Republikas pilsētas domes un novadu domes vēlēšanas 2017.gada 3.jūnijā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 18 Maijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 18 Maijs 2017 12:51

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

Tālrunis uzziņām līdz vēlēšanu dienai (29.05.-02.06.2017.)

Tālrunis uzziņām  vēlēšanu dienā (03.06.2017.)

318

Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zāle

Dārza iela 2, Balvi,Balvu novads, LV-4501

26450027; 26550178

26450027; 26550178

319

Balvu pamatskola

Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads,LV-4501

26327162; 26459226

26327162; 26459226

320

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501

29214148

29214148

323

Balvu pagasta kultūras un sporta centrs

"Saulstari", Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561

29141767; 26123227

29141767; 26123227

324

Bērzkalnes pagasta pārvalde

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590

26437007; 22177306

26437007; 22177306

325

Bērzpils pagasta Saieta nams

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576

29378857; 29631051

29378857; 29631051

326

Briežuciema pagasta Tautas nams

"Briežuciema pamatskola", Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV-4595

26191574; 26259366

26191574; 26259366

327

Krišjāņu Tautas nams

"Krišjāņu Tautas nams", Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, LV-4574

26372319; 26638776

26372319; 26638776

328

Kubulu pagasta pārvalde

Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566

26186364

26186364

331

Lazdulejas pagasta pārvalde

"Administratīvā ēka", Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, LV-4592

26408231; 26119352

26408231; 26119352; 26618469

336

Tilžas pagasta Kultūras nams

Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572

26518320; 28398887

26518320; 28398887

337

Vectilžas pagasta pārvalde

Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572

64546327; 26475217; 26385487

64546327; 26475217; 26385487

339

Vīksnas pagasta pārvalde

"Mieriņi", Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580

26412983; 29231618; 22000194

26412983; 29231618; 22000194

 

Balvu novada vēlēšanu komisija

Brīvības iela 46a, Balvi, Balvu novads, LV-4501 (1.stāvs 9.kabinets)

komisijas priekšsēdētājs 29118683; komisijas sekretāre 26161143; datorspeciāliste 29168237

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei