Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR - 2017.gads

Drukāt
Kategorija: Iepirkumi
Ceturtdiena, 30 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 05 Aprīlis 2017 10:02

Iepirkumi, kurus izsludina Balvu novada pašvaldība Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā www.iub.gov.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Līguma priekšmets

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

BNP 2017/25

„Balvu novada Balvu pilsētas Ceļinieku ielas seguma atjaunošana ar divkāršo virsmas apstrādi”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.04.2017. plkst.10:30

BNP 2017/24

„Jumta siltināšana Balvu pirmsskolas izglītības iestādē “Sienāzītis””

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.04.2017. plkst.10:00

BNP 2017/23

Ielu ikdienas uzturēšana Balvu pilsētā 2017.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.03.2017. plkst.10:30
BNP 2017/22

„Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma izveide Balvu novada Kubulu pagastā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.03.2017. plkst.10:00
BNP 2017/21

„Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma izveide Balvu pilsētas skvērā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.03.2017. plkst.9:30

BNP 2017/20

„Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana Balvu novadā 2017.gadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.03.2017. plkst.11:00

BNP 2017/19

„Balvu novada Balvu pilsētas Ceļinieku ielas seguma atjaunošana ar divkāršo virsmas apstrādi”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.03.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/18

„Gaismas alejas izveide Balvu Valsts ģimnāzijas teritorijā atklāšanas pasākuma pretošanās kustības dalībniekiem norises nodrošināšanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.03.2017. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/17

„Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma izveide Balvu novada Kubulu pagastā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.03.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/16

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu segumu atjaunošanai un autoruzraudzība”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.03.2017. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/15

„Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma izveide Balvu pilsētas skvērā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.03.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/14

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Balvu pamatskolai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.02.2017. plkst.11:00

BNP 2017/13

„Papilddarbi projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.02.2017. plkst.10:00

BNP 2017/12

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Balvu Valsts ģimnāzijai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.02.2017. plkst.10:00

BNP 2017/11

„Ielu apgaismojuma remonts Balvu novadā 2017.gadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.02.2017. plkst.10:00

BNP 2017/10

Atklāts konkurss „Kokskaidu granulu piegāde Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.03.2017. plkst.11:00

BNP 2017/9/ERAF

Atklāts konkurss „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta “Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.03.2017. plkst.10:00
BNP 2017/8

„Papilddarbi projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.02.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT VEICAMO DARBU APJOMUS)

BNP 2017/7

„Malkas piegāde Kubulu pagasta pārvaldei un Kubulu pirmsskolas izglītības iestādei “Ieviņa””

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.02.2017. plkst.10:30

BNP 2017/6

„Balvu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017.gadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.02.2017. plkst.10:00

BNP 2017/5/ELFLA

Atklāts konkurss „Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.02.2017. plkst.10:00

Iepirkums pārtraukts (Nepieciešami labojumi būvprojektā)

BNP 2017/4

„Malkas piegāde Krišjāņu pagasta pārvaldei un Bērzkalnes pagasta pārvaldei”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.01.2017. plkst.10:30

BNP 2017/3

„Malkas piegāde Stacijas pamatskolai un Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālei”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.01.2017. plkst.10:00

BNP 2017/2

„Mācību līdzekļu un materiālu piegāde Balvu Mākslas skolas vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.01.2017. plkst.11:00

Iepirkuma priekšmeta 3., 4., 5., 6., 7. un 9.daļā iepirkums izbeigts bez rezultāta (nav saņemts neviens piedāvājums).

BNP 2017/1

„Biroja preču un kancelejas preču piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.01.2017. plkst.10:00

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas