Statistika

Kategorija: Izglītības iestāžu statistika
Ceturtdiena, 10 Septembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 11 Septembris 2017

Novadā darbojas 4 vidusskolas: Balvu Valsts ģimnāzija, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Tilžas vidusskola un Bērzpils vidusskola ar Krišjāņu filiāli (filiālē 1. - 9.klases), 3 pamatskolas: Balvu pamatskola, Stacijas pamatskola ar Vīksnas filiāli, Tilžas internātpamatskola un 5 pirmsskolas izglītības iestādes: Balvos - “Pīlādzītis” un “Sienāzītis”, Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde, Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa” un Tilžas pirmsskolas izglītības iestāde. Profesionālās ievirzes izglītības programmas piedāvā mūzikas skola, mākslas skola, sporta skola, bet interešu izglītību - Balvu Bērnu un jauniešu centrs.


Izglītojamo skaits 2017 gada 1. septembrī Balvu novada izglītības iestādēs

Kategorija: Izglītības iestāžu statistika
Pirmdiena, 11 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 11 Septembris 2017

Izglītojamo skaits 2017 gada 1. septembrī Balvu novada izglītības iestādēs skatīt šeit.


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei