Novada svētkos pasniegs Atzinības rakstus

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 28 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 31 Augusts 2017 12:01

Balvu novada svētku “Dzīve kā ceļojums” noslēguma koncerta laikā Balvu pilsētas estrādē plkst.18:30 tiks pasniegti Balvu novada Domes Atzinības raksti šādām personām:

Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” skolotājai INGAI EISAKAI par ilggadēju, profesionālu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Kubulu PII “Ieviņa” attīstībā;

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās nodaļas Balvu Klientu apkalpošanas centra inspektorei DAINAI KOKOREVIČAI par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu sociālajā sistēmā;

Balvu pilsētas iedzīvotājam AIVARAM ĶĪSELIM, par ilggadēju un godprātīgu darbu medicīnas nozarē;

Lazdulejas pagasta bibliotēkas vadītājai SKAIDRĪTEI LOGINAI par ilggadēju un godprātīgu darba pienākumu veikšanu, pagasta kultūrvēstures popularizēšanu un aktīvu dalību pagasta sabiedriskajā dzīvē;

Briežuciema pagasta iedzīvotājam RIHARDIJAM LOGINAM par ilgtspējīgu un atbildīgu darbu lauksamniecības nozarē un Briežuciema pagasta attīstības veicināšanā;

Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīva “Balvu vilciņš” vadītājai ZANEI MEIEREI par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, profesionālu darbu un augstiem sasniegumiem, vadot bērnu deju kolektīvu “Balvu vilciņš”.

Individuālā uzņēmuma “Bērzpils aptieka” īpašniecei, aptiekas vadītājai INĀRAI OZOLIŅAI par profesionālu darbu farmācijas nozarē un sabiedrības veselības veicināšanu;

Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” apzaļumošanas un labiekārtošanas nozares traktoristam JURIM OŽAM par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Balvu pilsētvides veidošanā;

Vīksnas pagasta pārvaldes vadītājai GUNTAI RAIBEKAZEI par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbības nodrošināšanā un aktīvu darbu Vīksnas pagasta iedzīvotāju labā;

Kubulu pagasta iedzīvotājai TEKLAI SUPEI par ieguldījumu Kubulu pagasta attīstībā, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, un sakarā ar nozīmīgo dzīves jubileju.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei