Komisijas

Kategorija: Komisijas
Piektdiena, 10 Oktobris 2014
Pēdējās izmaiņas: 01 Februāris 2017

Balvu novada konkursa „Gada balva izglītībā” apbalvošanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Nora Apīne Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi: Imanta Serdāne Balvu novada pašvaldības izpilddirektore
  Terēza Čudarkina Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste
  Ilona Naļivaiko Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības darba speciāliste
  Aigars Pušpurs Balvu novada Domes deputāts

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Atzinības raksta piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Nora Apīne Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi: Terēza Čudarkina Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste
  Ilona Naļivaiko Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības darba speciāliste
  Anita Lindāne Iekļaujošas izglītības atbalsta centra psiholoģe
  Inese Kikuča Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes lietvede

Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu un jauniešu iniciatīvu projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Nora Apīne Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi: Terēza Čudarkina Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste
  Ilona Naļivaiko Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības darba speciāliste
  Olga Siņica Balvu novada Domes Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja

Radošuma dienu konkursu darbu vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Nora Apīne Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi: Ilona Naļivaiko Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības darba speciāliste
  Terēza Čudarkina Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste
  Elita Teilāne Balvu Mākslas skolas direktore
  Dace Teilāne Balvu novada muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratore

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu saskaņošanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Nora Apīne Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi: Ilona Naļivaiko Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības darba speciāliste
  Terēza Čudarkina Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste
  Anna Krēmane Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā
  Māra Pimanova Balvu pamatskolas direktore

 


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei