Vakance

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 16 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 16 Marts 2017 15:52

Balvu novada pašvaldība izsludina PEDAGOGA KARJERAS KONSULTANTA amata konkursu ESF DP “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. SAM “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Amata pienākumi:

 1. Dokumentācijas veidošana karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai:
  • izstrādāt karjeras izglītības programmas projektu integrēšanai izglītības iestādes mācību - audzināšanas darba plānā, saskaņot to ar izglītības iestādes vadību;
  • izstrādāt detalizētu karjeras izglītības programmas pasākumu tematiku dažādām izglītojamo grupām un tā īstenošanas laika grafiku;
  • sagatavot pārskatus par karjeras izglītības programmā paredzēto pasākumu darbības rezultātiem;
  • veikt grupu un individuālo konsultāciju saņēmušo izglītojamo uzskaiti;
  • veidot, uzturēt un papildināt datu bāzi par absolventu tālāko izglītību vai nodarbinātību, profesijas virziena izvēli vismaz vienu gadu pēc izglītības programmas beigšanas.
 2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu koordinēšana, organizēšana un vadīšana dažādām mērķa grupām:
  • organizēt informatīvos seminārus, darba grupas un cita veida pasākumus mācību priekšmetu skolotājiem, klašu/grupu audzinātājiem, prakšu vadītājiem, mācību priekšmetu metodiskajām komisijām par karjeras izglītības tēmu integrēšanu
  • organizēt informācijas un labās prakses piemēru apmaiņas seminārus/diskusijas ar izglītības iestādes atbalsta personālu karjeras atbalsta papildinošo pasākumu nodrošināšanai;
  • koordinēt, organizēt un īstenot karjeras attīstības atbalsta pasākumus izglītojamajiem atbilstoši izstrādātajai karjeras izglītības programmai;
  • nodrošināt grupu nodarbības un konsultācijas izglītojamajiem karjeras virziena izvēles, karjeras plānošanas, karjeras lēmumu pieņemšanas jautājumos un personiskā portfolio veidošanai;
  • organizēt informatīvos seminārus vecākiem par bērniem un jauniešiem nepieciešamā karjeras atbalsta pamatjautājumiem;
  • organizēt informatīvus pasākumus potenciālajiem izglītojamajiem un viņu vecākiem par izglītības iestādes īstenotajām programmām.
 3. Informācijas pieejamības nodrošināšana karjeras virziena izvēlei.
 4. Individuālo karjeras konsultāciju nodrošināšana izglītojamajiem.
 5. Sadarbība ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos.
 6. Izpētes un metodisko darbu veikšana.
 7. Profesionālo kompetenču pilnveidošana.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Līdz 2017.gada 21.martam plkst 15.00 lūdzam sūtīt Balvu novada pašvaldībai, Bērzpils 1A, Balvu novads, LV-4501 vai iesniegt personīgi Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils 1A. Balvu novads 28.kab. 2.st.(pieņemamā istaba) vai sūtīt skenētā veidā uz e-pastu (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) ar norādi „Pedagogs karjeras konsultants-KONKURSS” šādus dokumentus:

 1. Pieteikuma (motivācijas) vēstuli,
 2. Izglītību un profesionālo pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas (obligāti nepieciešama 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība)
 3. Dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV).

Pretendentam izvirzītās prasības:

 1. Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā.
 2. Vēlama pieredze karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanā un vadīšanā.
 3. Valsts valodas prasmes pakāpe – C līmeņa 1.pakāpe.
 4. Prasmes darbā ar MS Office programmām.
 5. Augsta saskarsmes kultūra, atbildība un precizitāte pienākumu izpildē.

Pedagogs karjeras konsultants tiks pieņemts uz nepilnu slodzi. Ar izvēlēto pretendentu darba līgums tiks slēgts uz noteiktu laiku- līdz 2020.gada 30.decembrim.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei