Balvu novada vēlēšanu komisijas paziņojums par iecirkņu komisiju izveidošanu

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 17 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 17 Marts 2017 11:23

Pašvaldību vēlēšanas 2017.gada 3.jūnijā

2017.gada 16.marta Balvu novada Vēlēšanu komisijas sēdē tika nolemts:

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados”, noteikt iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu: no 2017.gada 20.marta līdz 2017.gada 4.aprīļa plkst. 17.00

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas var saņemt:

  • Balvu novada domē pie Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītājas Ilonas Ločmeles;
  • Balvu novada pagastu pārvaldēs;
  • CVK mājas lapā.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikumus iesniegt Balvu novada domē (Bērzpils iela 1A, Balvi) otrajā stāvā, 23.kab., pie Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītājas Ilonas Ločmeles.

Balvu novada vēlēšanu komisijas tālruņi:

  • komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins 29118683;
  • komisijas locekle Ilona Ločmele 26563934.

Vēlēšanu iecirkņi:

N.p.k.

Vēlēšanu iecirkņa numurs

Vēlēšanu iecirkņa nosaukums

Vēlēšanu iecirkņa adrese

1

318

Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zāle

Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501

2

319

Balvu pamatskola

Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501

3

320

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501

4

323

Balvu pagasta kultūras un sporta centrs

“Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561

5

324

Bērzkalnes pagasta pārvalde

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590

6

325

Bērzpils pagasta Saieta nams

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576

7

326

Briežuciema pagasta Tautas nams

“Briežuciema pamatskola”, Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV-4595

8

327

Krišjāņu Tautas nams

“Krišjāņu Tautas nams”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, LV-4574

9

328

Kubulu pagasta pārvalde

Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566

10

331

Lazdulejas pagasta pārvalde

“Administratīvā ēka”, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, LV-4592

11

336

Tilžas pagasta Kultūras nams

Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572

12

337

Vectilžas pagasta pārvalde

Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572

13

339

Vīksnas pagasta pārvalde

“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580

PIETEIKUMA ANKETA

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei