžas internātpsk.), bet Madara Mozule (Stacijas psk.) saņēma Atzinību. 1.vieta video sižeta veidošanā tika Kristiānam Bolšijam, Dāvidam Markam Stemperam un Tīnei Martuzānei (Krišjāņu psk.), 2.vieta Kristiānam Boktam (Stacijas psk. Vīksnas fil.), 3.vieta Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas 9.klasei.

10.-12.klašu grupā vizuālās mākslas kategorijā veiksmīgākā bija Sigita Skudriņa (BVĢ), 2.vietu ieguva Ieva Jurjāne (BVĢ), bet 3.vietu Aija Misiņa (Rīgas valsts tehnikuma Balvu struktūrv.). Literārās jaunrades kategorijas 1.vietas ieguvēja bija Marita Jermacāne (BPVV), 2.vietu saņēma Ieva Šmate (BPVV), bet 3.vietu Aiva Kļečetņikova (BPVV). Madara Janiša (Rugāju novada vsk.) ieguva 1.vietu video sižeta veidošanā, 2.vietu Andris Kudurs (Rugāju novada vsk.), bet Atzinību saņēma Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja pulciņa dalībnieki – Alīna Barbaniška, Līva Supe, Sintija Pitkeviča, Pēteris Maks, Artis Plešs, Eduards Plušs, Egmonts Salmanis un Mārtiņš Višņevskis.

Konkursa specbalvu ieguva Balvu pamatskola, jo šīs izglītības iestādes skolēni kopumā visās aktivitātēs ieguva visaugstāko vērtējumu.

Muzikālus priekšnesumus sniedza Marija Maslovska un PII “Pīlādzītis” mazie dziedātāji, bet Balvu Mākslas skolas meitenes demonstrēja tērpu kolekciju “Rakstu joslas Māras zemē”.

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpgimg-018.jpgimg-019.jpgimg-020.jpgimg-021.jpgimg-022.jpgimg-023.jpgimg-024.jpgimg-025.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei