Lieldienu dievkalpojumi Balvu novadā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 13 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 13 Aprīlis 2017 09:44

Romas katoļu draudzēs

Balvu pilsētā: 13.aprīlī – Lielā Ceturtdiena, Sv.Mise plkst.18:00; 14.aprīlī – Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums plkst.15:00; 15.aprīlī – Lielā Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigīlija, Lieldienu ēdienu svētīšana plkst.10.00, un plkst. 15.00 pēc Vigīlijas sv.Mises; 16.aprīlī – Lieldienas, Kristus augšāmcelšanās svētki (pirms Svētās Mises Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojums – Euharistiskā procesija) plkst.8:00 (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšanas) un plkst.11:00; 17.aprīlis - Otrās Lieldienas, Kristus augšāmcelšanās svētki - Sv.Mises plkst. 8.00 un plkst.11.00; 23.aprīlis – Lieldienu II svētdiena – Kunga Žēlsirdības svētdiena , Sv.Mises plkst.8.00 un plkst.11.00; 30.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mises plkst.8:00 un plkst.11:00.

Balvu pansionātā: 16.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise plkst.11:00, 30.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst.14:00.

Sprogu baznīcā: 15.aprīlī – Lielā Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigīlija, Sv.Mise plkst.22:00; 23.aprīlī – Lieldienu II svētdiena, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise plkst.14:00.

Bēržos: 13.aprīlī – Lielā Ceturtdiena, Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena plkst.18:00; 14.aprīlī – Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena – plkst.9:30; 15.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigīlija plkst.18:00; 16.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētki, Lieli svētki plkst.9:00; 23.aprīlī – Lieldienu II svētdiena, Kunga Žēlsirdības svētdiena – plkst.9:00; 30.aprīlī – Lieldienu III svētdiena plkst.9:00.

Krišjāņos: 14.aprīlī – Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena plkst.15:00; 15.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās diena, Lieli svētki plkst.16:00.

Tilžā: 13.aprīlī – Zaļā Ceturtdiena plkst.19:00, 14.aprīlī – Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis) plkst.19:00; 15.aprīlī – Klusā Sestdiena plkst.7:00 (uguns un ūdens svētīšana); 16.aprīlī Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki plkst.7:00 (ar procesiju); 17.aprīlī – II Lieldienas plkst.12:00; 23.aprīlī Baltā Svētdiena plkst.12:00; 30.aprīlī – Baltā Svētdiena plkst.12:00.


Evaņģēliski luteriskajās draudzēs

Balvu pilsētā: 13.aprīlī - Zaļās ceturtdienas dievkalpojums plkst.18:00; 14.aprīlī – Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst.10:00; 15.aprīlī – Kristus Augšāmcelšanās svētku sagaidīšanas dievkalpojums plkst.23:30; 16.aprīlī – Lieldienu dievkalpojums plkst.10:00; 23.aprīlī – Baltās svētdienas dievkalpojums plkst.10:00; 30.aprīlī plkst.10:00.

Tilžā: 13.aprīlī – Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums plkst.15:00; 16.aprīlī – Lieldienu dievkalpojums plkst.13:00, 30.aprīlī plkst.13:00.


Pareizticīgajās draudzēs

Tilžā: 16.aprīlī plkst.15:00.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei