Tirgus izpētes par piegādēm un pakalpojumiem līdz 9 999,99 EUR

Kategorija: Iepirkumi
Ceturtdiena, 30 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 23 Maijs 2017 16:53

Līguma priekšmets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

   Bīstamo koku zāģēšana un koku kopšana Balvu novada kapos Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 31.maijam plkst. 11:00

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Lauku iela, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 28. aprīlim plkst. 13:00

Rekultivācijas frēzes pakalpojums Krasta iela 8, Balvu pilsēta un Partizānu iela 5B, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 7. aprīlim plkst. 11:00

Videoiekārtu iegāde pansionātam “Balvi”

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 5. aprīlim

Projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī”, noslēguma pasākuma priekšnesumiem

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 31. martam

“Balvu pamatskolas piebraucamā ceļa seguma atjaunošana” būvprojekta izstrāde, Partizānu iela 16, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 27. martam plkst. 12:00

Būvprojekta izstrāde Jaunatnes iela, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 27. martam plkst. 12:00

Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu izveide PII „Sienāzītis”, Brīvības iela 50 B, Balvi, Balvu novads un PII „Ieviņa”, Kubulu pag, Balvu novads

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 17.martam plkst. 12:00

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jaunatnes iela, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 8. martam plkst. 12:00

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Lauku iela, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 8. martam plkst. 12:00

“Balvu pamatskolas piebraucamā ceļa seguma atjaunošana” būvprojekta izstrāde, Partizānu iela 16, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 8. martam plkst. 12:00

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas