Tirgus izpētes par piegādēm un pakalpojumiem līdz 9 999,99 EUR

Kategorija: Iepirkumi
Ceturtdiena, 30 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Jūlijs 2017 09:28

Līguma priekšmets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Bērzpils vidusskolas vizuālās mākslas kabineta kosmētiskais remonts

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 24.jūlijam plkst. 17:00

Notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide Bērzpils vidusskolas ēkai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 24.jūlijam plkst. 17:00

Rekultivācijas frēzes pakalpojums Krasta iela 8, Balvu pilsēta un Partizānu iela 5B, Balvu pilsēta

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 14.jūlijam plkst.14:00

Par vasaras nometnes “Ēdam veselīgi, lai izaugtu veseli” organizēšanu

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10.jūlijam

Par vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām organizēšanu

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10.jūlijam

Par vasaras nometnes “Kusties – esi vesels!” organizēšanu

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10.jūlijam

Par vasaras nometnes “Esi vesels – neesi atkarīgs!” organizēšanu

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10.jūlijam

Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 17.jūlijam

Bērzpils vidusskolas vizuālās mākslas kabineta kosmētiskais remonts

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 14.jūlija plkst. 17:00

Notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide Bērzpils vidusskolas ēkai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 14.jūlija plkst. 17:00

Būvuzraudzība Balvu stadiona pārbūvei

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 13.jūlija plkst. 17.00

Bērzpils vidusskolas vizuālās mākslas kabineta kosmētiskais remonts

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 30.jūnija plkst. 13:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA

Pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Bērzpils vidusskolas ķīmijas kabinetā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 29.jūnija plkst. 13:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA

Notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide Bērzpils vidusskolas ēkai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 29.jūnija plkst. 13:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA

Bruģakmens laukuma un celiņa izbūve Bērzpils ielā 17, Balvos

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 15.jūnijam

Bīstamo koku zāģēšana un koku kopšana Balvu novada kapos

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 19.jūnijam plkst. 13:00

Bīstamo koku zāģēšana un koku kopšana Balvu novada kapos

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 31.maijam plkst. 11:00

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Lauku iela, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 28. aprīlim plkst. 13:00

Rekultivācijas frēzes pakalpojums Krasta iela 8, Balvu pilsēta un Partizānu iela 5B, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 7. aprīlim plkst. 11:00

Videoiekārtu iegāde pansionātam “Balvi”

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 5. aprīlim

Projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī”, noslēguma pasākuma priekšnesumiem

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 31. martam

“Balvu pamatskolas piebraucamā ceļa seguma atjaunošana” būvprojekta izstrāde, Partizānu iela 16, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 27. martam plkst. 12:00

Būvprojekta izstrāde Jaunatnes iela, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 27. martam plkst. 12:00

Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu izveide PII „Sienāzītis”, Brīvības iela 50 B, Balvi, Balvu novads un PII „Ieviņa”, Kubulu pag, Balvu novads

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 17.martam plkst. 12:00

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jaunatnes iela, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 8. martam plkst. 12:00

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Lauku iela, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 8. martam plkst. 12:00

“Balvu pamatskolas piebraucamā ceļa seguma atjaunošana” būvprojekta izstrāde, Partizānu iela 16, Balvu pilsēta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 8. martam plkst. 12:00

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei