Pansionātam “Balvi” 40 gadi!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 20 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 21 Aprīlis 2017 09:23

Darbs nosver katru mūsu mūža dienu,

Darbā pārbauda, vai esi liels vai sīks.

Un dievišķīgs ir mirklis, kad caur to redzi,

Ka esi ļaudīm ļoti vajadzīgs.

(K.Apškrūma)

Ar Lieldienu atskaņām, dziesmām, dejām, skečiem un dzeju tika atzīmēta pansionāta “Balvi” 40 gadu jubileja, kurā piedalījās pansionāta iemītnieki un kupls pulks ciemiņu.

Svinību ievadā uzrunu teica pansionāta direktore Jana Komane, kura izteica prieku par sanākušajiem bijušajiem darbiniekiem, atbalstītājiem un visiem klātesošajiem.

Ar enerģiskiem priekšnesumiem uzstājās pansionāta darbinieki, dziedot dziesmas, dejojot ugunīgas dejas, rādot skečus. Sirsnīgu uzrunu un jautru deju priekšnesumus sniedza senioru dāmu deju kopa “Rūtas”, bet Žanna Ivanova dejoja spārnu deju. Priekšnesumus rādīja arī iemītnieki – tika lasīta dzeja par Lieldienu laiku, kopā ar personālu tika dejota ratiņdeja, dziedātas dziesmas. Var secināt, ka iestādē viennozīmīgi mājo radošs gars! Interesanta bija darbinieku izveidotā filmiņa, kas veidota balstoties uz fotogrāfijām, kas krātas 40 gadus. Tajā varēja redzēt kādas bijušas pansionāta telpas, kā izskatījusies ēka, iepriekšējos direktorus, agrākos darbiniekus, iemītnieku svētkus un ikdienu.

Pasākuma viesi, visi kā viens, iemītniekiem vēlēja stipru veselību un optimismu!

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpgimg-018.jpgimg-019.jpgimg-020.jpgimg-021.jpgimg-022.jpgimg-023.jpgimg-024.jpgimg-025.jpgimg-026.jpgimg-027.jpgimg-028.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei