Statistika

Kategorija: Izglītības iestāžu statistika
Ceturtdiena, 10 Septembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 09 Septembris 2016

Novadā darbojas 4 vidusskolas: Balvu Valsts ģimnāzija, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Tilžas vidusskola un Bērzpils vidusskola ar Krišjāņu filiāli (filiālē 1. - 9.klases), 4 pamatskolas: Balvu pamatskola, Briežuciema pamatskola, Stacijas pamatskola ar Vīksnas filiāli, Tilžas internātpamatskola un 5 pirmsskolas izglītības iestādes: Balvos - “Pīlādzītis” un “Sienāzītis”, Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde, Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa” un Tilžas pirmsskolas izglītības iestāde. Profesionālās ievirzes izglītības programmas piedāvā mūzikas skola, mākslas skola, sporta skola, bet interešu izglītību - Balvu Bērnu un jauniešu centrs.


Izglītojamo skaits 2016. gada 1. septembrī Balvu novada izglītības iestādēs

Kategorija: Izglītības iestāžu statistika
Piektdiena, 09 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Septembris 2016

Izglītojamo skaitu 2016. gada septembrī Balvu novada izglītības iestādēs skatīt šeit.


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei