Tirgus izpētes par būvdarbiem līdz 19 999,99 EUR

Kategorija: Iepirkumi
Piektdiena, 31 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 25 Aprīlis 2017 15:01

Līguma priekšmets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Papildus būvniecības darbu veikšana arhitektūras piemineklim “Bēržu kapu kapliča”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 3. maijam plkst. 17.00

Balvu pilsētas skvēra izgaismošana, Balvi, Balvu novads

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 10. martam plkst. 12:00

Pieplūdes / nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas darbnīcas telpās

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 09. decembrim plkst. 10.00

Papilddarbi - Balvu novada Balvu pilsētas Ceļinieku ielas segumu atjaunošanas darbiem (ūdensvada pārbūve)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 24.novembrim plkst. 12:00

Pieplūdes / nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas darbnīcas telpās

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22.09.2016. plkst. 10.00

Telpu kosmētiskais remonts Bērzpils ielā 1A, Balvos

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 29.augustam plkst. 12:00

Telpu kosmētiskais remonts Bērzpils ielā 1A, Balvos

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 22.augustam plkst. 12:00

IZSLUDINĀTĀ TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA

Pieplūdes / nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas darbnīcas telpās

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.08.2016. plkst.10:00

PĀRTRAUKT IZSLUDINĀTO TIRGUS IZPĒTI "Pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas darbnīcas telpās", FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas