Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba plāns 2017.gada oktobrim

Kategorija: Mēneša darba plāni
Piektdiena, 29 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 29 Septembris 2017

2017.gada oktobra darba plāns


Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba plāns 2017.gada jūnijam

Kategorija: Mēneša darba plāni
Trešdiena, 31 Maijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 31 Maijs 2017

Pasākums

Laiks

Vieta

Atbildīgais

Piezīmes

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu (psihologs, logopēds) konsultācijas

Pastāvīgi

Sporta ielā 1, Balvi

BIIAC

Speciālisti

Pieteikšanās pa tel.28363415

 

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja N.Apīne atvaļinājumā līdz 12.jūnijam (ieskaitot). Aizvieto –Terēza Čudarkina tel.64521082, 26367182

       
 

1.jūnijs

     

Starpnovadu pirmsskolas vecuma bērnu sporta svētki

10.00

Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa”

Lija Bukovska

 
 

8 jūnijs

     

Izglītības iestāžu vadītāju izbraukuma seminārs

 

Baltinava

Imants Slišāns

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālisti

 
 

9 jūnijs

     

Pamatizglītības sertifikātu saņemšana IZM

 

 

Terēza Čudarkina

 
 

14. jūnijs

     

Seminārs „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā”

9.30

BPVV (muižā)

Terēza Čudarkina

Pieteikšanās Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

20.jūnijs

     

Tālākizglītības kursi „Skolēnu rakstītprasmes pilnveide latviešu valodas un literatūras stundās pamatskolā un vidusskolā” (Latviešu valodas aģentūra, lektore Inese Lāčauniece)

Tiks precizēts

Balvu Valsts ģimnāzija

Terēza Čudarkina

Grupa nokomplektēta

 

29. jūnijs

     

Vispārējās vidējās izglītības sertifikātu saņemšana

 

IZM

Nora Apīne

 

A tipa programmas saskaņošanai IKS pārvaldē iesniegt līdz katra mēneša 5.datumam!
Lietotie saīsinājumi

IKS pārvalde – Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
BBJC – Balvu Bērnu un jauniešu centrs
MJIC – multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
BIIAC – Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs
KAC – Kultūras un atpūtas centrs
VISC – Valsts izglītības satura centrs
MA – metodiskā apvienība
PVV – Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
PII – pirmsskolas izglītības iestāde 


Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba plāns 2017.gada aprīlim

Kategorija: Mēneša darba plāni
Ceturtdiena, 30 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 30 Marts 2017

Pasākums

Laiks

Vieta

Atbildīgais

Piezīmes

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu (psihologs, logopēds) konsultācijas

Pastāvīgi

Sporta ielā 1, Balvi

BIIAC

Speciālisti

Pieteikšanās pa tel.28363415

Turpinās Balvu Bērnu un jauniešu centra fotokonkurss, vairāk informācijas  https://balvubjc.com/2017/01/16/sniega-brinums-2017/

Līdz 13. aprīlim

BBJC

Agnese Puļča

 

 

2.aprīlis

 

 

 

Pūtēju orķestru konkurss “Baltic open”

 

Jelgavas Kultūras centrs

Egons Salmanis

 

 

3.aprīlis

 

 

 

Latviešu valodas olimpiāde 5.-6.klašu skolēniem

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Valija Muldiņa

Nolikumu skat. www.balvi.lv

Dalībnieku pieteikšana elektroniski līdz 27.martam Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Akordeonistu konkurss

 

Naujenes Mūzikas un mākslas skola

Irēna Šņitkina

 

 

4.aprīlis

 

 

 

Pētniecisko darbu konkursa 2.-6.klašu skolēniem “Gribu visu zināt”darbu iesniegšana

līdz 4.aprīlim

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Ilona Naļivaiko

 

 

5.aprīlis

 

 

 

Atklātā mājsaimniecības olimpiāde

 

10.00

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē,

Jūrmalas gatvē 76,Rīgā

Aigars Noviks

 

Starpnovadu  skolēnu tautas deju kolektīvu skate

13.00

Kubulu KN

Ilona Naļivaiko

Zane Meiere

 

 

6.aprīlis

 

 

 

Reģionālais skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss

11.00

Balvu Muiža

Ilona Naļivaiko

 

 

7.aprīlis

 

 

 

Skaļās lasīšanas konkurss 5., 6. un 7.klašu skolēniem

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Gunta Blauma

Nolikumu skat. www.balvi.lv

Dalībnieku pieteikšana elektroniski līdz 28.martam Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Informātikas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Limbažiem

 

 

Iveta Arelkeviča

Sīkāka informācija I.Arelkeviča, mob. 26576138

Krievu valodas (dzimtās) un literatūras skolotāju MA vadītāju seminārs

 

Rīgas Anniņmuižas vidusskola, Kleistu ielā14, Rīgā

 

 

XII Latgales jauno pianistu konkurss Balvos

 

Balvu Mūzikas skola

Egons Salmanis

Rita Kočerova

Lija Ivanova

 

 

9.aprīlis

 

 

 

Konkursa “Talants Latvijai” I kārta

 

Rīgas Latviešu biedrības nams

Egons Salmanis

Rita Kočerova

 

 

11.aprīlis

 

 

 

Vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi”

10.00

Balvu pamatskola

Ilona Naļivaiko

 

 

 

12.aprīlis

 

 

 

Balvu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

10.00

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

 

Nora Apīne

Izglītības darba speciālisti

 

Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.klašu skolēniem un 1.-4.kursu audzēkņiem „Gadalaiku ainavu burvība”

Vizuālās  un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa “Latvijas toņi un pustoņi” darbu vērtēšana

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Larisa Berne

Nolikumu skat. www.balvi.lv

Dalībnieku pieteikšana elektroniski līdz 10.aprīlim Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

13.aprīlis

 

 

 

Lieldienu ieskandināšanas pasākums “Zaķu skrējiens”

10.00

Balvu estrāde

Gunita Prokofjeva

Dita Nipere

Agnese Puļča

 

Angļu valodas olimpiāde 5.un 8.klašu skolēniem

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Eva Zučika- Kuzņecova

Nolikumu skat. www.balvi.lv

Dalībnieku pieteikšana elektroniski līdz 6.aprīlim Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

18.aprīlis

 

 

 

Topošo līderu skola

10.00

BBJC

Gunita Prokofjeva

 

 

19.aprīlis

 

 

 

Latgales novada Mūzikas skolu koru un vokālo ansambļu festivāls

 

J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Linda Vītola

 

Klašu audzinātāju MA sanāksme

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

 (19. kabinets)

Daina Mediniece

Dalīsimies pieredzē - tēmas saistītas ar vērtībām, tikumiem, Latvijas simtgadi, pilsonisko un patriotisko audzināšanu. Katra skola prezentē vienu klases stundu un vienu skolas pasākumu. Vienas prezentācijas ilgums līdz 10min. 

 

20.aprīlis

 

 

 

Informātikas olimpiāde 5.-7.klašu skolēniem

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Iveta Arelkeviča

Nolikumu skat. www.balvi.lv

Dalībnieku pieteikšana elektroniski līdz 13.aprīlim Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Latvijas skolu jaukto koru salidojums “Kalniem pāri”. Piedalās Balvu Valsts ģimnāzijas koris

 

 

Daugavpils

Aija Nagle

Ilona Naļivaiko

 

 

21.aprīlis

 

 

 

Konkurss „Pazīsti savu organismu”

11.00

Daugavpils Universitāte,

Parādes ielā 1,

Daugavpilī

Anna Barbaniška

 

Informatīvā diena pirmsskolas vadītājiem, metodiķiem, pedagogiem:

  1. Viens bērns divās pasaulēs (riski un apdraudējumi interneta vidē)
  2. DU zinātniskā konference „Darbs dara darītāju”

10.00

IKSP

Lija Bukovska

Pieteikšanās un sīkāka informācija pie L. Bukovskas T.26617493

Pētniecisko darbu konkurss 2.-6.klašu skolēniem “Gribu visu zināt”

10.00

Balvu pamatskola

Ilona Naļivaiko

 

Izlaiduma klašu audzēkņu festivāls-koncerts Rēzeknē

 

J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā

Rita Kočerova

 

 

22.aprīlis

 

 

 

Latvijas 41.izglītojamo zinātniskā konference

 

 

 

 

Vokālās mūzikas konkursa “Balsis” fināls. Piedalās Balvu Mūzikas skolas voālais ansamblis

 

Rīga

Linda Vītola

Ilona Naļivaiko

 

XI J.Graubiņa pianistu konkurss Līvānos

 

Līvānu mūzikas skola

Lija Ivanova

 

 

24.aprīlis

 

 

 

Starptautiskā “Dejas diena”

11.00

Rīga

Dita Nipere

 

 

26.aprīlis

 

 

 

Pirmsskolas mazo erudītu konkurss „Mazais prātnieks”

10.00

Tilžas kultūras nams, Brīvības iela 5, Tilža

Lija Bukovska

Vita Belindževa

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

līdz 05.04.2017.

 

27.aprīlis

 

 

 

Mūzikas skolotāju MA

10.00

Balvu pamatskola

Anastasija Ločmele

 

Direktoru vietnieku mācību darbā MA-pieredzes apmaiņa

10.00

Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

Ināra Konivale

 

 

28.aprīlis

 

 

 

Reģionālais Vizuālās  un vizuāli plastiskās mākslas konkurss“Latvijas toņi un pustoņi”

 

Preiļi

Ilona Naļivaiko

 

 

29.aprīlis

 

 

 

Skolu jaunatnes pūtēju orķestru finālkonkurss Rīgā

 

Rīgas 6.vidusskola

Egons Salmanis

 

 

30.aprīlis

 

 

 

Konkurss “Talants Latvijai “II kārta

 

Rīgas Latviešu biedrības nams

Egons Salmanis

 

A tipa programmas saskaņošanai IKS pārvaldē iesniegt līdz katra mēneša 5.datumam!

Lietotie saīsinājumi

IKS pārvalde – Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
BBJC – Balvu Bērnu un jauniešu centrs
MJIC – multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
BIIAC – Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs
KAC – Kultūras un atpūtas centrs
VISC – Valsts izglītības satura centrs
MA – metodiskā apvienība
PVV – Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
PII – pirmsskolas izglītības iestāde


Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba plāns 2017.gada martam

Kategorija: Mēneša darba plāni
Pirmdiena, 27 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Februāris 2017

 

Pasākums

Laiks

Vieta

 

Atbildīgais

Piezīmes

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu (psihologs, logopēds) konsultācijas

Pastāvīgi

Sporta ielā 1, Balvi

BIIAC

Speciālisti

Pieteikšanās pa tel.28363415

Logopēda konsultācijas uz laiku tiek atceltas.

Pieteikšanās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu latviešu valodas olimpiādei 5.-6.klašu skolēniem

Līdz 27.martam

 

 

Pieteikties:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Turpinās Balvu Bērnu un jauniešu centra fotokonkurss, vairāk informācijas  https://balvubjc.com/2017/01/16/sniega-brinums-2017/

Līdz 13. aprīlim

BBJC

Agnese Puļča

 

 

1.marts

 

 

 

Vokālās mūzikas konkursa “Balsis  2017” 2.kārta

 

Jēkabpils

Ilona Naļivaiko

 

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr.8.3.1.1/16/I/002) ievadseminārs

10.00 – 16.00

Ieriķu ielā 43A, Rīga, NVO nams

Terēza Čudarkina

PII “Sienāzītis”

Balvu pamatskola

 

Pieteikumu iesniegšana skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursam

 

 

Ilona Naļivaiko

 

V Latgales Pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss Rēzeknes mūzikas vidusskolā  (flautas, saksofoni)

 

J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Egons Salmanis

 

IV Latgales jauno vijolnieku konkurss Daugavpils mūzikas vidusskolā

 

S.Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

Zoja Zaharova

 

 

2. marts

 

 

 

Mūzikas olimpiāde

10.00

Balvu pamatskola

Anastasija Ločmele

 

 

3. marts

 

 

 

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības 5.klašu viktorīna ”Wheel of wisdom”

10.00

Balvu pamatskola

Balvu pamatskolas angļu valodas skolotāji

 

 

Mūsdienu dejas konkursa 2.kārta

 

Valmiera

Ilona Naļivaiko

Dita Nipere

 

Daugavpils Universitātes 4.zinātniski praktiskā konference “Darbs dara darītāju”

10.00-16.00

Daugavpils,

Parādes iela 1

 

Sīkāka informācija tika nosūtīta uz skolu e-pastiem 24.01.2017.

 

4. marts

 

 

 

Latvijas pūšaminstrumentu izpildītāju konkursa laureātu apbalvošdanas koncerts BRAVO-BRAVISIMO

16.00

Lielā Ģilde Rīgā

Egons Salamanis

 

 

7. marts

 

 

 

V Latgales Pūšaminstrumentu izpildītāju  konkurss Rēzeknes mūzikas vidusskolā (trompetes, klarnetes, eifoniji, tubas, tromboni)

 

J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā

Egons Salmanis

 

BBJC MJIC “Dinamīts”  sadarbībā ar Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru organizē “Kūkas ar uzņēmējiem”, skolu jaunatnes tikšanās ar uzņēmējiem

11.00

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs

Vidzemes iela 28

Gunita Prokofjeva

 

 

8. marts

 

 

 

Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss

10.00

Balvu pamatskola

Ilona Naļivaiko

 

 

 

9. marts

 

 

 

Konkurss ”Pazīsti savu organismu”

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

 

Anna Barbaniška

Dalībnieku pieteikšana līdz 7.martam: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vijolnieku ansambļu konkurss

 

J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Zoja Zaharova

 

 

10. marts

 

 

 

Radošā konkursa “Stūru stūriem tēvu zeme” noslēguma pasākums

10.00 radošās darbnīcas

11.00 apbalvošana

Balvu muižā

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālisti

 

Bērnu tiesību aizsardzības kursi tehniskajiem darbiniekiem un pedagogiem "Speciālo zināšanu apguve Bērnu tiesību jautājumos”

10.00

Tilžas vidusskola,

Raiņa iela 15, Tilža

Gunta Rižā

Maksa 20.00 euro

Pieteikšanās un sīkāka informācija pa telefoniem 29498432 vai 26357473". vai e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  līdz 3.martam

 

 

11. marts

 

 

 

Latgales novada skolu pūtēju orķestru skate

 

Jēkabpils 2.vidusskola

Egons Salmanis

 

 

13. marts

 

 

 

Latvijas – Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” noslēgums Rīgā

15.00

Rīga

Olita Loseva

Dita Nipere

 

Centra darbības prezentācija, piedalās deju studija Di – Dancers ar priekšnesumu.

Radošā brīvdienu nedēļa BBJC

“Ieelpo pavasari” – radošās darbnīcas, tematiskās aktivitātes.

no 13. – 17. martam

Balvu Bērnu un jauniešu centrs, MJIC “Dinamīts”

Dita Nipere

Gunita Prokofjeva

Sekos informatīva afiša

Zinātniski lietišķā konference "Kompetencēs balstīts mācību saturs un tā praktiskais pielietojums mācību procesā"

10.00

Gulbenes kultūras centrs, Gulbene

RPIVA

 

 

14. marts

 

 

 

Valsts konkurss IP Klavierspēle III kārta

Rīgā

 

P.Jurjāna Rīgas mūzikas skola

Lija Ivanova

 

 

15. marts

 

 

 

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības latviešu valodas olimpiāde 3.klašu skolēniem un matemātikas olimpiāde 4.klašu skolēniem

10.00

Balvu pamatskola

Ingrīda Jeromane

Terēza Čudarkina

Pieteikties līdz 10.martam Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Latgales reģiona metodiskā konference “Efektīvas mācību metodes eksakto zinātņu mācību priekšmetu stundu organizēšanā”

10.00

 

Balvu Valsts ģimnāzija

 

Balvu Valsts ģimnāzijas administrācija

 

.

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības iestāžu vadītāju sanāksme. Lekcija “Mūsdienīga lietišķā etiķete reālajā un virtuālajā vidē”( Lektore Kristīne Sprūdža, ilgums  apm.3 stundas)

13.40

Balvu Valsts ģimnāzija

 

Terēza Čudarkina

Iestāžu vadītāji

Lai sagatavotu apliecību, jāatsūta pieteikums ar vārdu, uzvārdu, personas kodu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darba kārtība iestāžu 20.februāra e-pastos

 

16. marts

 

 

 

Pirmsskolas pedagogu MA “Sporta svētki

10.00

Pirmsskolas izglītības iestāde ”Pīlādzītis”

Lija Bukovska

Pieteikties līdz 10.martam telefoniski: 26617493 – Lija Bukovska

 

17. marts

 

 

 

Baltijas valstu Augštaitijas un Latgales reģionu mūsdienu klaviermūzikas III pianistu konkurss

 

Visagina, Lietuva

Lija Ivanova

 

 

21. marts

 

 

 

Radošais vakars “Dinamīta studijā”

17.00

Balvu Bērnu un jauniešu centrs, MJIC “Dinamīts”

Agnese Puļča

 

 

24. marts

 

 

 

Starpnovadu bērnu modes skate,

tērpu kolekciju skate konkursam “Latvijas  toņi un pustoņi”

11.00

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Biruta Vizule

Anita Matule

 

 

28. marts

 

 

 

Kursi pirmsskolas pedagogiem Pozitīvā disciplinēšana. Darbs ar bērniem, kuriem ir uzvedības grūtības

10.00

Balvu muiža

Terēza Čudarkina

Lija Bukovska

Pieteikties līdz  15.martam e-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu. Sīkāka informācija iestāžu 20.februāra e-pastos

 

31. marts

 

 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma „Uzvedības problēmas pirmsskolā un skolā bērniem ar komunikācijas un uzvedības problēmām. Cēloņsakarību meklējumos. Sensorā uzvedība” Lektore Līga Bērziņa

10.00-13.00

Vieta tiks precizēta

Terēza Čudarkina

Pieteikšanās: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., norādot iestādi,vārdu, uzvārdu, personas kodu

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma „Darbs ar izglītojamo dusmām un agresiju mācību procesā un starpbrīžos, izmantojot metodisko materiālu „Dusmu kontroles spēle” ” Lektore Līga Bērziņa

14.00-17.00

Vieta tiks precizēta

Terēza Čudarkina

Pieteikšanās: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., norādot iestādi, vārdu, uzvārdu, personas kodu

Skatāmas izstādes:

- Balvu Centrālajā bibliotēkā līdz 10. martam skatāma Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā” – “Klusā daba”.

- Balvu Mākslas skolā RDMV izstādes - Grafiskais un iepakojuma dizains „Jūra”, Gulbenes mākslas skolas audzēkņu radošie darbi „FIMO”, kā arī Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolas izglītojamo glezniecības darbi „Klusā daba” .

- Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāma Balvu Mākslas skolas 2. un 5.klašu audzēkņu radošo darbu izstāde “Tējas laiks ar kūciņām”. Skolotāja Anita Kairiša.

-  Ā.Baranovskas ģimenes ārsta praksē skatāma Balvu Mākslas skolas 2.klases audzēkņu darbu izstāde “Latvijas daba”. Skolotāja Anita Kairiša.

- Pansionātā „Balvi” skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu I semestra radošo darbu izstāde „Darbu skate”.

- Balvu novada pašvaldības 2. stāvā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde “Balvi bērnu acīm”. Skolotāja Olga Reče.

 

 

A tipa programmas saskaņošanai IKS pārvaldē iesniegt līdz katra mēneša 5.datumam!

                                                Lietotie saīsinājumi   

IKS pārvalde- Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

IZM –Izglītības un zinātnes ministrija

BBJC- Balvu Bērnu un jauniešu centrs

MJIC- multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

BIIAC – Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs

KAC – Kultūras un atpūtas centrs

VISC- Valsts izglītības satura centrs

MA – metodiskā apvienība

PVV – Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

PII      - pirmsskolas izglītības iestāde

 

 

 


Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba plāns 2017.gada februārim

Kategorija: Mēneša darba plāni
Otrdiena, 31 Janvāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2017

Pasākums

Laiks

Vieta

Atbildīgais

Piezīmes

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu (psihologs, logopēds) konsultācijas

Pastāvīgi

Sporta ielā 1, Balvi

BIIAC

Speciālisti

Pieteikšanās pa tel.28363415

Daugavpils Universitātes 4.zinātniski praktiskā konference “Darbs dara darītāju”

3.martā

10.00-16.00

Daugavpils,

Parādes iela1

 

Pieteikties līdz 28.02.2017. http://duzpk.mozello.com/

Sīkāka informācija tika nosūtīta uz skolu e-pastiem 24.01.2017.

Pieteikšanās Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu 5.klašu viktorīnai “Wheel of wisdom”

Līdz 17.februārim

Balvu pamatskola

Balvu pamatskolas angļu valodas skolotāji

Pieteikuma anketu iesniegt elektroniski Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas 1.posms (darbinieku anketēšana)

1.-22.februāris

Izglītības iestādes

Nora Apīne

Terēza Čudarkina

Ilona Naļivaiko

Grafiks nosūtīts uz e-pastiem 30.janvārī.

 

1.februāris

 

 

 

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības ekonomikas olimpiāde tiešsaistē 10.-12.klašu skolēniem

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Terēza Čudarkina

 

 

3.februāris

 

 

 

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības matemātikas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Terēza Čudarkina

Dalībnieku pieteikšana elektroniski Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 31.janvārim

Balvu novada “Jauniešu gada balva – 2016”

18.00

Balvu Muiža

Olita Loseva

Gunita Prokofjeva

 

 

7.februāris

 

 

 

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības ķīmijas olimpiāde tiešsaistē 9.-12.klašu skolēniem

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Balvu pamatskola

Terēza Čudarkina

 

BIIAC speciālistu (psihologs, logopēds) izbraukuma konsultācijas Briežuciema pamatskolā

 

Briežuciema pamatskola

Anita Lindāne

Inese Daukste

Sakarā ar BIIAC logopēdes Ineses Daukstes gūto traumu,iespējamas izmaiņas BIIAC konsultāciju grafikā (sazināties ar BIIAC sekretāri, tel. 28363415).

 

8.februāris

 

 

 

Skolu bibliotekāru MA sanāksme

10.00

Balvu pamatskola

Gunta Blauma

 

 

9.februāris

 

 

 

Skolēnu tautas deju kolektīvu MA sanāksme

14.00

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Zane Meiere

 

 

10.februāris

 

 

 

Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

10.00

 Balvu Romas katoļu draudzes

Sakrālās kultūras centrs

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālisti

Iestāžu vadītāji

 

Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA vadītāju seminārs

10.00

Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Lomonosova iela 4, Rīga

Natālija Garā

 

Starpnovadu jauniešu saspēle “Vai esi gudrāks par…?”

17.00

BBJC

JIC “Dinamīts” jaunieši

 

 

14.februāris

 

 

 

“Valentīndiena - BBJC”

18.00

BBJC

Agnese Puļča

 

BIIAC speciālistu (psihologs, logopēds) izbraukuma konsultācijas Stacijas pamatskolā

14.februāris

Stacijas pamatskola

Anita Lindāne

Inese Daukste

Sakarā ar BIIAC logopēdes Ineses Daukstes gūto traumu,iespējamas izmaiņas BIIAC konsultāciju grafikā (sazināties ar BIIAC sekretāri, tel. 28363415).

 

15.februāris

 

 

 

Pirmsskolas skolotāju MA sanāksme ”Gadskārtu ieražu svinības”

10.00

Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles pirmsskolas izglītības grupiņa

Lija Bukovska

Skaidrīte Bankova

Pieteikties līdz 10.februārim pa tel. 26617493 –Lija Bukovska

 

16.februāris

 

 

 

"Radoši. Efektīvi. Ambiciozi" laboratorija – kur dalīsies pieredzē un apmainīsies viedokļiem par radošas mācīšanās nozīmi darbā ar jauniešiem.

10.00

Gulbenes Kultūras centrs

Gunita Prokofjeva

 

Vācu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs

10.00

Gētes institūts, Torņa iela 1, Rīga

Eva Zučika- Kuzņecova

 

 

17.februāris

 

 

 

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības matemātikas olimpiāde 5.-8.klašu skolēniem

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Terēza Čudarkina

Dalībnieku pieteikšana elektroniski Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 14.februārim

Angļu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs

10.00

VISC, Strūgu iela 4, Rīga

Eva Zučika- Kuzņecova

 

 

18.februāris

 

 

 

“Ģimeņu pēcpusdiena BBJC pagalmā -  radošas aktivitātes ģimenei svaigā gaisā”

13.00

BBJC pagalmā

Gunita Prokofjeva

Agnese Puļča

Piemērots apģērbs laika apstākļiem

 

20.februāris

 

 

 

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2017”

11.00

Balvu muižā

Ilona Naļivaiko

 

 

21.februāris

 

 

 

BIIAC speciālistu (psihologs, logopēds) izbraukuma konsultācijas Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē

 

Vīksnas filiāle

Anita Lindāne

Inese Daukste

Sakarā ar BIIAC logopēdes Ineses Daukstes gūto traumu,iespējamas izmaiņas BIIAC konsultāciju grafikā (sazināties ar BIIAC sekretāri, tel. 28363415).

Vides konkurss “Skolēni eksperimentē”

10.00

Balvu pamatskola

Ilona Naļivaiko

Pieteikumus iesūtīt līdz 10.02.2017. e-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

22.februāris

 

 

 

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiāde tiešsaistē 10.-12.klašu skolēniem

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Terēza Čudarkina

Dalībnieku pieteikšana līdz 8.februārim, reģistrēšanās līdz 15.februārim tīmekļa vietnē http://skolas.lu.lv

 

23.februāris

 

 

 

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5.-12.klašu skolēniem „Ziema”

 

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Irēna Baltiņa

Dalībnieku pieteikšana līdz 2015.gada 10.februārim uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

27.februāris

 

 

 

 Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 9.klašu skolēniem

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Natālija Garā

Pieteikties  līdz 22.februārim elektroniski Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības vācu valodas olimpiāde 8.klašu skolēniem

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Terēza Čudarkina

Dalībnieku pieteikšana elektroniski Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 22.februārim

Krievu valodas (svešvalodas)skolotāju MA

11.00

Balvu Valsts ģimnāzija

 

Natālija Garā

 

 

28.februāris

 

 

 

BIIAC speciālistu (psihologs, logopēds) izbraukuma konsultācijas Baltinavas vidusskolā

 

Baltinavas vidusskola

Anita Lindāne

Inese Daukste

Sakarā ar BIIAC logopēdes Ineses Daukstes gūto traumu,iespējamas izmaiņas BIIAC konsultāciju grafikā (sazināties ar BIIAC sekretāri, tel. 28363415).

A tipa programmas saskaņošanai IKS pārvaldē iesniegt līdz katra mēneša 5.datumam!

Lietotie saīsinājumi
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
BBJC – Balvu Bērnu un jauniešu centrs
MJIC – multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
BIIAC – Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs
KAC – Kultūras un atpūtas centrs
VISC – Valsts izglītības satura centrs
MA – metodiskā apvienība
PVV – Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
PII – pirmsskolas izglītības iestāde


Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba plāns 2017.gada janvārim

Kategorija: Mēneša darba plāni
Otrdiena, 03 Janvāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Janvāris 2017

Pasākums

Laiks

Vieta

Atbildīgais

Piezīmes

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu (psihologs, logopēds) konsultācijas

Pastāvīgi

Sporta ielā 1, Balvi

BIIAC

Speciālisti

Pieteikšanās pa tel.28363415

Gatavošanās ekonomikas olimpiādei

 

 

Terēza Čudarkina,

izglītības iestāžu atbildīgie

Dalībnieku pieteikšana līdz 18.janvārim,

dalībnieku reģistrēšanās līdz 25.janvārim tīmekļa vietnē http://skolas.lu.lv

Gatavošanās ķīmijas olimpiādei

 

 

Terēza Čudarkina,

izglītības iestāžu atbildīgie

Dalībnieku pieteikšana līdz 24.janvārim,

dalībnieku reģistrēšanās līdz 31.janvārim tīmekļa vietnē http://skolas.lu.lv

Gatavošanās ģeogrāfijas olimpiādei

 

 

Terēza Čudarkina,

izglītības iestāžu atbildīgie

Dalībnieku pieteikšana no 4.janvāra tīmekļa vietnē http://skolas.lu.lv

 

2.janvāris

 

 

 

Izglītojamo skaita uz 01.01.2016. apstiprināšana VIIS

Līdz 5.janvārim

 

Izglītības iestāžu atbildīgie

Sekojiet paziņojumiem sistēmā un e-pastā!

Tarifikāciju uz 01.01.2016.iesniegšana, atbilstoši MK 445.noteikumu 11.p.

Līdz 25.01.2016.

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Izglītības iestāžu vadītāji

Iesniegšanas laiku iepriekš telefoniski saskaņot!

 

3.janvāris

 

 

 

Profesionālās kompetences pilnveide vidusskolas un pamatskolas fizikas skolotājiem „Daudzveidīgu prasmju apgūšana un skolēnu izziņas aktivitātes palielināšana fizikas mācību procesā” (12 st.)

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija 20.kabinets

Ārita Andrejeva

Pieteikšanās līdz 27.decembrim Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai 26595643

 

4.janvāris

 

 

 

Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

10.00

Vieta tiks precizēta

IKS pārvaldes speciālisti

Iestāžu vadītāji

 

Profesionālās kompetences pilnveide vidusskolas un pamatskolas fizikas skolotājiem „Daudzveidīgu prasmju apgūšana un skolēnu izziņas aktivitātes palielināšana fizikas mācību procesā”

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Ārita Andrejeva

 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Tiešsaistes dokumentu un aptauju izmantošanas iespējas mācību procesā"(12 st.)

10.00-14.00

Balvu pamatskola

Gunita Pugeja

 

Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

10.00

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, Vidzemes iela 2B,

 Balvi

Inta Kaļva,

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde speciālisti,

Izglītības iestāžu vadītāji

 

 

10.janvāris

 

 

 

BIIAC speciālistu (psihologs, logopēds) izbraukuma konsultācijas Balvu pamatskolā.

 

Balvu pamatskola

Anita Lindāne

Inese Daukste

 

 

12.janvāris

 

 

 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Tiešsaistes dokumentu un aptauju izmantošanas iespējas mācību procesā"(12 st.)

15.30-17.30

Balvu pamatskola

Gunita Pugeja

 

 

13.janvāris

 

 

 

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības vēstures olimpiāde

9. un 12.klašu skolēniem

10.00

BVĢ

Terēza Čudarkina

Dalībnieku pieteikšana līdz 9.janvārim uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vēstures skolotāju metodiskās apvienības sanāksme "Aktualitātes vēstures mācību priekšmetā"

12.00

BVĢ muzejs

Irēna Šaicāne

 

 

16.janvāris

 

 

 

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klašu skolēniem

10.00

BVĢ

Terēza Čudarkina

Dalībnieku pieteikšana līdz 10.janvārim uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

17.janvāris

 

 

 

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības informātikas (programmēšanas) olimpiāde

10.00

BVĢ

Terēza Čudarkina

 

BIIAC speciālistu (psihologs, logopēds) izbraukuma konsultācijas Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiālē.

 

Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāle

Anita Lindāne

Inese Daukste

 

 

 

18.janvāris

 

 

 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Tiešsaistes dokumentu un aptauju izmantošanas iespējas mācību procesā"(12 st.)

15.30-17.30

Balvu pamatskola

Gunita Pugeja

 

MA pirmsskolas pedagogiem.

Tēma „Darbs ar vecākiem”

10.00

Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis”

Lija Bukovska

Iveta Barinska

Pieteikties pie L.Bukovskas līdz 13.01.2017.

T.26617493

 

20.janvāris

 

 

 

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības fizikas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem

10.00

BVĢ

Balvu pamatskola

Terēza Čudarkina

Dalībnieku pieteikšana līdz 6.janvārim, dalībnieku reģistrēšanās līdz 13.janvārim tīmekļa vietnē http://skolas.lu.lv

 

24.janvāris

 

 

 

BIIAC speciālistu (psihologs, logopēds) izbraukuma konsultācijas Bērzpils vidusskolā.

 

Bērzpils vidusskola

Anita Lindāne

Inese Daukste

 

 

30.janvāris

 

 

 

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klašu skolēniem

10.00

BVĢ

Terēza Čudarkina

Dalībnieku pieteikšana līdz 24.janvārim uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

31.janvāris

 

 

 

BIIAC speciālistu (psihologs, logopēds) izbraukuma konsultācijas Tilžas vidusskolā.

 

Tilžas vidusskola

Anita Lindāne

Inese Daukste

 

A tipa programmas saskaņošanai IKS pārvaldē iesniegt līdz katra mēneša 5.datumam!

Lietotie saīsinājumi
IKS pārvalde - Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
BBJC - Balvu Bērnu un jauniešu centrs
MJIC - multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
BIIAC – Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs
KAC – Kultūras un atpūtas centrs
VISC- Valsts izglītības satura centrs
MA – metodiskā apvienība
PVV – Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
PII - pirmsskolas izglītības iestāde


Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba plāns 2016.gada decembrim

Kategorija: Mēneša darba plāni
Trešdiena, 30 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2016

Pasākums

Laiks

Vieta

Atbildīgais

Piezīmes

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu (psihologs, logopēds) konsultācijas

Pastāvīgi

Sporta ielā 1, Balvi

BIIAC

Speciālisti

Pieteikšanās pa tel.28363415

 

2. decembris

 

 

 

Dalībnieku pieteikšana fizikas olimpiādes novadu posmam

2.decembris- 6.janvāris

Izglītības iestādes

Izglītības iestāžu atbildīgie

 

Lekcija pedagogiem „Kā skolā cīnīties pret rupjībām”

(lektore:  filoloģijas doktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja Māra Ozola)

15.00-17.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Valija Muldiņa

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksnes BJC, tikšanās ar skolu izglītojamo pašpārvaldēm, vizītes skolās

9.30

Izbraukšana no BBJC

Brīvības iela 48, Balvi

Gunita Prokofjeva

Pieteikšanās BBJC

 

6. decembris

 

 

 

BIIAC speciālistu (psihologs, logopēds) izbraukuma konsultācijas Baltinavas PII

 

Baltinavas PII

Inese Daukste

Anita Lindāne

 

 

7. decembris

 

 

 

Balvu, Rugāju, Baltinavas novadu izglītības iestāžu vadītāju seminārs Balvu Bērnu un jauniešu centrā, Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā “Dinamīts”

10.00

BBJC

Brīvības iela 48, Balvi

Olita Loseva

Ilona Dzene

 

“Topošo līderu dienu” decembra aktivitāte

10.00

BBJC

Gunita Prokofjeva

Informācija tiks izsūtīta uz skolu e-pastiem.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide „Augsta emocionālā intelekta metodes audzināšanas darbā”

(lektore Viktorija Bērziņa)

14.30

Balvu Valsts ģimnāzija

Daina Mediniece

 

 

 

8. decembris

 

 

 

Direktoru vietnieku izglītības un audzināšanas jomās un latviešu valodas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes novada izglītības iestādēm

Tiks precizēts

Gulbenes 2.vidusskola,

Lizuma vidusskola

Ināra Konivale

Valija Muldiņa

Daina Mediniece

Pieteikšanās līdz 2.decembrim pie MA vadītājām

“Elektronikas diena 2016” Rīgas tehniskajā koledžā piedaloties MJIC “Dinamīts” tehniskās jaunrades klubiņam

10.00

Rīgas tehniskā koledža, Rīga

Jānis Ikstens

 

Mūzikas skolotāju MA

10.00

Balvu pamatskola

Anastasija Ločmele

 

 

9. decembris

 

 

 

Balvu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Alūksnē Zemessardzes  jubilejā

 

Alūksne

Rita Kočerova

 

BBJC, MJIC “Dinamīts”

Jauniešu pasākums “Happy Friday 2: Ziemīši nāk”

16.00

MJIC “Dinamīts”

Telpās

Brīvības iela 48, Balvi

Gunita Prokofjeva

 

 

10. decembris

 

 

 

Balvu Mūzikas skolas audzēkņu un skolotāju piedalīšanās Ziemassvētku tubu koncertā Doma laukumā

10.00-16.50.

Rīga, Doma laukums

Egons Salmanis

 

Vēstures skolotāju biedrības gada kopsapulce

10.00

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Irēna Šaicāne

 

 

12 decembris

 

 

 

BBJC “Ceļojošais rūķu pasts” novada PII

12.12. – 16.12.

Saskaņojot laiku

Novada PII

Olita Loseva

Gunita Prokofjeva

PII audzēkņi sagatavo vēstules Ziemassvētku rūķu ceļojošajam pastam (vēstules tiek sūtītas pa pastu, lūgums ievērot apjomu -maksimums A4 formāta lapu)

Profesionālās pilnveides seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem “Metodiskie ieteikumi tērpu kolekciju veidošanā un demonstrēšanā”

 

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

 

Ilona Naļivaiko

 

 

13.decembris

 

 

 

BIIAC speciālistu (psihologs, logopēds) izbraukuma konsultācijas Tilžas internātpamatskolā

 

Tilžas internātpamatskola

Inese Daukste

Anita Lindāne

 

 

16.decembris

 

 

 

Balvu Mūzikas skolas audzēkņu dalība Balvu PVV organizētajā Labdarības koncertā

12.00

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Egons Salmanis

 

Balvu Mūzikas skolas audzēkņu Ziemassvētku koncerts

17.00

Balvu Mūzikas skola

Egons Salmanis

Rita Kočerova

 

 

17. decembris

 

 

 

LMDA Rīgas kauss “Street dance cup”, mūsdienu deju čempionāts

 

Rīga

Dita Nipere

 

 

18.decembris

 

 

 

Balvu Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts Balvu Evanģēliski luteriskajā baznīcā

11.30

Balvu Luterāņu baznīca

Rita Kočerova

 

 

21. decembris

 

 

 

BBJC Ziemassvētku pasākums – koncerts, “Ziemassvētki pasaku mežā”

18.00

Balvu Muižas lielajā zālē

Olita Loseva

Dita Nipere

 

Balvu Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts Sakrālās kultūras centrā

18.00

Sakrālās kultūras centrs

Egons Salmanis

Rita Kočerova

 

 

28. decembris

 

 

 

Starpnovadu sociālo zinību, ekonomikas un psiholoģijas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

10.00

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

 

Vineta Muzaļevska

 

 

A tipa programmas saskaņošanai IKS pārvaldē iesniegt līdz katra mēneša 5.datumam!

                                                Lietotie saīsinājumi   

IKS pārvalde- Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

IZM –Izglītības un zinātnes ministrija

BBJC- Balvu Bērnu un jauniešu centrs

MJIC- multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

BIIAC – Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs

KAC – Kultūras un atpūtas centrs

VISC- Valsts izglītības satura centrs

MA – metodiskā apvienība

PVV – Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

PII      - pirmsskolas izglītības iestāde


Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba plāns 2016.gada novembrim

Kategorija: Mēneša darba plāni
Otrdiena, 01 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

Pasākums

Laiks

Vieta

Atbildīgais

Piezīmes

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu (psihologs, logopēds) konsultācijas

Pastāvīgi

Sporta ielā 1, Balvi

BIIAC

Speciālisti

Pieteikšanās pa tel.28363415

 

1.novembris

 

 

 

BIIAC speciālistu izbraukums uz Kubulu PII „Ieviņa”

 

 

Inese Daukste

Anita Lindāne

 

 

2.novembris

 

 

 

Starpnovadu serminārs pii vadītājiem un metodiķiem .

IKVD Kvalitātes novētēšanas departamenta  vad. E.Uzare

11.30

Balvu Muiža

Lija Bukovska

 

 

3.novembris

 

 

 

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības matemātikas skolotāju MA sanāksme

9.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Anita Kamendere

 

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības informātikas skolotāju MA sanāksme

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Iveta Arelkeviča

 

“Topošo līderu diena”

10.00

BBJC

Gunita Prokofjeva

 

Lekcija vecākiem „Kā pozitīvi disciplinēt un izaudzināt laimīgu bērnu”

16.00-17.00

Balvu PVV

Biruta Vizule

Aicināti arī interesenti no citām skolām

 

4.novembris

 

 

 

Pensionēto skolotāju tikšanās

12.00

Balvu pamatskola

 

 

 

7.novembris

 

 

 

Ķīmijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs

10.00

VISC, Strūgu iela 4, Rīga

Anna Barbaniška

Ķīmijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs

 

8.novembris

 

 

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādēm

 

 

Lija Bukovska

Pieteikties līdz 04.11.2016. pa tel.26617493

BIIAC speciālistu izbraukums uz Tilžas PII

 

 

Inese Daukste

Anita Lindāne

 

 

9.novembris

 

 

 

Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme Rugāju novada vidusskolā

10.00

Rugāju novada vidusskola

Iveta Arelkeviča

 

 

11.novembris

 

 

 

Pirmsskolas vecuma bērnu

Radošo darbu izstāde “Dāvana Latvijai”

11.-25.novembris

Tirdzniecības centrs “Planēta”

Lija Bukovska

Darbus iesniegt Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē līdz 10.11.2016.

 

14.novembris

 

 

 

Bioloģijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs

10.00

VISC, Strūgu iela 4, Rīga

Anna Barbaniška

 

 

15.novembris

 

 

 

Tautasdziesmu maratons

10.00

Balvu pamatskola

Larisa Krištopanova

 

BIIAC speciālistu izbraukums uz Tilžas internātpamatskolas pirmsskolas grupu

 

 

Inese Daukste

Anita Lindāne

 

 

16.novembris

 

 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma vizuālās mākslas skolotājiem „Kultūras mantojums, latvju zīmju spēks”

Tiks precizēts

Balvu Mākslas skola

Anita Kairiša

 

Starpnovadu jauniešu valsts svētku pasākums/konkurss “Mēs mīlam, Tevi Latvija”

16.00

BBJC

Gunita Prokofjeva

Agnese Puļča

Dita Nipere

 

 

22.novembris

 

 

 

Krievu valodas (dzimtās) un literatūras skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs

10.00

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Ruses iela 22, Rīga

 

 

BIIAC speciālistu izbraukums uz Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāli, pirmsskolas grupa

 

 

Inese Daukste

Anita Lindāne

 

 

23.novembris

 

 

 

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības vācu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Terēza Čudarkina

Eva Zučika- Kuzņecova

Dalībnieku pieteikšana līdz 17.novembrim uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Skola atbalsta komandas (speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, psihologs, logopēds) tikšanās

 

Sporta ielā 1, Balvi

BIIAC

Inese Daukste

Anita Lindāne

 

 

24.novembris

 

 

 

Ģenerāļa K. Olekša piemiņai veltīta kausa izcīņa volejbolā (piedalās Bērzpils vidusskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Baltinavas vidusskolas, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas un Tilžas vidusskolas komandas)

10.00

Bērzpils vidusskola

Ilona Stepāne

 

 

25.novembris

 

 

 

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības bioloģijas olimpiāde

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Balvu pamatskola

Terēza Čudarkina

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības bioloģijas olimpiāde

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs ekonomikas un komerczinību skolotājiem, metodisko apvienību vadītājiem

 

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulv.5, Rīga

Vineta Muzaļevska

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs ekonomikas un komerczinību skolotājiem, metodisko apvienību vadītājiem

 

29.novembris

 

 

 

BIIAC speciālistu izbraukums uz Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāli, pirmsskolas grupa

 

 

Inese Daukste

Anita Lindāne

 

 

30.novembris

 

 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma vizuālās mākslas skolotājiem „Kultūras mantojums, latvju zīmju spēks”

Tiks precizēts

Balvu Mākslas skola

Anita Kairiša

 

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības mājturības un tehnoloģiju (meitenes) skolotāju MA seminārs

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Irēna Baltiņa

 

A tipa programmas saskaņošanai IKS pārvaldē iesniegt līdz katra mēneša 5.datumam!

Lietotie saīsinājumi
IKS pārvalde – Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
BBJC – Balvu Bērnu un jauniešu centrs
BIIAC – Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs
KAC – Kultūras un atpūtas centrs
VISC – Valsts izglītības satura centrs
MA – metodiskā apvienība
PVV – Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
PII - pirmsskolas izglītības iestāde


Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba plāns 2016. gada oktobrim

Kategorija: Mēneša darba plāni
Otrdiena, 27 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 28 Septembris 2016

 

Pasākums

Laiks

Vieta

Atbildīgais

Piezīmes

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu (psihologs, logopēds) konsultācijas

Pastāvīgi

Sporta ielā 1, Balvi

BIIAC

Speciālisti

Pieteikšanās pa tel.28363415

Tarifikāciju pieņemšana un saskaņošana

Pēc grafika

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Bērzpils ielā 1a, Balvi

 Izglītības iestāžu vadītāji

Grafiks tiks izsūtīts iestādēm e-pastā

 

 

4.oktobris

 

 

BIIAC speciālistu izbraukums uz pirmsskolas izglītības iestādi “Sienāzītis”

 

 

Inese Daukste

Anita Lindāne

 

 

 

5.oktobris

 

 

Vācu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs

10.00

Gētes institūts,

Torņa iela 1, Rīga

Eva Zučika-Kuzņecova

 

“Topošo līderu ” aktivitāte. Skolu izglītojamo pašpārvalžu  tikšanās.

10.00

BBJC

Brīvības 48

Gunita Prokofjeva

Informācija tiks izsūtīta uz skolu e-pastiem.

 

 

6.oktobris

 

 

Mūzikas skolotāju MA

10.00

Balvu pamatskola

Anastasija Ločmele

 

 

 

7.oktobris

 

 

Skolotāju dienas svinīgais pasākums

19.00

Balvu pamatskola

Partizānu ielā 16

Māra Pimanova

Dalības maksas iemaksāt līdz 5.oktobrim IKS pārvaldē I.Naļivaiko

 

 

11.oktobris

 

 

“Latvijas un pasaules vēstures” skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs

10.00

LNVM,

Brīvības bulvāris 32, Rīga

Irēna Šaicāne

 

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu direktoru vietnieku izglītības jomā sanāksme

10.00

Balvu pamatskola

Ināra Konivale

 

Deju repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu skolotājiem Rīgā

10.00

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas tehniskā koledža”

Zane Meiere

 

BIIAC speciālistu izbraukums uz pirmsskolas izglītības iestādi “Pīlādzītis”

 

 

Inese Daukste

Anita Lindāne

 

 

 

12.oktobris

 

 

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības iestāžu vadītāju izbraukuma seminārs Baltinavas novadā

Tiks precizēts

Baltinavas vidusskola

Nora Apīne

Imants Slišāns

 

 

 

13.oktobris

 

 

Sanāksme mūsdienu deju kolektīvu vadītājiem

 

BBJC

Brīvības 48

Dita Nipere

 

 

 

14.oktobris

 

 

Apgāda Zvaigzne ABC informatīvs seminārs „Zvaigzne ABC digitālie risinājumi mūsdienīgam mācību procesam”

10.30-12.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Terēza Čudarkina

 

Apgāda Zvaigzne ABC praktisks seminārs „Kā mācīties dabaszinības un eksaktās zinātnes ar interesi?”

12.30-14.30

Balvu Valsts ģimnāzija

Terēza Čudarkina

 

Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs

10.00

Lomonosova iela 4, Rīga

Natālija Garā

 

Balvu Bērnu un jauniešu centra JIC “Dinamīts” dzimšanas diena. Starpnovadu jauniešu aktivitāte.

15.00

BBJC

Brīvības 48

Gunita  Prokofjeva

Agnese Puļča

 

 

 

17.oktobris

 

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs

 

VISC, Strūgu iela 4, Rīga

Valija Muldiņa

 

 

 

18.oktobris

 

 

BIIAC speciālistu izbraukums uz  Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādi

 

 

Inese Daukste

Anita Lindāne

 

 

 

21.oktobris

 

 

Novada latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmai) olimpiāde 7.-8.klašu skolēniem

10.00

Balvu pamatskola

Terēza Čudarkina

Dalībnieku pieteikšana Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 18.oktobrim

Fizikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs

10.00

VISC, Strūgu iela 4, Rīga

Ārita Andrejeva

 

 

 

24.oktobris

 

 

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Valija Muldiņa

 

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Natālija Garā

 

“Brīvdienu nedēļa BBJC”

No 24. – 28. oktobrim

BBJC

Brīvības 48

Dita Nipere

Agnese Puļča

Informācija par aktivitāšu piedāvājumu www.balvubjc.com

Izstādes – konkursa “RUDENS PRIEKS” atklāšana un apbalvošana

11.00

BBJC

Brīvības 48

Izstāžu telpā

Dita Nipere

Agnese Puļča

Informācija izsūtīta uz skolu e-pastiem un pieejama www.balvubjc.com

Darbu iesniegšana līdz 17. oktobrim ieskaitot.

 

 

25.oktobris

 

 

Vizuālās mākslas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs

10.00

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, K.Valdemāra iela 10, Rīga

Larisa Berne

 

Sporta skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs

 

Tiks precizēta

Jānis Zakarīts

 

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu vēstures un kulturoloģijas skolotājumetodiskās apvienības sanāksme

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Irēna Šaicāne

 

 

 

26.oktobris

 

 

Balvu un Rugāju novadu izglītības darbinieku konference ”Efektīvas mācīšanas un mācīšanās galvenie aspekti”

10.00

Balvu Valsts ģimnāzija

Inese Paidere

Valija Muldiņa

 

Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs

10.00

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga

Irēna Baltiņa

 

Pirmsskolas izglītības skolotāju MA “Svinīgie pasākumi, sagaidot valsts svētkus”

10.00

Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde ”Ieviņa”

Lija Bukovska

Pieteikties līdz 20.10.2016.tālr. 26617493

 

 

27.oktobris

 

 

Matemātikas skolotāju MA vadītāju seminārs

 

VISC, Strūgu ielā 4, Rīga

Anita Kamendere

 

 

 

28.oktobris

 

 

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs ģeogrāfijas skolotājiem, metodisko apvienību vadītājiem

 

Izglītības un zinātnes ministrija, Vaļņu 2, Rīga

Aiva Aleksandrova

 

A tipa programmas saskaņošanai IKS pārvaldē iesniegt līdz katra mēneša 5.datumam!

Lietotie saīsinājumi
IKS pārvalde - Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
BBJC - Balvu Bērnu un jauniešu centrs
BIIAC - Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs
KAC - Kultūras un atpūtas centrs
VISC - Valsts izglītības satura centrs
MA - metodiskā apvienība
PVV - Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
PII - pirmsskolas izglītības iestāde


Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba plāns 2016.gada septembrim

Kategorija: Mēneša darba plāni
Trešdiena, 31 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2016

Pasākums

Laiks

Vieta

Atbildīgais

Piezīmes

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu (psihologs, logopēds) konsultācijas

Pastāvīgi

IKS pārvalde

BIIAC

Speciālisti

Pieteikšanās pa tel.28363415

Tarifikāciju pieņemšana un saskaņošana

Pēc grafika

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

 

 Izglītības iestāžu vadītāji

Grafiks tiks izsūtīts iestādēm e-pastā

 

 

1.septembris

 

 

Zinību diena

 

Izglītības iestādes

Izglītības iestāžu vadītāji

 

 

 

 

 

 

 

 

2.septembris

 

 

Izglītojamo skaita uz 01.09.2016. apstiprināšana VIIS

Līdz

plkst.15.00

Izglītības iestādes

Skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,

Inese Kikuča

Atskaiti izgūst, pārbauda un apstiprina VIIS sadaļā:

Iestāde>Izdrukas>Izglītojamo skaits.

 

 

 

 

 

 

 

5.septembris

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas videokonference par VIIS aktualitātēm saistībā ar grozījumiem normatīvajos aktos.

14.00 – 16.00 

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide

Atbildīgie par VIIS

Tiešraides laikā būs iespējas iesūtīt (e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) jautājums un saņemt uz tiem atbildes

 

 

8.septembris

 

 

Tautas deju skolotāju MA sanāksme

10.00

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes zāle

Zane Meiere

 

 

 

14.septembris

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu sanāksme par darba plāna izstrādi

10.00

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Lija Bukovska

Tel.26617493

A tipa programmas saskaņošanai IKS pārvaldē iesniegt līdz katra mēneša 5.datumam!

Lietotie saīsinājumi
IKS pārvalde - Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
BBJC - Balvu Bērnu un jauniešu centrs
BIIAC - Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs
KAC - Kultūras un atpūtas centrs
VISC - Valsts izglītības satura centrs
MA - metodiskā apvienība
PVV - Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
PII - pirmsskolas izglītības iestāde


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei